Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 332, 2012. december 4.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.332.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 332

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. december 4.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1139/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság 1140/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 28.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Coppia Ferrarese (OFJ)]

8

 

*

A Bizottság 1141/2012/EU rendelete (2012. november 30.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

10

 

*

A Bizottság 1142/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 182. alkalommal történő módosításáról

12

 

 

A Bizottság 1143/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2012/45/EU irányelve (2012. december 3.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról (1)

18

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/743/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/3/2012 határozata (2012. november 27.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről

20

 

 

2012/744/EU

 

*

A Bizottság elnökével közös megegyezéssel hozott Tanácsi határozat (2012. november 28.) az Európai Bizottság új tagjának kinevezéséről

21

 

*

A Tanács 2012/745/KKBP végrehajtási határozata (2012. december 3.) az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

22

 

 

2012/746/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. november 30.) a 2012 májusában Olaszországban bekövetkezett földrengések károsultjainak ingyen szétosztandó vagy rendelkezésére bocsátandó áruk vámmentes behozataláról (az értesítés a C(2012) 8687. számú dokumentummal történt)

29

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelethez (HL L 88., 2012.3.24.)

31

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top