EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 331, 2017. december 14.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 331

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. december 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2307 határozata (2017. október 9.) az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

1

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2308 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) egy Bacillus subtilist (DSM 5750) és Bacillus licheniformist (DSM 5749) tartalmazó készítmény szopós malacoknak szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2309 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) a bizonyos állományok tekintetében rendelkezésre álló 2017. évi halászati kvótáknak a más állományok előző években való túlhalászása miatti csökkentéséről és az (EU) 2017/1345 végrehajtási rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2310 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó 2018. évi vámkontingens megnyitásáról

36

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2311 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) az Unióban felszámítható legmagasabb mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlagának meghatározásáról és az (EU) 2016/2292 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

39

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2312 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kocák, szopós malacok és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd; képviselője az Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2313 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról

44

 

 

A Bizottság (EU) 2017/2314 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) a tej- és tejtermékágazatra vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2017. november 20. és 2017. november 30. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2018. július 1-től2018. december 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

53

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2017/2315 határozata (2017. december 11.) az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról

57

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2316 végrehajtási határozata (2017. december 12.) az ANIMO hálózat használatához biztosítandó térképekről szóló 92/176/EGK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 8316. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

78

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2317 végrehajtási határozata (2017. december 13.) a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló, „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” elnevezésű önkéntes rendszer elismeréséről

79

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2318 végrehajtási határozata (2017. december 13.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az Ausztráliában a pénzügyi piacokra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűségéről ( 1 )

81

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2319 végrehajtási határozata (2017. december 13.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a Hongkong Különleges Közigazgatási Területen az elismert tőzsdetársaságokra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűségéről ( 1 )

87

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2320 végrehajtási határozata (2017. december 13.) az Amerikai Egyesült Államok nemzeti értéktőzsdékre és alternatív kereskedési platformokra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve szerinti egyenértékűségéről ( 1 )

94

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról szóló, 2012. február 9-i 109/2012/EU bizottsági rendelethez ( HL L 37., 2012.2.10. )

102

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top