Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0069_01

2012/799/EU: Az Európai Parlament határozata ( 2012. október 23. ) az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács
Az Európai Parlament állásfoglalása ( 2012. október 23. ) az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács

OJ L 350, 20.12.2012, p. 69–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 350/69


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2012. október 23.)

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács

(2012/799/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójára (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

tekintettel a Tanácsnak a 2010-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

tekintettel a Számvevőszéknek a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt (3),

tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára (4) a 2010-es pénzügyi évről,

tekintettel 2012. május 10-i határozatára (5), és az azt kísérő állásfoglalására, amelyben elhalasztotta a 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítést,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

tekintettel a Tanács főtitkárának/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a tanácsi tagok küldöttei utazási költségeinek megtérítésére vonatkozó 31/2008. sz. határozatára (7),

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (8),

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0301/2012),

1.

megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkára számára a Tanács 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

az elnök

Martin SCHULZ

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL L 64., 2010.3.12.

(2)  HL C 332., 2011.11.14., 1. o.

(3)  HL C 326., 2011.11.10., 1. o.

(4)  HL C 332., 2011.11.14., 134. o.

(5)  HL L 286., 2012.10.17., 22. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.) kapcsolódó határozat.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2012. október 23.)

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójára (COM(2011)0473 – C7-0258/2011) (2),

tekintettel a Tanácsnak a 2010-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

tekintettel a Számvevőszéknek a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt (3),

tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára (4) a 2010-es pénzügyi évről,

tekintettel 2012. május 10-i határozatára (5), és az azt kísérő állásfoglalására, amelyben elhalasztotta a 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítést,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

tekintettel a Tanács főtitkárának/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a tanácsi tagok küldöttei utazási költségeinek megtérítésére vonatkozó 31/2008. sz. határozatára (7),

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (8),

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0301/2012),

A.

mivel „a polgároknak jogukban áll tudni, hogy mire költik az általuk befizetett adókat, és hogyan élnek a politikai szervek a rájuk ruházott hatalommal” (9),

B.

mivel a Tanács mint uniós intézmény az uniós alapok végrehajtása tekintetében az uniós polgárok ellenőrzése alá kell, hogy essen,

C.

mivel az uniós intézmények közül a Parlament az egyetlen közvetlenül választott intézmény, és a Parlament felelős az Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáért,

1.

felhívja a figyelmet az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében a költségvetés mentesítése vonatkozásában a Parlamentre rótt szerepre;

2.

emlékeztet, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 335. cikkének megfelelően „igazgatási autonómiájuk alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk képviselik”, ami azt jelenti, hogy – figyelembe véve a költségvetési rendelet 50. cikkét – az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük megvalósításáért;

3.

emlékeztet, hogy belső szabályzata 77. cikkének megfelelően „A Bizottság számára a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásával kapcsolatos eljárást szabályozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a következőkre: […]

az Európai Unió egyéb intézményei és szervei – mint például a Tanács (végrehajtási tevékenységére vonatkozóan), az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága – költségvetésének végrehajtásáért felelős személyek mentesítési eljárása”;

A Számvevőszék véleménye a Tanácsról a 2010-re vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatban

4.

hangsúlyozza, hogy a 2010-es éves jelentésében a Számvevőszék bírálta a „Résidence Palace” elnevezésű ingatlanprojekt finanszírozását a kifizetett előlegek miatt (7.19. bekezdés); megjegyzi, hogy a Számvevőszék azt állapította meg, hogy a 2008–2010 közötti időszakban a Tanács összesen 235 millió EUR összegben folyósított előlegeket; megállapítja, hogy a folyósított összegek nem teljes körűen felhasznált költségvetési sorokból származtak; hangsúlyozza, hogy a „nem teljes körűen felhasznált” a politikailag korrekt kifejezés a túlzott mértékű költségvetési kiadásokra; hangsúlyozza, hogy 2010-ben a Tanács 40 millió EUR-val növelte az „Ingatlanvásárlás” költségvetési sorát;

5.

tudomásul veszi a Tanács magyarázatait arról a tényről, hogy az előirányzatok a költségvetési hatóság által a költségvetési rendelet 22. és 24. cikkében meghatározott eljárásokkal összhangban engedélyezett költségvetési átcsoportosítások útján álltak rendelkezésre;

6.

osztja a Számvevőszék azon véleményét, miszerint egy ilyen eljárás sérti a teljesség elvét a bérleti díjak kifizetésében elért megtakarítások ellenére;

7.

tudomásul veszi a Tanács válaszát, miszerint a tolmácsolásra és a delegációk utazási költségeire vonatkozó költségvetési sorokban szereplő összegeknek nagyobb mértékben kell igazodniuk a tényleges felhasználáshoz, és jobb költségvetési tervezésre szólít fel a jelenlegi gyakorlatok jövőbeni elkerülése érdekében;

