EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:212:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 212, 2015. augusztus 11.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 212

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. augusztus 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1373 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Huile d'olive de Nyons [OEM])

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1374 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 7.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról ( 1 )

7

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1376 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

35

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1377 végrehajtási határozata (2015. augusztus 7.) a Svédország által a Bonnet AB által gyártott két tűzifa-daraboló/hasító gép forgalomba hozatalának megtiltása céljából a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően hozott intézkedésről (az értesítés a C(2015) 5412. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

37

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet helyesbítéséhez ( HL L 396., 2006.12.30. ) (Helyesbített változat HL L 136., 2007.5.29., 3. o. )

39

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top