Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 339, 2009. december 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.339.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 339

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. december 22.


Tartalom

 

V   A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

Oldal

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

 

 

A Bizottság 1265/2009/EU rendelete (2009. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1266/2009/EU rendelete (2009. december 16.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő tizedik kiigazításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1267/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1268/2009/EU rendelete (2009. december 21.) a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló 1098/2007/EK tanácsi rendelet értelmében az ICES 27 és 28.2 alterületnek a 2010-re vonatkozó egyes halászati erőkifejtési korlátozások és adatrögzítési kötelezettségek hatálya alól történő kivonásáról

26

 

*

A Bizottság 1269/2009/EU rendelete (2009. december 21.) a 243/2007/EK rendeletnek a hízósertéseknek szánt takarmányban lévő minimális takarmányadalék-tartalom tekintetében történő módosításáról (1)

27

 

*

A Bizottság 1270/2009/EU rendelete (2009. december 21.) egyes adalékanyagok takarmányokban való felhasználásának végleges engedélyezéséről (1)

28

 

 

A Bizottság 1271/2009/EU rendelete (2009. december 21.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

32

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

 

 

2009/991/EU

 

*

A Tanács határozata (2009. december 16.) a Lett Köztársaság hatóságai által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vétele céljából nyújtandó állami támogatásról

34

 

 

2009/992/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásában rögzítendő adatokra vonatkozó minimális követelményekről (az értesítés a C(2009) 9959. számú dokumentummal történt)  (1)

36

 

 

2009/993/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2009) 10046. számú dokumentummal történt)

40

 

 

2009/994/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) a Bulgária és Románia csatlakozási okmányának VI. mellékletéhez tartozó függelék egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 10048. számú dokumentummal történt)  (1)

41

 

 

2009/995/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) a 2007/716/EK határozatnak bizonyos bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 10049. számú dokumentummal történt)  (1)

44

 

 

2009/996/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezés céljából Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Máltán, Hollandiában, Portugáliában és Szlovéniában felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2009. évre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2009) 10050. számú dokumentummal történt)

49

 

 

2009/997/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 18.) a Libanonnak nyújtandó európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésreállási időtartamának meghosszabbításáról

54

 

 

2009/998/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2009. december 14.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló EKB/2001/16 határozat módosításáról (EKB/2009/27)

55

 

 

2009/999/EU

 

*

Az Europol igazgatótanácsának döntése (2009. december 1.) megállapodás az Europol által alkalmazott feltételek és eljárások ügyében, átvéve az 1999. november 16-i, az Europol alkalmazottaknak kifizetett bérekre és egyéb javadalmazásokra vonatkozó, Europol által fizetett adók tekintetében hozott Europol igazgatási tanácsi döntésének mellékletében említett összegeket

58

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2008. július 8-i 661/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 185., 2008.7.12.)

59

 

*

Helyesbítés az Oroszországból és Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló, 2008. július 4-i 2008/577/EK bizottsági határozathoz (HL L 185., 2008.7.12.)

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top