Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 57, 2011. március 2.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.057.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 57

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. március 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács 2011/133/KKBP határozata (2011. február 21.) az Európai Unió és Montenegró közötti, Montenegró európai uniós válságkezelési műveletekben való részvétele kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

1

Megállapodás az Európai Unió és Montenegró között Montenegró európai uniós válságkezelési műveletekben való részvétele kereteinek létrehozásáról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 201/2011/EU rendelete (2011. március 1.) engedélyezett vasúti jármű típusmegfelelőségi nyilatkozatának modelljéről (1)

8

 

*

A Bizottság 202/2011/EU rendelete (2011. március 1.) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a halászati termékek meghatározása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1010/2009/EK bizottsági rendeletnek az előzetes értesítési formanyomtatványok, a kikötői ellenőrzések referenciaértékei és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott, elismert fogási dokumentációs rendszerek tekintetében történő módosításáról

10

 

 

A Bizottság 203/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

19

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2011/18/EU irányelve (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., V. és VI. mellékletének módosításáról (1)

21

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/134/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 24.) az Olaszország által a WAM SpA-nak nyújtott C 4/03 (ex NN 102/02) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2010) 1711. cor számú dokumentummal történt)  (1)

29

 

 

2011/135/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. március 1.) a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2011) 1174. számú dokumentummal történt)  (1)

43

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2011/136/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2011. március 1.) a fogyasztóvédelmi együttműködési rendszerben az adatvédelmi szabályok végrehajtására vonatkozó iránymutatásokról

44

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 100. számú előírása – Egységes rendelkezések járművek elektromos hajtórendszerük tekintetében történő jóváhagyásáról

54

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top