Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 347, 2012. december 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.347.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 347

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. december 15.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1203/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) az Unión belüli szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítéséről (1)

1

 

*

A Bizottság 1204/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő módosítások jóváhagyásáról (Castelmagno [OEM])

8

 

*

A Bizottság 1205/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) a 802/2010/EU rendeletnek a társaság teljesítménye tekintetében történő módosításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 1206/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) az Aspergillus oryzae (DSM 10287) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény brojlercsirkék, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről, valamint az 1332/2004/EK és a 2036/2005/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd.) (1)

12

 

 

A Bizottság 1207/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

 

A Bizottság 1208/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) a gabonaágazatban 2012. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

17

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/782/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 11.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagokra a 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról (az értesítés a C(2012) 8899. számú dokumentummal történt)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 13.) a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a Jordán Hásimita Királyságnak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében történő elismeréséről (az értesítés a C(2012) 9253. számú dokumentummal történt)  (1)

28

 

 

2012/784/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. december 13.) az Ausztria által egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2012) 9256. számú dokumentummal történt)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 13.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására és figyelemmel kísérésére irányuló egyes 2012. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2011/807/EU végrehajtási határozatnak az említett határozattal jóváhagyott egyes programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 9264. számú dokumentummal történt)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 13.) a 2010/221/EU határozatnak az egyes, víziállatokban előforduló betegségek Írország, Finnország és az Egyesült Királyság területeire történő behurcolásának megelőzésére irányuló nemzeti intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 9295. számú dokumentummal történt)  (1)

36

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2012/787/EU

 

*

A KDA–EU Vámügyi Együttműködési Bizottság 1/2012 határozata (2012. november 29.) az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló átmeneti megállapodás 1. jegyzőkönyvében megállapított származási szabályoktól a kelet- és dél-afrikai államokban a konzervált tonhal és a tonhalfilé vonatkozásában fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében történő eltérésről

38

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 43/2012/EU és a 44/2012/EU rendeletnek az atlanti ördögrája védelme és egyes halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. július 24-i 692/2012/EU tanácsi rendelethez (HL L 203., 2012.7.31.)

41

 

*

Helyesbítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 183. alkalommal történő módosításáról szóló, 2012. december 5-i 1155/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 335., 2012.12.7.)

43

 

*

Helyesbítés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 181., 2012.7.12.)

43

 

*

Helyesbítés az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2011. március 10-i 2011/167/EU tanácsi határozathoz (HL L 76., 2011.3.22.)

44

 

*

Helyesbítés a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 224., 2012.8.21.)

44

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top