EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:367:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 367, 2014. december 23.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 367

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. december 23.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 940/2014/EU határozata (2014. december 17.) a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2014/941/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. június 27.) az Európai Unió és Kanada közötti, a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

8

 

 

Megállapodás az Európai Unió és Kanada között a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről

10

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1377/2014/EU, Euratom rendelete (2014. december 18.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1378/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 17.) az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1379/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 16.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszálból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó egyes, folytonos üvegszálból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 248/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 1380/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet módosításáról

82

 

 

A Bizottság 1381/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

83

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2014/112/EU irányelve (2014. december 19.) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról ( 1 )

86

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/942/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. december 17.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

96

 

 

2014/943/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2014. december 19.) az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és további, feladatukat teljes munkaidőben ellátó tagjainak kinevezéséről

97

 

 

2014/944/EU

 

*

A Bizottság határozata (2014. június 11.) az Olaszország által a Stretto repülőteret üzemeltető SO.G.A.S. társaság javára nyújtott SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 & NN 32/10) állami támogatásról (az értesítés a C(2014)3571. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

99

 

 

2014/945/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 19.) a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza németországi kitörésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 10261. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

115

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2014/946/EU

 

*

Az EU-Szerbia Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2014 sz. határozata (2014. december 17.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv helyettesítéséről

119

 

 

2014/947/EU

 

*

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottság 1/2014 határozata (2014. november 28.) a megállapodáshoz tartozó, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. melléklet módosításáról

122

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2014. október 30-i 1159/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelethez ( HL L 311., 2014.10.31. )

126

 

*

Helyesbítés a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló, 2009. március 11-i 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Második rész) ( HL L 87., 2009.3.31. )

126

 

*

Helyesbítés a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 660/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 189., 2014.6.27. )

127

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top