Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 63, 2011. március 10.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.063.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 63

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. március 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás hatálybalépéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 230/2011/EU rendelete (2011. március 9.) a Norvégiából származó egyes mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensekről szóló 992/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

2

 

 

A Bizottság 231/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 232/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 9.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/153/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. február 28.) az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

17

 

 

2011/154/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. március 9.) az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

21

 

 

2011/155/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. március 9.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről (az értesítés a C(2011) 1536. számú dokumentummal történt)  (1)

22

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 3/2010/SC. számú határozata (2010. július 1.) a belső költségmegosztásról

26

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top