Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 107, 2010. április 29.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.107.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 107

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. április 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 363/2010/EU végrehajtási rendelete (2010. április 26.) a többek között Malajziából származó, vasból vagy acélból készült egyes csőillesztékek és csőszerelvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1001/2008/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 364/2010/EU végrehajtási rendelete (2010. április 26.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes végtelen poliészter szálból készült szövetkésztermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1487/2005/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 365/2010/EU rendelete (2010. április 28.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendeletnek a pasztőrözött tejben és egyéb pasztőrözött folyékony tejipari termékekben előforduló Enterobacteriaceae, valamint az étkezési sóban előforduló Listeria monocytogenes tekintetében történő módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 366/2010/EU rendelete (2010. április 28.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 125. alkalommal történő módosításáról

12

 

 

A Bizottság 367/2010/EU rendelete (2010. április 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

 

A Bizottság 368/2010/EU rendelete (2010. április 28.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

17

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/241/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. április 26.) a Régiók Bizottsága egy holland póttagjának kinevezéséről

19

 

 

2010/242/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. április 26.) a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának és egy osztrák póttagjának kinevezéséről

20

 

 

2010/243/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. április 26.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

21

 

 

2010/244/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. április 26.) az 1,4-dimetil-naftalin és a ciflumetofen hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2010) 2518. számú dokumentummal történt)  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. április 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/66/EK határozat és a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK határozat alól Franciaország részére biztosított részleges eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 2588. számú dokumentummal történt)

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top