EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0360

A Tanács (KKBP) 2016/360 végrehajtási határozata (2016. március 11.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

HL L 67., 2016.3.12, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/360/oj

12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/53


A TANÁCS (KKBP) 2016/360 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 11.)

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. december 23-i 2013/798/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2c. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. december 23-án elfogadta a 2013/798/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2016. március 7-én egy személyt és egy szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

A 2013/798/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/798/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL L 352., 2013.12.24., 51. o.


MELLÉKLET

A 2013/798/KKBP határozat melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

A.   Személyek

„(9)

Joseph KONY (más néven: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnoka

Születési idő: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 1964. szeptember 18. f) 1965 g) (1961. augusztus) h) (1961. július) i) 1961. január 1. j) (1963. április)

Születési hely: a) Palaro falu, Palaro egyházkerület, Omoro megye, Gulu körzet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Állampolgárság: ugandai útlevél

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ:

Kony az Úr Ellenállási Hadseregének (LRA) alapítója és vezetője (CFe.002). Vezetése idején az LRA Közép-Afrikában több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg. Az LRA felelős a Közép-afrikai Köztársaságban több száz személy elrablásáért, lakóhelyének elhagyására kényszerítéséért, velük szemben nemi erőszak elkövetéséért, illetve megölésükért, továbbá polgári javak fosztogatásáért és megsemmisítéséért. Apja neve Luizi Obol. Anyja neve Nora Obol.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Joseph Konyt 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki »részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;«»részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;«»az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;« továbbá »a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.«

További információk:

Kony alapította az Úr Ellenállási Hadseregét, és a csoport alapítójaként, vallási vezetőjeként, elnökeként és főparancsnokaként jellemezték. Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Kony 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA visszavonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

Az LRA vezetőjeként Kony dolgozza ki és hajtja végre az LRA stratégiáját, többek között állandó parancsba adta a civil lakosság megtámadását és megfélemlítését. 2013. december óta az LRA Joseph Kony vezetése alatt több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszereket és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

Kony ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Az NBB tizenkét rendbeli emberiesség elleni bűncselekmény – többek között emberölés, rabszolgaságra kényszerítés, szexuális rabszolgaságra kényszerítés, erőszakos közösülés, súlyos testi sértést és szenvedést okozó embertelen cselekedetek –, valamint huszonegy rendbeli háborús bűncselekmény – többek között emberölés, polgári személyekkel szembeni kegyetlen bánásmód, polgári lakosság ellen irányuló szándékos támadás, fosztogatás, erőszakos közösülésre való felbujtás és 15 évesnél fiatalabb gyermekek elrablást követő kényszerű besorozása – miatt emelt ellene vádat.

Kony lázadó fegyvereseinek állandó parancsba adta, hogy a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén a kisüzemi bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak. Kony csoportja az ásványi kincsek egy részét azután állítólag vagy Szudánba viszi, vagy helyi polgári lakosoknak és az egykori Séléka tagjainak értékesíti.

Kony emellett arra utasította fegyvereseit, hogy folytassanak orvvadászatot elefántokra a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Garamba Nemzeti Parkban, ahonnan az elefántagyarakat állítólag a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén át Szudánba szállítják. Értesülések szerint itt az LRA magas rangú tisztségviselői az agyarakat szudáni kereskedőknek és helyi tisztviselőknek értékesítik, illetve azokkal kereskednek. Az elefántcsont-kereskedelem jelentős bevételi forrást jelent Kony csoportja számára. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.”

B.   Szervezetek

„2.

AZ ÚR ELLENÁLLÁSI HADSEREGE (Lord's Resistance Army) (más néven: a) LRA b) Az Úr Ellenállási Mozgalma (Lord's Resistance Movement – (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (Az Úr Ellenállási Mozgalma/Hadserege – LRM/A)

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ: Az 1980-as években jött létre Uganda északi részén. A szervezet több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában, közülük több százat a Közép-afrikai Köztársaságban. Vezetője: Joseph Kony.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Az Úr Ellenállási Hadseregét 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan szervezetet, amely »részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;«»részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;«»az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;« továbbá »a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.«

További információk:

Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Joseph Kony, az LRA vezetője 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA kivonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

2013. december óta az LRA több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszert és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

A szervezet sejtjeit gyakran kísérik foglyok, akiket arra kényszerítenek, hogy hordárként vagy szakácsként dolgozzanak, illetve szexrabszolgának használják őket. Az LRA nemi alapú erőszakot is elkövet, többek között nőket és fiatal lányokat erőszakol meg.

2013 decemberében az LRA több tucat személyt rabolt el Haute-Kotto prefektúrában. Értesülések szerint 2014 eleje óta több száz polgári személy elrablásában vett részt a Közép-afrikai Köztársaságban.

Az LRA fegyveresei 2014 elején több alkalommal is támadást intéztek a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén található Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Obo ellen.

2014. május és július között a szervezet további támadásokat hajtott végre Obo és a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található más célpontok ellen; többek között június elején valószínűleg összehangolt támadásokat és emberrablásokat követett el Mbomou prefektúra területén.

Az LRA bevételszerzés céljából legalább 2014 óta részt vesz az elefántok orvvadászatában és tiltott kereskedelmében. Értesülések szerint a KDK északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot csempész ki Darfurba, ahol fegyverek és felszerelések ellenében kereskedik vele. Állítólag a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül szállítja az orvvadászat útján szerzett elefántagyarakat a szudáni Darfurba, ahol értékesíti azokat. Emellett 2014 elejétől Joseph Kony az értesülések szerint parancsba adta, hogy az LRA fegyveresei a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak azzal céllal, hogy a megszerzett értékeket Szudánba szállítsák. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

2015. február elején nehézfegyverekkel felszerelt LRA fegyveresek polgári személyeket raboltak el az Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Kpangbayangában, és élelmiszert raboltak.

2015. április 20-án a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található Ndambissoua falut megtámadta az LRA és gyermekeket rabolt el, aminek következtében a lakosság legnagyobb része elmenekült. Továbbá 2015. július elején az LRA több falut is megtámadott Haute-Kotto prefektúra déli részén; fosztogattak, erőszakos cselekményeket és emberrablást követtek el polgári személyek ellen, valamint lakóházakat égettek fel.

2016. január óta az LRA-nak tulajdonított támadások száma a többszörösére emelkedett Mbomou, Haut-Mbomou és Haute-Kotto prefektúrákban; ezek a támadások különösen az Haute-Kotto területén fekvő bányavidékeket érintették. A támadások fosztogatással, polgári személyek ellen elkövetett erőszakos cselekményekkel, tulajdon megsemmisítésével és emberrablással jártak együtt. Ennek nyomán a lakosság egy része lakóhelye elhagyására kényszerült; mintegy 700 személy menekült el Briába.”


Top