8.

emlékezteti a Számvevőszéket a Parlament azon kérésére, hogy a Bíróságnál, az európai ombudsmannál és az európai adatvédelmi biztosnál a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki éves jelentésre való előkészületek során végzett vizsgálatokhoz hasonlóan végezze el a Tanácsnál működő felügyeleti és ellenőrzési rendszerek mélyreható vizsgálatát;

9.

megerősíti, hogy a költségvetés végrehajtásának hatékony ellenőrzése nagy felelősséggel jár, és hogy ennek megvalósulása teljes mértékben a Tanács és a Parlament közötti intézményközi együttműködés akadálytalan lezajlásától függ;

Függőben lévő kérdések

10.

sajnálja, hogy a 2007., 2008. és 2009-es pénzügyi években a mentesítési eljárások során folyamatosan nehézségei támadtak a Tanáccsal, mivel az nem volt hajlandó nyílt és hivatalos párbeszédet folytatni a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal és válaszolni annak kérdéseire; emlékeztet, hogy a Parlament visszautasította a Tanács főtitkárának a 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését, melynek okait a 2011. május 10-i (10) és 2011. október 25-i (11) állásfoglalásaiban sorolta fel;

11.

igazolja a 2010-es mentesítési eljáráshoz szánt dokumentumok kézhezvételét (2010-es végleges pénzügyi kimutatások, beleértve az elszámolásokat, a pénzügyi tevékenységről szóló jelentést és a 2010-ben végzett belső ellenőrzések összefoglalóját); továbbra is várja a mentesítéshez szükséges valamennyi (nevezetesen a 2010-ben elvégzett teljes belső ellenőrzéssel kapcsolatos) dokumentumot;

12.

emlékeztet, hogy 2012. január 31-én (12) a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke levelet küldött a Tanács soros elnökségének, melyben kérte a Tanácsot, hogy a mentesítés keretében válaszoljon a levélhez mellékelt kérdésekre;

13.

emlékeztet, hogy az Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének – II., Tanácsról szóló szakaszának – végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló, korábban említett 2012. május 10-i határozat szerves részét képező megjegyzéseket tartalmazó állásfoglalásában a Parlament huszonhat kiegészítő kérdést tett fel a mentesítési eljárással kapcsolatban;

14.

sajnálja, hogy a Tanács elutasítja a kérdésekre való válaszadást;

15.

szintén sajnálja, hogy a Tanács nem fogadta el a Parlament meghívását a Költségvetési Ellenőrző Bizottság azon ülésére, amely során a Tanács 2010-re vonatkozó mentesítését tárgyalta;

16.

helyteleníti, hogy magatartásával a Tanács akadályt gördít a demokratikus ellenőrzés, valamint az átláthatóság és az uniós adófizetőkkel szembeni elszámoltathatóság elé;

17.

ugyanakkor üdvözli, hogy a Tanács soros elnöksége elfogadta a Parlament meghívását a 2010-re vonatkozó mentesítésről szóló jelentések 2012. május 10-i plenáris ülésen történt megvitatására; osztja az elnökség azon véleményét, miszerint kívánatos lenne, ha a Parlament és a Tanács mielőbb megegyezésre jutna a mentesítés előkészítésének módjáról;

18.

köszönetét fejezi ki a dán elnökségnek a 2010-re vonatkozó mentesítési eljárás során tanúsított konstruktív hozzájárulásáért; mindazonáltal sajnálja, hogy a dán elnökség nem tudta fenntartani a spanyol és a svéd elnökségek által elért eredményeket;

A mentesítés megadása: a Parlamentet megillető jog

19.

hangsúlyozza, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 316., 317. és 319. cikke értelmében – amely cikkeket szövegösszefüggésük és céljuk szerint kell értelmezni – a Parlament jogosult a mentesítés megadására, nevezetesen hogy az Unió teljes költségvetésének végrehajtása kivétel nélkül parlamenti ellenőrzés és felügyelet tárgyát képezze, és hogy a mentesítés megadása autonóm módon történjék nemcsak a Bizottság által végrehajtott költségvetési szakasz tekintetében, hanem a költségvetési rendelet 1. cikke szerinti egyéb intézmények által végrehajtott költségvetési szakaszok tekintetében is;

20.

megállapítja, hogy a Bizottság a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökének levelére adott, 2011. november 25-i válaszában kívánatosnak nyilvánítja, hogy a Parlament folytassa a többi intézmény mentesítésének megadását, elhalasztását vagy elutasítását, mint ahogy az eddig is történt, és ami még nehezebbé teszi a Tanács rendkívüli álláspontjának megértését;

