EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 294, 2007. november 13.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 294

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. november 13.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1320/2007/EK rendelete (2007. november 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1322/2007/EK rendelete (2007. november 12.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülők moduljában használt megfelelő adattovábbítási formátumok, a továbbítandó eredmények és a minőségmérési feltételek tekintetében történő végrehajtásáról

5

 

*

A Bizottság 1323/2007/EK rendelete (2007. november 12.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a firokoxib tekintetében történő módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 1324/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1325/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES Vb és VIb, valamint a VIa N övezet közösségi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

17

 

*

A Bizottság 1326/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

19

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Európai Parlament és Tanács

 

 

2007/726/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2007. október 23.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alkalmazásában

21

 

 

Tanács

 

 

2007/727/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) a Szlovén Köztársaság felhatalmazásáról az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló, 1960. július 29-i Párizsi Egyezményt módosító, 2004. február 12-i jegyzőkönyv Európai Közösség érdekében történő megerősítésére

23

 

 

2007/728/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

25

 

 

Bizottság

 

 

2007/729/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 7.) a 64/432/EGK, a 90/539/EGK, a 92/35/EGK, a 92/119/EGK, a 93/53/EGK, a 95/70/EK, a 2000/75/EK, a 2001/89/EK, a 2002/60/EK tanácsi irányelvnek és a 2001/618/EK és a 2004/233/EK határozatnak a nemzeti referencialaboratóriumok és az állami intézetek jegyzékei tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5311. számú dokumentummal történt)  (1)

26

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. november 5-i 1303/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 290., 2007.11.8.)

36

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top