Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 363, 2014. december 18.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 363

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. december 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1340/2014/EU rendelete (2014. december 15.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1341/2014/EU rendelete (2104. december 15.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1342/2014/EU rendelete (2014. december 17.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról ( 1 )

67

 

*

A Bizottság 1343/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) az 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 951/2007/EK rendelet módosításáról

75

 

*

A Bizottság 1344/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a 2013–2014-es halászati idényben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint Franciaország és Spanyolország által visszatartott mennyiségeknek a Vizcayai-öbölre vonatkozó 2014–2015-ös szardellahalászati kvótákhoz való hozzáadásáról

78

 

*

A Bizottság 1345/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a Horvátországban cukorból, izoglükózból és gyümölcscukorból felhalmozott többletmennyiségek meghatározásáról

80

 

*

A Bizottság 1346/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről

82

 

*

A Bizottság 1347/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám hatályon kívül helyezéséről

101

 

*

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról ( 1 )

121

 

 

A Bizottság 1349/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

143

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/919/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2014. december 9.) a Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról

145

 

*

A Tanács 2014/920/KKBP határozata (2014. december 15.) az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről

149

 

 

2014/921/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2014. december 16.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Horvátország részére a humanitárius aknamentesítésre szolgáló gépek üzemeltetéséhez felhasznált gázolajra vonatkozó adómentesség alkalmazásának engedélyezéséről

150

 

*

A Tanács 2014/922/KKBP határozata (2014. december 17.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló 2010/279/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról

152

 

 

2014/923/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 12.) a Nagyon Hosszú Bázisvonalú Interferometria Közös Intézet európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (JIV ERIC) történő létrehozásáról

156

 

 

2014/924/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 16.) a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó kőris (Fraxinus L.) fájára és kérgére vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a C(2014) 9469. számú dokumentummal történt)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 16.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló egyes 2014. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2013/722/EU végrehajtási határozatnak az említett határozattal jóváhagyott egyes programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 9650. számú dokumentummal történt)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 17.) a Peruból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeknek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében történő 2014. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

181

 

 

2014/927/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 17.) a 2013/770/EU végrehajtási határozatnak a „Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség”„Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő módosításáról

183

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2014. augusztus 7-i 1078/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 297., 2014.10.15. )

185

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top