Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 84, 2008. március 26.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 84

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. március 26.


Tartalom

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/231/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. február 1.) a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2008) 356. számú dokumentummal történt)  (1)

1

 

 

2008/232/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. február 21.) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról (az értesítés a C(2008) 648. számú dokumentummal történt)  (1)

132

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás) szóló, 2007. augusztus 1-jei európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2007/9) (HL L 341., 2007.12.27.)

393

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top