EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 220, 2008. augusztus 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 220

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. augusztus 15.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 812/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) a többek között Oroszországból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 954/2006/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 813/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) az Indiából származó pamutféle ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról

6

 

 

A Bizottság 814/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 815/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a Zöld-foki-szigeteknek a Közösségbe irányuló egyes halászati termékek exportjával kapcsolatos különleges helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános preferenciális rendszer alkalmazásában használt fogalmának meghatározása tekintetében a 2454/93/EGK rendelettől való eltérésről

11

 

 

A Bizottság 816/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 

 

A Bizottság 817/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a gabonaágazatban a 2008. augusztus 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

16

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/670/IB

 

*

A Tanács határozata (2008. július 24.) a „SISNET” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának megállapításáról szóló 2000/265/EK határozat módosításáról

19

 

 

Bizottság

 

 

2008/671/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5 875–5 905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2008) 4145. számú dokumentummal történt)  (1)

24

 

 

2008/672/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 11.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4269. számú dokumentummal történt)  (1)

27

 

 

2008/673/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 4311. számú dokumentummal történt)  (1)

29

 

 

2008/674/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) Magyarország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló 2007/683/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 4321. számú dokumentummal történt)

30

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről

32

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 148., 2008.6.6.)

35

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top