EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 338, 2008. december 17.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 338

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 17.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1257/2008/EK rendelete (2008. december 4.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló 1579/2007/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1258/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1259/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Bleu d’Auvergne [OEM])

5

 

*

A Bizottság 1260/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 23 Nemzetközi Számviteli Standard tekintetében történő módosításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 1261/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 2 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 1262/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 13 értelmezése tekintetében történő módosításáról (1)

21

 

*

A Bizottság 1263/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 14 értelmezése tekintetében történő módosításáról (1)

25

 

*

A Bizottság 1264/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 2009-es számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

31

 

*

A Bizottság 1265/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

32

 

*

A Bizottság 1266/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

34

 

*

A Bizottság 1267/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2172/2005/EK rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 1268/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

39

 

*

A Bizottság 1269/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

46

 

*

A Bizottság 1270/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott tüskéscápa-halászat tilalmáról

48

 

 

A Bizottság 1271/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a gabonaágazatban 2008. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1255/2008/EK rendelet módosításáról

50

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

AKCS–EK Miniszterek

 

 

2008/951/EK

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2/2008 határozata (2008. november 18.) a 10. Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó források elkülönítéséről

53

 

 

Bizottság

 

 

2008/952/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 19.) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás létrehozásáról (az értesítés a C(2008) 7294. számú dokumentummal történt)  (1)

55

 

 

2008/953/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 8.) az Aureobasidium pullulans és a dinátrium foszfonát hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2008) 7709. számú dokumentummal történt)  (1)

62

 

 

2008/954/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 8298. számú dokumentummal történt)

64

 

 

2008/955/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 16.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a 378/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján az EMVA, illetve az EMGA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló 2006/410/EK határozat módosításáról

67

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/956/Euratom

 

*

A Bizottság ajánlása (2008. december 4.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek harmadik országokba való kivitelére alkalmazandó kritériumokról (az értesítés a C(2008) 7570. számú dokumentummal történt)

69

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2008/957/EK

 

*

Az EK/Dánia–Feröer-szigetek Vegyes Bizottság 2/2008 határozata (2008. november 20.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat módosításáról

72

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/958/KKBP együttes fellépése (2008. december 16.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés módosításáról

75

 

*

A Tanács 2008/959/KKBP közös álláspontja (2008. december 16.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2008/586/KKBP közös álláspont módosításáról

77

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről szóló, 2007. december 13-i 2007/72/EK bizottsági irányelvhez (HL L 329., 2007.12.14.)

79

 

*

Helyesbítés az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 26-i 727/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 165., 2007.6.27.)

79

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top