Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 298, 2010. november 16.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.298.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 298

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. november 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1032/2010/EU rendelete (2010. november 15.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság 1033/2010/EU rendelete (2010. november 15.) az 1505/2006/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések eredményeiről szóló éves tagállami jelentések tekintetében történő módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 1034/2010/EU rendelete (2010. november 15.) az 1082/2003/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására vonatkozó követelmények ellenőrzése tekintetében történő módosításáról (1)

7

 

*

A Bizottság 1035/2010/EU rendelete (2010. november 15.) a Kínai Népköztársaságból származó melamin behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

10

 

*

A Bizottság 1036/2010/EU rendelete (2010. november 15.) a Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

27

 

 

A Bizottság 1037/2010/EU rendelete (2010. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

44

 

 

A Bizottság 1038/2010/EU rendelete (2010. november 15.) a gabonaágazatban a 2010. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

46

 

 

A Bizottság 1039/2010/EU rendelete (2010. november 15.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

49

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/690/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. augusztus 4.) a C 40/08 (korábbi N 163/08) számú, Lengyelország által a PZL Hydral S.A. számára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2010) 5406. számú dokumentummal történt)  (1)

51

 

 

2010/691/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. november 15.) a Strančice–České Budějovice menetvonal tekintetében a Cseh Köztársaság számára a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló, 2006/679/EK határozat alkalmazásától való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 7789. számú dokumentummal történt)

85

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 2010. november 10-i 1015/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 293., 2010.11.11.)

87

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top