Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:312:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 312, 2007. november 30.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 312

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. november 30.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1404/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról

1

 

 

A Bizottság 1405/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1406/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 130/2006/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

12

 

*

A Bizottság 1407/2007/EK rendelete (2007. november 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Třeboňský kapr OFJ)

16

 

*

A Bizottság 1408/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetben és a II a övezet közösségi vizein folytatott simalepényhal-halászat tilalmáról

17

 

*

A Bizottság 1409/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V b övezet Feröer szigeteki vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

19

 

 

A Bizottság 1410/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

21

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/69/EK irányelve (2007. november 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a difetialon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

23

 

*

A Bizottság 2007/70/EK irányelve (2007. november 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IA. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

26

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/773/Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. november 26.) az Európai Atomenergia-közösség részére a Közös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítő kutatási program egyéves meghosszabbításáról

29

 

 

2007/774/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

32

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

33

 

 

Bizottság

 

 

2007/775/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 13.) a Kínai Népköztársaságból, Magyarországról, Indiából, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Lengyelországból, Dél-Afrikából és Ukrajnából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 1999/572/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

44

 

 

2007/776/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) a 92/34/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik országból származó gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényekre vonatkozó behozatali feltételekkel kapcsolatos eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5693. számú dokumentummal történt)

48

 

 

2007/777/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 5777. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

49

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/778/KKBP együttes fellépése (2007. november 29.) a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

68

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 200., 2000.8.8. ) (Magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 226. o.)

72

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top