EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 256, 2018. október 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 256

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. október 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1513 rendelete (2018. október 10.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR-) anyagként besorolt anyagok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1514 rendelete (2018. október 10.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenhexamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talkum (E553B) és tebukonazol maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1515 rendelete (2018. október 10.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenil-amin és oxadixil maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

33

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1516 rendelete (2018. október 10.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található penoxszulam, triflumizol és triflumuron maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

45

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1517 végrehajtási rendelete (2018. október 11.) a légi járművekbe beépített vagy azokhoz felhasznált bizonyos áruk tekintetében a Közös Vámtarifa autonóm vámtételeinek ideiglenes felfüggesztéséről szóló (EU) 2018/581 tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

58

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1518 határozata (2018. október 9.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banco de España külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

63

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1519 végrehajtási határozata (2018. október 9.) a 66/402/EGK tanácsi irányelv értelmében a búza, árpa, zab és kukorica növényfajok populációinak forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő, határozott idejű kísérlet szervezéséről szóló 2014/150/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2018) 5470. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

65

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1520 határozata (2018. október 9.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről

67

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1521 végrehajtási határozata (2018. október 10.) a hasított sertések spanyolországi minősítési módszereinek engedélyezéséről szóló 2009/11/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2018) 6507. számú dokumentummal történt)

84

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1522 végrehajtási határozata (2018. október 11.) az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről szóló (EU) 2016/2284 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programok egységes formátumának megállapításáról (az értesítés a C(2018) 6549. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

87

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1523 végrehajtási határozata (2018. október 11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról ( 1 )

103

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1524 végrehajtási határozata (2018. október 11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési módszertan és tagállami jelentéstételi szabályok kidolgozásáról (az értesítés a C(2018) 6560. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

108

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2018. szeptember 28-i 1/2018 határozata a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatójának a 2001-es, a 2002-es és a 2003-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről [2018/1525]

117

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2018. szeptember 28-i 2/2018 határozata a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatójának a 2004-es, a 2005-ös és a 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről [2018/1526]

118

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2018. szeptember 28-i 3/2018 határozata a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatójának a 2007–2016-os pénzügyi évekre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről [2018/1527]

119

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 130., 2017.5.19. )

120

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top