Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:201:FULL

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 201, 2018. augusztus 8.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 201

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. augusztus 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1103 határozata (2018. augusztus 7.) Máltának az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvétele megerősítéséről

2

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 2/JP/2018 határozata [2018/1104] (2018. július 17.)

4

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

8.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/1


Tájékoztatás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

Az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvet (1)2018. augusztus 1-jén aláírták.

A jegyzőkönyv a 13. cikkének megfelelően az aláírás napjától, azaz 2018. augusztus 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.


(1)  HL L 194., 2018.7.31., 3. o.


HATÁROZATOK

8.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1103 HATÁROZATA

(2018. augusztus 7.)

Máltának az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvétele megerősítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 328. cikke (1) bekezdésére, valamint 331. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Málta által, a 2018. június 14-i levél útján benyújtott értesítésre, amelyben kifejezi az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvétel iránti szándékát,

mivel:

(1)

2017. április 3-án Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia bejelentette az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatban megerősített együttműködést kívánnak létrehozni. Ezenkívül a 2017. április 19-i, a 2017. június 1-jei, a 2017. június 9-i, illetve a 2017. június 22-i levelében Lettország, Észtország, Ausztria és Olaszország is jelezte, hogy részt kíván venni a megerősített együttműködés létrehozásában.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 20. cikkének (2) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 329. cikkének (1) bekezdésében említett megerősített együttműködés folytatására vonatkozó engedélyt 2017. április 3-án az EUMSZ 86. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban megadottnak kell tekinteni.

(3)

A Tanács 2017. október 12-én elfogadta az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló (EU) 2017/1939 rendeletet.

(4)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 2017. november 20-án hatályba lépett. Az Európai Ügyészség a nyomozások és vádhatósági eljárások lefolytatására vonatkozó hatáskörének gyakorlását az európai főügyész javaslata alapján a Bizottság által hozott határozatban szereplő időpontban kezdi meg, amely legkorábban három évvel az említett rendelet hatálybalépése után történhet.

(5)

Hollandia 2018. május 14-én értesítette a Bizottságot arról, hogy részt kíván venni az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben.

(6)

Málta 2018. június 14-én értesítette a Bizottságot arról, hogy részt kíván venni az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben.

(7)

Az (EU) 2017/1939 rendelet nem köti különös feltételekhez az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvételt.

(8)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 120. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban az Európai Ügyészség az e rendelet hatálybalépésének időpontját követően elkövetett, hatáskörébe tartozó bűncselekményekkel kapcsolatban gyakorolja hatásköreit. Az (EU) 2017/1939 rendelet 22. és 23. cikkében említett bűncselekmények esetében, amelyek az említett rendelet hatálybalépése óta még nem tartoznak az Európai Ügyészség hatáskörébe, az Európai Ügyészség e rendelet Máltában való hatálybalépését követően gyakorolja a Málta területére és állampolgáraira vonatkozó hatáskörét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság megerősíti Málta részvételét az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben.

2. cikk

Az (EU) 2017/1939 rendelet e határozat hatálybalépésének napján lép hatályba Máltában.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 283., 2017.10.31., 1. o.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

8.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/4


Az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló

MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 2/JP/2018 HATÁROZATA [2018/1104]

(2018. július 17.)


tekintettel az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel a vegyes bizottság feladata, hogy megerősítse a gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó ágazati mellékletnek (a továbbiakban: ágazati melléklet) az ágazati melléklettel foglalkozó albizottság által annak 6. ülésén meghatározott operatív termékkörét,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

(1)

A 2001. április 4-én Brüsszelben kelt megállapodás ágazati mellékletének hatálya alá tartozó gyógyszer-kategóriák új operatív hatálya mostantól a következő kategóriákra terjed ki:

1.

kémiai gyógyszerkészítmények;

2.

homeopátiás gyógyszerek (amennyiben Japánban azokat gyógyszerként kezelik és azok a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó előírások hatálya alá tartoznak);

3.

vitaminok, ásványi anyagok és gyógynövénykészítmények (amennyiben mindkét részes félnél gyógyszernek minősülnek);

4.

a következő kategóriákba tartozó biológiai gyógyszerkészítmények (1), ideértve az immunológiai gyógyszereket és oltóanyagokat:

4.1.

természetes mikroorganizmusok vagy megállapodott sejtvonalak felhasználásával sejtkultúrából előállított gyógyszerek;

4.2.

rekombináns mikroorganizmusok vagy megállapodott sejtvonalak felhasználásával sejtkultúrából előállított gyógyszerek; valamint

4.3.

nem transzgénikus növényekből és nem transzgénikus állatokból származó gyógyszerek;

5.

a fenti kategóriák bármelyikéhez felhasznált gyógyszerhatóanyagok; valamint

6.

a fenti kategóriák bármelyikéhez tartozó steril termékek.

(2)

Ezt a két példányban készült határozatot a társelnökök írják alá. A határozat az utolsó aláírás időpontjától hatályos.

Aláírva Tokióban, 2018. július 17-én.

Japán részéről

Daisuke OKABE

Aláírva Brüsszelben, 2018. június 28-án.

az Európai Közösség részéről

Ignacio IRUARRIZAGA


(1)  A helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó ágazati melléklet alkalmazásában a biológiai gyógyszerkészítmények magukban foglalnak olyan termékeket, amelyeket az egészségügyi, munkaügyi és szociális minisztérium – Japán törvényi és rendeleti rendelkezéseinek megfelelően – esetleg nem jelölt meg biológiai termékként, de azok az EU-ban biológiai terméknek minősülnének.


Top