EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 81, 2008. március 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 81

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. március 20.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 261/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kompresszorok behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

 

 

A Bizottság 262/2008/EK rendelete (2008. március 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

 

A Bizottság 263/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

23

 

 

A Bizottság 264/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

24

 

 

A Bizottság 265/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

26

 

 

A Bizottság 266/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

28

 

 

A Bizottság 267/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

30

 

 

A Bizottság 268/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

32

 

*

A Bizottság 269/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

35

 

 

A Bizottság 270/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

37

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/24/EK irányelve (2008. március 11.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (1)

38

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

40

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/26/EK irányelve (2008. március 11.) a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

42

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/27/EK irányelve (2008. március 11.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

45

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/28/EK irányelve (2008. március 11.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

48

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/29/EK irányelve (2008. március 11.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

51

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/30/EK irányelve (2008. március 11.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (1)

53

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/31/EK irányelve (2008. március 11.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

57

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/32/EK irányelve (2008. március 11.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

60

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/33/EK irányelve (2008. március 11.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

62

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/34/EK irányelve (2008. március 11.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

65

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/35/EK irányelve (2008. március 11.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

67

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/36/EK irányelve (2008. március 11.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 92/49/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

69

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/37/EK irányelve (2008. március 11.) a viszontbiztosításról szóló 2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (1)

71

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/260/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 18.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpárok tekintetében a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám bizonyos kerékpáralkatrészekre történő kiterjesztése vonatkozásában egyes felek számára biztosított mentességről, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése vonatkozásában a 88/97/EK bizottsági rendelet alapján egyes feleknek biztosított felfüggesztés hatálytalanításáról (az értesítés a C(2008) 1044. számú dokumentummal történt)

73

 

 

IV   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 388/06/COL (2006. december 13.) az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak hatvanegyedik módosítása

81

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top