EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:321:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 321, 2019. december 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 321

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. december 12.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2121 Irányelve (2019. november 27.) az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2122 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról ( 1 )

45

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

64

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2124 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról ( 1 )

73

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2125 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fából készült csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzéseinek elvégzésére, a bizonyos szállítmányok bejelentésére és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

99

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2126 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos állat- és árukategóriák egyedi hatósági ellenőrzéseire, az ilyen ellenőrzések elvégzését követően meghozandó intézkedésekre és a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriákra vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

104

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2127 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról ( 1 )

111

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2128 végrehajtási rendelete (2019. november 12.) az Uniót elhagyó hajókra a hajók ellátmányozása vagy a legénység és az utasok általi fogyasztás céljából szállított áruk tekintetében, illetve a NATO vagy az Egyesült Államok által működtetett katonai bázisokra szállított áruk tekintetében kiállítandó hatósági bizonyítványok mintájának meghatározásáról és az e bizonyítványok kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról ( 1 )

114

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról ( 1 )

122

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2130 Végrehajtási Rendelete (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 1 )

128

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2131 Végrehajtási Rendelete (2019. november 28.) a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

139

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 256/2018 határozata (2018. december 5.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2019/2132]

168

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság No 79/2019 határozata (2019. március 29.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2019/2133]

170

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 125/2019 határozata (2019. május 8.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról [2019/2134]

176

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű motorokban használt forrasztásokban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. augusztus 8-i (EU) 2019/1846 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvhez ( HL L 283., 2019.11.5. )

178

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top