Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 353, 2013. december 28.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.353.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 353

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. december 28.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1412/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2013/61/EU irányelve (2013. december 17.) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról

5

 

*

A Tanács 2013/62/EU irányelve (2013. december 17.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról szóló 2010/18/EU irányelvnek a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról

7

 

*

A Tanács 2013/64/EU irányelve (2013. december 17.) a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv, valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról

8

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 1413/2013/EU határozata (2013. december 17.) a 2002/546/EK határozatnak az időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról

13

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1414/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2013. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról

15

 

*

A Tanács 1415/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2013. július 1-jétől történő kiigazításáról

23

 

*

A Tanács 1416/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók 2013. július 1-jei hatállyal történő kiigazításáról

24

 

*

A Tanács 1417/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról

26

 

*

A Bizottság 1418/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről

40

 

*

A Bizottság 1419/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről

43

 

*

A Bizottság 1420/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását követően a 347/96/EK, az 1924/2000/EK, az 1925/2000/EK, a 2508/2000/EK, a 2509/2000/EK, a 2813/2000/EK, a 2814/2000/EK, a 150/2001/EK, a 939/2001/EK, az 1813/2001/EK, a 2065/2001/EK, a 2183/2001/EK, a 2318/2001/EK, a 2493/2001/EK, a 2306/2002/EK, a 802/2006/EK, a 2003/2006/EK, a 696/2008/EK és a 248/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

48

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/805/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2013. december 17.) a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézkedések bevezetésére való felhatalmazásáról

51

 

 

2013/806/EU

 

*

A Bizottság határozata (2013. december 17.) a képkezelő berendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2013) 9097. számú dokumentummal történt)  (1)

53

 

 

2013/807/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 17.) az új könnyű haszongépjárművek gyártóinak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján meghatározott, a 2012. naptári évre vonatkozó átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásai és fajlagos kibocsátási célértékei megerősítéséről, illetőleg módosításáról (az értesítés a C(2013) 9184. számú dokumentummal történt)

64

 

 

2013/808/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szabályozott anyagokra a 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról (az értesítés a C(2013) 9205. számú dokumentummal történt)

74

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 179., 2013.6.29.)

83

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top