EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:274:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 274, 2009. október 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.274.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 274

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. október 20.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 974/2009/EK rendelete (2009. október 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 975/2009/EK rendelete (2009. október 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 976/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

9

 

*

A Bizottság 977/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a hagyományos különleges termékek nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Boerenkaas [HKT])

19

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról (1)

25

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Európai Parlament és Tanács

 

 

2009/764/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2009. szeptember 16.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználásáról, összhangban a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával

28

 

 

Bizottság

 

 

2009/765/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 15.) Franciaországnak a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében gépjárműadó alóli mentesség iránt benyújtott kérelméről (az értesítés a C(2009) 7761. számú dokumentummal történt)  (1)

30

 

 

2009/766/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 16.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2009) 7801. számú dokumentummal történt)  (1)

32

 

 

2009/767/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 16.) az eljárásoknak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus eszközökkel történő teljesítését lehetővé tevő rendelkezések meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 7806. számú dokumentummal történt)  (1)

36

 

 

Európai Központi Bank

 

 

2009/768/EK

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2009. október 6.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2009/22)

38

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/769/KKBP együttes fellépése (2009. október 19.) az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 2007/405/KKBP együttes fellépés módosításáról

45

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.) (Magyar nyelvű különkiadás, 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.)

47

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top