Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 256, 2010. szeptember 30.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.256.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 256

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. szeptember 30.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 862/2010/EU határozata (2010. szeptember 22.) az Uniónak a több tagállam által indított közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési programban (BONUS) való részvételéről (1)

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 863/2010/EU rendelete (2010. szeptember 29.) a 967/2006/EK rendeletnek a kvótán felül termelt cukor kivitelére és a többletösszeg beszedésére alkalmazandó határidők tekintetében történő módosításáról

15

 

 

A Bizottság 864/2010/EU rendelete (2010. szeptember 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

 

A Bizottság 865/2010/EU rendelete (2010. szeptember 29.) a vaj minimális eladási árának a 446/2010/EU rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott hetedik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról

19

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/579/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2010. szeptember 27.) a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a Luxemburgi Nagyhercegségnek a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

20

 

 

2010/580/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2010. szeptember 27.) a Holland Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

22

 

 

2010/581/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2010. szeptember 27.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének a Lengyel Köztársaság részére történő engedélyezéséről

24

 

 

2010/582/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2010. szeptember 27.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének a Francia Köztársaság és az Olasz Köztársaság részére történő engedélyezéséről

26

 

 

2010/583/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2010. szeptember 27.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének Románia részére történő engedélyezéséről

27

 

 

2010/584/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2010. szeptember 27.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazásának a Lett Köztársaság részére történő engedélyezéséről

29

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti hatóság 43/10/COL határozata (2010. február 10.) a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 2008. május 21-i 301/08/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről

30

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top