EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:314:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 314, 2016. november 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 314

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. november 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2033 végrehajtási rendelete (2016. november 17.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2034 végrehajtási rendelete (2016. november 21.) az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó 2017. évi vámkontingens megnyitásáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2035 végrehajtási rendelete (2016. november 21.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fipronil és a maneb hatóanyag jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról ( 1 )

7

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2036 végrehajtási rendelete (2016. november 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2037 irányelve (2016. november 21.) a 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértéke tekintetében és címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

11

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/2038 határozata (2016. november 11.) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának adott bizottságaiban az ENSZ 7., 16., 37., 44., 45., 46., 48., 53., 78., 80., 83., 86., 87., 99., 105., 107., 110., 121., 128. és 129. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatokkal, a nehéz tehergépjárművekbe a motor vegyes üzeművé alakítása céljából utólagosan beszerelhető rendszerekről szóló ENSZ-előírásra irányuló javaslattal, az ENSZ 15. és 16. számú globális műszaki előírásának módosításaira irányuló javaslatokkal, az ENSZ-nek a két- vagy háromkerekű gépjárművek kibocsátásainak, illetve fedélzeti diagnosztikai rendszerének mérési eljárására vonatkozó két globális műszaki előírására irányuló javaslatokkal, és a fényforrás-kategóriákra vonatkozó egységes előírásokról szóló határozatra (R.E.4) irányuló javaslattal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

14

 

*

A Tanács (EU) 2016/2039 határozata (2016. november 15.) az EU Szolidaritási Alapjának a Németországnak szóló pénzügyi támogatás céljából történő igénybevételére vonatkozó javaslatot kísérő, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készült 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

19

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/2040 határozata (2016. november 21.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló 2010/279/KKBP határozat módosításáról és a misszió megszüntetéséről

20

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2041 határozata (2016. január 20.) a Belgium által a Duferco javára folyósított SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2016) 94. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

22

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2042 határozata (2016. szeptember 1.) a SA.38418. – 2014/C (korábbi 2014/N.) sz. állami támogatás, amelyet Németország a filmgyártás és filmterjesztés támogatása érdekében tervez végrehajtani (az értesítés a C(2016) 5551. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

63

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (általános adatvédelmi rendelet) ( HL L 119., 2016.5.4., 1. o. )

72

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top