Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:196:FULL

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 196, 2018. augusztus 2.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 196

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. augusztus 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1094 határozata (2018. augusztus 1.) Hollandiának az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvétele megerősítéséről

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

2.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 196/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1094 HATÁROZATA

(2018. augusztus 1.)

Hollandiának az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvétele megerősítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 328. cikke (1) bekezdésére, valamint 331. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Hollandia által, a 2018. május 14-i levél útján benyújtott értesítésre, amelyben kifejezi az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvétel iránti szándékát,

mivel:

(1)

2017. április 3-án Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia bejelentette az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatban megerősített együttműködést kívánnak létrehozni. Ezenkívül a 2017. április 19-i, a 2017. június 1-jei, a 2017. június 9-i, illetve a 2017. június 22-i levelében Lettország, Észtország, Ausztria és Olaszország is jelezte, hogy részt kíván venni a megerősített együttműködés létrehozásában.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 20. cikkének (2) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 329. cikkének (1) bekezdésében említett megerősített együttműködés folytatására vonatkozó engedélyt 2017. április 3-án az EUMSZ 86. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban megadottnak kell tekinteni.

(3)

A Tanács 2017. október 12-én elfogadta az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló (EU) 2017/1939 rendeletet.

(4)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 2017. november 20-án hatályba lépett. Az Európai Ügyészség a nyomozások és vádhatósági eljárások lefolytatására vonatkozó hatáskörének gyakorlását az európai főügyész javaslata alapján a Bizottság által hozott határozatban szereplő időpontban kezdi meg, amely legkorábban három évvel az említett rendelet hatálybalépése után történhet.

(5)

Az (EU) 2017/1939 rendelet nem köti különös feltételekhez az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben való részvételt.

(6)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 120. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban az Európai Ügyészség az e rendelet hatálybalépésének időpontját követően elkövetett, hatáskörébe tartozó bűncselekményekkel kapcsolatban gyakorolja hatásköreit. Az (EU) 2017/1939 rendelet 22. és 23. cikkében említett bűncselekmények esetében, amelyek az említett rendelet hatálybalépése óta még nem tartoznak az Európai Ügyészség hatáskörébe, az Európai Ügyészség e rendelet Hollandiában való hatálybalépését követően gyakorolja a Hollandia területére és állampolgáraira vonatkozó hatáskörét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság megerősíti Hollandia részvételét az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben.

2. cikk

Az (EU) 2017/1939 rendelet e határozat hatálybalépésének napján lép hatályba Hollandiában.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 283., 2017.10.31., 1. o.


Top