Help Print this page 

Document L:2009:194:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 194, 2009. július 25.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.194.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. július 25.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 665/2009/EK rendelete (2009. július 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 666/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 667/2009/EK rendelete (2009. július 22.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Nocciola Romana (OEM))

5

 

*

A Bizottság 668/2009/EK rendelete (2009. július 24.) az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mikro-, kis- és középvállalkozások által kifejlesztett fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó minőségi és nem klinikai adatok értékelése és tanúsítása tekintetében történő végrehajtásáról (1)

7

 

*

A Bizottság 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 670/2009/EK rendelete (2009. július 24.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a durumbúza és a hántolatlan rizs pályázati eljárás útján történő intervenciós felvásárlása tekintetében történő rögzítéséről, valamint a 428/2008/EK és a 687/2008/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 671/2009/EK rendelete (2009. július 24.) az egyes GATT-kontingensek keretében 2010-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére irányuló eljárás megnyitásáról

47

 

 

A Bizottság 672/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 327/98/EK rendelettel a 2009. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

53

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/560/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. július 22.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására és figyelemmel kísérésére irányuló egyes 2009. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2008/897/EK határozatnak az egyes tagállamoknak a határozattal jóváhagyott programokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 5475. számú dokumentummal történt)

56

 

 

2009/561/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. július 22.) a 2006/679/EK határozatnak a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások végrehajtása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 5607. számú dokumentummal történt)  (1)

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top