EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:343:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 343, 2017. december 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 343

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. december 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2414 határozata (2017. szeptember 25.) egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

1

 

 

Partnerségi és együttműködési keretmegállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-Szigeteki Köztársaság között

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2415 rendelete (2017. december 21.) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról

33

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2416 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 20.) az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2195 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról, valamint a felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről

35

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2417 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 17.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

48

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2418 végrehajtási rendelete (2017. december 19.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger Rostbratwürste” [OFJ])

54

 

 

A Bizottság (EU) 2017/2419 végrehajtási rendelete (2017. december 21.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozóan az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2017. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

56

 

 

A Bizottság (EU) 2017/2420 végrehajtási rendelete (2017. december 21.) a cukorágazatra vonatkozóan a 891/2009/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2017. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek tárgyát képező mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

59

 

 

A Bizottság (EU) 2017/2421 végrehajtási rendelete (2017. december 21.) az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozóan az (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2018. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

62

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2422 határozata (2017. november 6.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az EU–Grúzia társulási menetrend elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

64

 

*

A Tanács (EU) 2017/2423 határozata (2017. december 11.) az EU–Törökország Társulási Tanácsban az EK–Törökország Társulási Tanács mezőgazdasági termékek kereskedelmi rendszeréről szóló 1/98 határozatának 2. jegyzőkönyve módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

67

 

*

A Tanács (EU) 2017/2424 határozata (2017. december 18.) Romániának a Chile, Izland és a Bahamai Közösség a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

70

 

*

A Tanács (EU) 2017/2425 határozata (2017. december 18.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás által létrehozott, a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban a Moldovai Köztársaság által a megállapodásnak a közbeszerzés területén történő végrehajtásával kapcsolatban benyújtott átfogó ütemtervre vonatkozó kedvező vélemény elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

73

 

*

A Tanács (KKBP) 2017/2426 határozata (2017. december 21.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

77

 

*

A Tanács (KKBP) 2017/2427 határozata (2017. december 21.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról

78

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top