Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 194, 2018. július 31.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. július 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1069 határozata (2018. július 26.) az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (2018–2024) Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Jegyzőkönyv az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2018–2024)

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1070 rendelete (2018. július 26.) a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2017/1970 rendelet módosításáról

21

 

*

A Tanács (EU) 2018/1071 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2018/468 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

23

 

*

A Tanács (EU) 2018/1072 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

27

 

*

A Tanács (EU) 2018/1073 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

30

 

*

A Tanács (EU) 2018/1074 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1075 végrehajtási rendelete (2018. július 27.) az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

36

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1076 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a 37/2010/EU rendeletnek az izoflurán anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1077 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

44

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1078 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 2018. június 30. és 2018. szeptember 29. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljára a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámítására vonatkozó technikai információk meghatározásáról ( 1 )

47

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1079 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Bacillus subtilis (DSM 28343) készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1080 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Bacillus subtilis DSM 29784 készítmény kevésbé jelentős hízó- és tojóbaromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: ADISSEO France SAS) ( 1 )

134

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1081 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) készítmény hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, amelyet az Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office képvisel) ( 1 )

137

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1082 határozata (2018. július 30.) az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai kiképzési missziójáról szóló (KKBP) 2016/610 határozat módosításáról

140

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1083 határozata (2018. július 30.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008/851/KKBP együttes fellépés módosításáról

142

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1084 határozata (2018. július 30.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2018/475 határozat hatályon kívül helyezéséről

144

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1085 határozata (2018. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

147

 

*

A Tanács (KKPB) 2018/1086 végrehajtási határozata (2018. július 30.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

150

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1087 határozata (2018. július 30.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

152

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az egyrészről Elefántcsontpart, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás által létrehozott EPA-Bizottság 1/2018 határozata (2018. március 22.) az EPA-bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról [2018/1088]

158

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top