EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 95, 2009. április 09.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.095.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 95

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. április 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 291/2009/EK rendelete (2009. április 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 292/2009/EK rendelete (2009. április 8.) az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingens III. alkontingense keretében március 2009. március 27-tőláprilis 3-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 293/2009/EK rendelete (2009. április 8.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

4

 

 

A Bizottság 294/2009/EK rendelete (2009. április 8.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 295/2009/EK rendelete (2009. március 18.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

 

*

A Bizottság 296/2009/EK rendelete (2009. április 8.) az Amerikai Egyesült Államokba történő behozatal esetén különleges bánásmód hatálya alá tartozó, kontingenskorlátozások által érintett egyes sajtfélék kivitelével kapcsolatos közigazgatási segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályokról (átdolgozás)

9

 

*

A Bizottság 297/2009/EK rendelete (2009. április 8.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1277/2005/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 298/2009/EK rendelete (2009. április 8.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

16

 

*

A Bizottság 299/2009/EK rendelete (2009. április 8.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

37

 

 

A Bizottság 300/2009/EK rendelete (2009. április 8.) a 955/2005/EK rendelet által az Egyiptomból származó rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2009. március 27-tőláprilis 3-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható meghatározásáról

39

 

 

A Bizottság 301/2009/EK rendelete (2009. április 8.) a vaj maximális felvásárlási árának a 186/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott második egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról

40

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/320/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. március 30.) az egységes európai égbolt ATM-kutatási (SESAR) projektje európai légiszolgáltatási főtervének jóváhagyásáról

41

 

 

Bizottság

 

 

2009/321/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 8.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírt tízéves munkaprogram keretében megvizsgálandó egyes anyagok dossziéi új benyújtási határidejének megállapításáról (az értesítés a C(2009) 2564. számú dokumentummal történt)  (1)

42

 

 

2009/322/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 8.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2009) 2593. számú dokumentummal történt)  (1)

44

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/323/IB határozata (2009. április 6.) az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról

46

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a C 9/07 (ex N 608/06) számú állami támogatásról, amelyet Spanyolország az Industria de Turbo Propulsores számára kíván nyújtani, szóló 2008. október 21-i 2009/179/EK bizottsági határozathoz (HL L 66., 2009.3.11.)

48

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top