Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 273, 2009. október 17.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.273.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 273

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. október 17.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 969/2009/EK rendelete (2009. október 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 970/2009/EK rendelete (2009. október 16.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. október első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

 

 

A Bizottság 971/2009/EK rendelete (2009. október 16.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2009. október havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

5

 

 

A Bizottság 972/2009/EK rendelete (2009. október 16.) a gabonaágazatban 2009. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 963/2009/EK rendelet módosításáról

7

 

 

A Bizottság 973/2009/EK rendelete (2009. október 16.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2009/131/EK irányelve (2009. október 16.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének módosításáról (1)

12

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Európai Parlament és Tanács

 

 

2009/762/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2009. szeptember 16.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának felhasználásáról, összhangban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával

14

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2009/763/EK

 

*

A Közösség–Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 1/2009 határozata (2009. június 16.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás 1. mellékletének módosításáról

15

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról szóló, 2009. március 31-i 290/2009/EK (EKB/2009/7) európai központi banki rendelethez (HL L 94., 2009.4.8.)

19

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top