Help Print this page 

Document 32013R1356R(01)

Title and reference
Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított üvegszál szitaszövetek behozatala útján történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2013. december 17-i 1356/2013/EU bizottsági rendelethez ( HL L 341., 2013.12.18. )

OJ L 344, 29.11.2014, p. 29–30 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1356/corrigendum/2014-11-29/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HU
PDF pdf HU
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

29.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/29


Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított üvegszál szitaszövetek behozatala útján történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2013. december 17-i 1356/2013/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 341., 2013. december 18. )

1.

A 43. oldalon, a címben:

a következő szövegrész:

„a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított üvegszál szitaszövetek behozatala útján történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról”

helyesen:

„a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított, üvegrostból készült hálószövetek behozatala útján történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról”.

2.

A 43. oldalon, az (1) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, mely a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalát illetően bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított üvegszál szitaszövetek behozatala útján történő esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendelésére irányult.”

helyesen:

„Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, mely a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalát illetően bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított, üvegrostból készült hálószövetek behozatala útján történő esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendelésére irányult.”

.

3.

A 43. oldalon, a (2) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… üvegszál szitaszövetek…”

helyesen:

„… üvegrostból készült hálószövetek…”.

4.

A 43. oldalon, a (3) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…üvegszálakból készült bizonyos szitaszövet…”

helyesen:

„… üvegrostokból készült bizonyos hálószövet…”.

5.

A 43. oldalon, a (6) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„A kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmaz arról, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedéseket az érintett termék kis mértékű módosításával úgy játsszák ki, hogy az érintett termék olyan vámtarifaszám alá kerüljön, amelyre rendes körülmények között nem vonatkoznak dömpingellenes intézkedések, valamint arról, hogy a módosítás nem változtat az érintett termék lényeges jellemzőin. A kis mértékű módosítás a szitaszövet üvegszál előfonat-arányának növelését jelenti, hogy annak súlya domináljon a vizsgált termékben, amelyet ezért előfonatból készült üvegrost szövetként a 7019 40 00 KN-kód alá sorolnak be.”

helyesen:

„A kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmaz arról, hogy a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedéseket az érintett termék kis mértékű módosításával úgy játsszák ki, hogy az érintett termék olyan vámtarifaszám alá kerüljön, amelyre rendes körülmények között nem vonatkoznak dömpingellenes intézkedések, valamint arról, hogy a módosítás nem változtat az érintett termék lényeges jellemzőin. A kis mértékű módosítás a hálószövet üvegrost előfonat-arányának növelését jelenti, hogy annak súlya domináljon a vizsgált termékben, amelyet ezért előfonatból készült üvegrost szövetként a 7019 40 00 KN-kód alá sorolnak be.”

.


Top