Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 311, 2012. november 10.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.311.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 311

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. november 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1052/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/696/EU

 

*

A Bizottság határozata (2012. november 6.) a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 7325. számú dokumentummal történt)  (1)

3

 

 

2012/697/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 8.) a Pomacea (Perry) alnem Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 7803. számú dokumentummal történt)

14

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (HL L 343., 2011.12.23.)

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top