Help Print this page 

Document L:2009:123:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 123, 2009. május 19.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.123.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 123

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. május 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 406/2009/EK rendelete (2009. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 407/2009/EK rendelete (2009. május 14.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 408/2009/EK rendelete (2009. május 18.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 793/2006/EK rendelet módosításáról

62

 

*

A Bizottság 409/2009/EK rendelete (2009. május 18.) a feldolgozott halak tömegének élőtömeggé történő átszámításánál alkalmazandó közösségi átváltási együtthatók és kiszerelési kódok megállapításáról és a 2807/83/EGK bizottsági rendelet módosításáról

78

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/388/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 11.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

86

 

 

Bizottság

 

 

2009/389/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 16.) az Olaszország által a Lucchini Siderurgica S.p.A. számára nyújtani tervezett C 25/2000 (ex N 149/99) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 3515. számú dokumentummal történt)  (1)

87

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

Európai Központi Bank

 

 

2009/390/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2009. május 7.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/9)

94

 

 

2009/391/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2009. május 7.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/10)

99

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. április 2-i 275/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 91., 2009.4.3.)

100

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top