Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 312, 2005. november 29.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 312

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. november 29.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1946/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1947/2005/EK rendelete (2005. november 23.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről, valamint a 2358/71/EGK és a 1674/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

 

 

A Bizottság 1948/2005/EK rendelete (2005. november 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 1949/2005/EK rendelete (2005. november 28.) az 1917/2000/EK rendelet különleges mozgások és a javítási ügyletekkel kapcsolatos kereskedelem kizárása vonatkozásában történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1950/2005/EK rendelete (2005. november 28.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a gabonafélék, a rizs és a burgonyakeményítő piacáról szóló több rendelet kiigazításáról

18

 

 

A Bizottság 1951/2005/EK rendelete (2005. november 28.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

45

 

*

A Bizottság 2005/81/EK irányelve (2005. november 28.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint a 80/723/EGK irányelv módosításáról ( 1 )

47

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Európai Parlament
Tanács
Bizottság

 

*

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság határozata (2005. november 4.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottsága tagjainak kinevezéséről

49

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) a fajtafenntartó tevékenységek harmadik országokban végzett ellenőrzéseinek egyenértékűségéről és a 2003/17/EK határozat módosításáról

51

 

*

A Tanács ajánlása (2005. november 14.) az európai levéltári együttműködés megerősítését szolgáló kiemelt cselekvésekről

55

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2005 határozata (2005. november 16.) az Európai Uniónak a palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának kinevezéséről

57

 

*

A Tanács határozata (2005. november 21.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

58

 

*

A Tanács határozata (2005. november 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy francia tagjának kinevezéséről

59

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. július 13.) amelyben vállalati összefonódást a közös piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánít a COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex ügyben (az értesítés a C(2005) 2672. számú dokumentummal történt)

60

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 25.) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések a tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4525. számú dokumentummal történt)

63

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 28.) a Triticum durum fajhoz tartozó, a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a C(2005) 4527. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

65

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2005) 2673. számú dokumentummal történt)

67

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top