Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 138, 2017. május 25.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 138

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. május 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/890 végrehajtási rendelete (2017. május 24.) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2017/892 végrehajtási rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

57

 

*

A Bizottság (EU) 2017/893 rendelete (2017. május 24.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének, valamint a 142/2011/EU bizottsági rendelet X., XIV. és XV. mellékletének a feldolgozott állati fehérjére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

92

 

*

A Bizottság (EU) 2017/894 rendelete (2017. május 24.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és VII. mellékletének a juhfélék genotípusának meghatározása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

117

 

*

A Bizottság (EU) 2017/895 végrehajtási rendelete (2017. május 24.) a Komagataella pastoris (CECT 13094) által termelt 3-fitázt tartalmazó készítmény brojlercsirkék és tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

A Bizottság (EU) 2017/896 végrehajtási rendelete (2017. május 24.) a Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) által termelt 6-fitáz készítmény valamennyi baromfifaj és valamennyi sertésféle (a szopós malacok kivételével) szilárd állapotú takarmány-adalékanyagként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

123

 

 

A Bizottság (EU) 2017/897 végrehajtási rendelete (2017. május 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

126

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/898 irányelve (2017. május 24.) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról ( 1 )

128

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/899 határozata (2017. május 17.) a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról

131

 

*

A Tanács (EU) 2017/900 határozata (2017. május 22.) az EUSZ 50. cikkével foglalkozó, a Tanács Főtitkársága által vezetett ad hoc munkacsoport létrehozásáról

138

 

*

A Tanács (KKBP) 2017/901 végrehajtási határozata (2017. május 24.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

140

 

*

A Bizottság (EU) 2017/902 végrehajtási határozata (2017. május 23.) az 1224/2009/EK tanácsi rendelet értelmében vizsgálatok végzésére jogosult uniós ellenőrök listájának összeállításáról (az értesítés a C(2017) 3252. számú dokumentummal történt)

143

 

*

A Bizottság (EU) 2017/903 végrehajtási határozata (2017. május 23.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés C(2017) 3324. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

189

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top