EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:105:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 105, 2018. április 25.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 105

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. április 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/631 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növénykárosítókkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok létrehozása révén történő kiegészítéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/632 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 19.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2018/633 végrehajtási rendelete (2018. április 24.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a külső hitelminősítő intézetek hitelminősítéseinek objektív hitelminősítési kategóriákba sorolása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló (EU) 2016/1800 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2018/634 végrehajtási rendelete (2018. április 24.) az (EU) 2016/1799 végrehajtási rendeletnek a külső hitelminősítő intézetek hitelkockázati hitelminősítéseit az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott hitelminőségi besorolásoknak megfeleltető hozzárendelési táblázatok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

14

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/635 határozata (2018. április 17.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

21

 

*

A Bizottság (EU) 2018/636 végrehajtási határozata (2018. április 17.) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikke c) és f) pontjának megfelelően a diciklohexil-ftalát (DCHP) különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosításáról (az értesítés a C(2018) 2167. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

25

 

*

A Bizottság (EU) 2018/637 végrehajtási határozata (2018. április 20.) a 900 MHz-es és az 1 800  MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozatnak a dolgok internetére vonatkozó műszaki feltételek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 2261. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

27

 

*

A Bizottság (EU) 2018/638 végrehajtási határozata (2018. április 23.) a Spodoptera frugiperda (Smith) károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2018) 2291. számú dokumentummal történt)

31

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodáshoz, amelyet 2010. október 4-én írtak alá Brüsszelben ( HL L 288., 2010.11.5. )

35

 

*

Helyesbítés a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló, 2008. június 16-i 543/2008/EK bizottsági rendelethez ( HL L 157., 2008.6.17. )

35

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top