EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:118:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 118, 2010. május 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.118.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 118

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. május 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 407/2010/EU rendelete (2010. május 11.) európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról

1

 

*

A Tanács 408/2010/EU rendelete (2010. május 11.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 409/2010/EU rendelete (2010. május 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Castaña de Galicia [OFJ])

6

 

*

A Bizottság 410/2010/EU rendelete (2010. május 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης [Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis] [OEM])

8

 

*

A Bizottság 411/2010/EU rendelete (2010. május 10.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

10

 

 

A Bizottság 412/2010/EU rendelete (2010. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

43

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/269/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 9.) a Farm Dairy részére nyújtott támogatásról (C 45/08) (az értesítés a C(2010) 1240. számú dokumentummal történt)

45

 

 

2010/270/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. május 6.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. és 2. részének a telepekről származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 2624. számú dokumentummal történt)  (1)

56

 

 

2010/271/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. május 11.) Írországnak az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott nemzeti ellenőrzési terveket végrehajtó régiók jegyzékébe történő felvétele tekintetében a 2008/185/EK határozat II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2010) 2983. számú dokumentummal történt)  (1)

63

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2010/272/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2010. április 21.) a TARGET2-Securities-ről (EKB/2010/2)

65

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2010/273/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. március 24.) a Görögország által a Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) részére nyújtott C 47/05 (korábbi NN 86/05) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2009) 1476. számú dokumentummal történt)  (1)

81

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 396., 2006.12.30., helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29.)

89

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top