Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 274, 2012. október 9.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.274.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 274

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. október 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 918/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 5.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalommeghatározások, a nettó rövid pozíciók számítása, az állampapírral kapcsolatos fedezett hitel-nemteljesítési csereügyletek, a bejelentési küszöbértékek, a korlátozások felfüggesztéséhez szükséges likviditási küszöbértékek, a pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesése és a káros hatással járó események tekintetében történő kiegészítéséről (1)

1

 

*

A Bizottság 919/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 5.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid részvények és más pénzügyi eszközök árfolyamesése számításának módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (1)

16

 

*

A Bizottság 920/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 4.) a Ciprus lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott horogsoros hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

18

 

*

A Bizottság 921/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 8.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 179. alkalommal történő módosításáról

20

 

 

A Bizottság 922/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

22

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2012/24/EU irányelve (2012. október 8.) a traktorok teljesítményleadó tengelyeire és ezek védőburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 86/297/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki rendelkezései kiigazítása céljából való módosításáról (1)

24

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/624/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2012. október 4.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének Magyarország részére történő engedélyezéséről

26

 

 

2012/625/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. október 4.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy ciprusi tagjának kinevezéséről

28

 

 

2012/626/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. október 4.) a Régiók Bizottsága hat román tagjának és öt román póttagjának kinevezéséről

29

 

 

2012/627/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. október 5.) Ausztrália jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről (1)

30

 

 

2012/628/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. október 5.) az Amerikai Egyesült Államok jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről (1)

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top