Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 106, 2012. április 18.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.106.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 106

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. április 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 325/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 12.) az Indiából és a Kínai Népköztársaságból származó oxálsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

 

*

A Bizottság 326/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 17.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2011/2012-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztásáról

11

 

*

A Bizottság 327/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 17.) az 1291/2009/EU rendeletnek az ökonómiai méretre vonatkozó küszöbérték és a szlovákiai adatszolgáltató üzemek száma tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Bizottság 328/2012/EU rendelete (2012. április 17.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 62/2006/EK rendelet módosításáról (1)

14

 

 

A Bizottság 329/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/197/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. április 16.) a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a Traces állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2377. számú dokumentummal történt)  (1)

22

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2012/198/EU

 

*

Az EU–Tunézia Társulási Tanács 1/2012 határozata (2012. február 20.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról

28

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top