EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 60, 2018. március 2.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 60

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. március 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/306 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 18.) a balti-tengeri halászatban a közönséges tőkehalra és a sima lepényhalra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásával kapcsolatos előírások megállapításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/307 végrehajtási rendelete (2018. február 28.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a Salmonella spp.-re vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló brojlercsirkehúsra (Gallus gallus) való kiterjesztéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság (EU) 2018/308 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az Európai Bankhatóságnak a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekről történő tájékoztatása céljából a szanálási hatóságok által azonosítandó és továbbítandó információk tekintetében alkalmazandó egységes formátumokra, mintadokumentumokra és fogalommeghatározásokra vonatkozó véghajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság (EU) 2018/309 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a propineb hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

16

 

 

A Bizottság (EU) 2018/310 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a gabonaágazatban 2018. március 2-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

19

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/311 határozata (2018. február 27.) az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás végrehajtására vonatkozó közös iránymutatások elfogadása tekintetében az Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

23

 

*

A Tanács (EU) 2018/312 határozata (2018. február 27.) a Régiók Bizottságának a Spanyol Királyság által javasolt egy tagja kinevezéséről

39

 

*

A Bizottság (EU) 2018/313 végrehajtási határozata (2018. február 28.) a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a TRACES állategészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 1149. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

40

 

*

A Bizottság (EU) 2018/314 végrehajtási határozata (2018. március 1.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2018) 1401. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

 

AJÁNLÁSOK

 

*

Az EU–Örményország Együttműködési Tanács 1/2017. sz. ajánlása (2017. november 20.) az EU–Örményország partnerségi prioritásokról [2018/315]

51

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról szóló, 2017. április 4-i (EU) 2017/697 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2017/9) ( HL L 101., 2017.4.13. )

56

 

*

Helyesbítés a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és a pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2016/34) ( HL L 347., 2016.12.20. )

57

 

*

Helyesbítés a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/2081 európai központi banki határozathoz (EKB/2017/30) ( HL L 295., 2017.11.14. )

57

 

*

Helyesbítés a többek között a mezőgazdasági nyersanyagok termesztéséből származó, jellemző üvegházhatásúgáz-kibocsátás mértékét meghatározó kanadai jelentésnek a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő elismeréséről szóló, 2017. december 18-i EU/2017/2379 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 337., 2017.12.19. )

57

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top