Help Print this page 

Document L:2011:123:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 123, 2011. május 12.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.123.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 123

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. május 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 453/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 4.) a Kínai Népköztársaságból származó furfuraldehid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

1

 

*

A Bizottság 454/2011/EU rendelete (2011. május 5.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (1)

11

 

 

A Bizottság 455/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

68

 

 

A Bizottság 456/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 11.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

70

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 343/09/COL határozata (2009. július 23.) Time önkormányzatának az 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 és 2/32 sz. ingatlanokat érintő ingatlanügyleteiről (Norvégia)

72

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról szóló, 2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 194., 2009.7.25.)

86

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top