EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:165:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 165, 2019. június 21.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 165

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. június 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kkv-tőkefinanszírozási piacok elterjedésének előmozdítása céljából az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egyes nyilvántartásbavételi feltételek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1013 végrehajtási rendelete (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről ( 1 )

8

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1015 rendelete (2019. június 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, kaptán, ciazofamid, flutianil, krezoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklosztrobin, spiromezifen, spirotetramát, teflubenzuron és tetrakonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

23

 

 

A Bizottság (EU) 2019/1016 végrehajtási rendelete (2019. június 20.) a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harminchetedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

65

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1017 határozata (2019. június 14.) az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács (IOC) tagjainak tanácsában Grúzia Kormányának az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodáshoz történő csatlakozása feltételeinek tekintetében képviselendő álláspontról

66

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/1018 határozata (2019. június 20.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

69

 

 

AJÁNLÁSOK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1019 ajánlása (2019. június 7.) az épületek korszerűsítéséről ( 1 )

70

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 173., 2014.6.12. )

129

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top