21.

véleménye szerint minden esetben el kell végezni a Tanács, mint uniós intézmény vizsgált pénzügyi évben folytatott pénzgazdálkodásának értékelését, betartatva ezáltal a Parlament előjogait, vagyis a demokratikus elszámoltathatóság uniós polgárok irányában történő biztosítását;

22.

emlékeztet, hogy a Tanács kiadásait ugyanolyan módon kell ellenőrizni, mint a többi intézmény esetében, és úgy véli, hogy ezen ellenőrzés alapvető elemeinek nevezetesen az alábbiaknak kell lenniük:

a)

a Tanács, valamint a Parlament mentesítési eljárásért felelős bizottsága képviselői közötti, írásbeli kérdőíven alapuló hivatalos találkozó a bizottsági tagok kérdéseinek megválaszolása érdekében;

b)

a Tanács 2008. évre vonatkozó mentesítési eljárásával kapcsolatos 2010. június 16-i állásfoglalásában (13) felvázoltaknak megfelelően a mentesítésnek a különböző intézmények által benyújtott alábbi írásos dokumentumokon kell alapulnia:

a költségvetésük végrehajtására vonatkozó elszámolások a megelőző pénzügyi évből,

pénzügyi nyilatkozat az eszközeikről és kötelezettségeikről,

a költségvetési és pénzgazdálkodásukról szóló éves tevékenységi jelentés,

belső ellenőrük éves jelentése,

a Tanács belső költségvetési döntéseinek közzététele;

23.

sajnálja, hogy a felülvizsgált költségvetési rendeletről szóló tárgyalások során nem sikerült megállapodásra jutni arról, hogy miként lehetne javítani a mentesítési eljárást;

24.

üdvözli a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban szervezendő, a Parlament és a Tanács mentesítési eljárásban betöltött szerepéről szóló szemináriumot, ahol többek között az alábbi elemeket lehetne figyelembe venni:

az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése felhívja az intézményeket, hogy jóhiszeműen és kölcsönösen működjenek együtt,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke meghatározza a Tanács és a Parlament szerepét a mentesítési eljárás vonatkozásában,

i.

a Tanács szerepe, hogy ajánlást fogalmaz meg az Európai Parlament részére az Unió valamennyi intézményének és szervének mentesítéséről;

ii.

az Európai Parlament szerepe, hogy határozatot hoz az Unió valamennyi intézményének és szervének mentesítéséről,

az Unió minden egyes intézményének igazgatási autonómiája saját működésük tekintetében,

a költségvetési rendelet mentesítésre vonatkozó cikkei (145–147. cikk),

az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapvető demokratikus elve,

a hatékonyság, az eredményesség és a gazdaságosság erősítésére irányuló célkitűzés a költségvetés végrehajtása terén,

annak érdekében, hogy a Parlament és a Tanács betölthessék szerepeiket, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a költségvetési rendelet kimondják, hogy bizonyos számú dokumentumot a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani:

i.

a Számvevőszék éves jelentése, az ellenőrzés alá vont intézményeknek a Számvevőszék észrevételeire adott válaszaival együtt – beleértve a megbízhatósági nyilatkozatot –, valamint a Számvevőszék esetleges egyéb különjelentései;

ii.

a Parlament és a Tanács által, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkének értelmében adott jelzések tekintetében elért eredményeken alapuló éves tevékenységi jelentés;

iii.

a költségvetés végrehajtására vonatkozó elszámolás a megelőző pénzügyi évből;

iv.

pénzügyi nyilatkozatot az eszközökről és kötelezettségekről;

v.

a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést;

vi.

a végrehajtott belső ellenőrzések számát és típusát, a tett ajánlásokat és az ajánlások alapján tett lépéseket összefoglaló jelentés,

a Tanácsnak át kell adnia a Parlament – mint a mentesítési határozat meghozatalával megbízott hatóság – számára minden, a mentesítéssel összefüggő információt, melyet a Parlament kér,

a Tanács írásban válaszol a Parlament mentesítésre vonatkozó kérdéseire,

a Tanácsnak valamennyi uniós intézményt és szervet egyenlő alapon kell kezelnie a mentesítésről szóló ajánlás kidolgozása során,

2013. január vége előtt a mentesítéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó találkozóra kerül sor a Parlament és a Tanács között, az említett pontok vonatkozásában,

a Tanács elnökségének aktívan részt kellene vennie a Számvevőszék éves jelentésének ismertetésén és a Parlament mentesítéssel foglalkozó plenáris vitáján.


(1)  HL L 64., 2010.3.12.

(2)  HL C 332., 2011.11.14., 1. o.

(3)  HL C 326., 2011.11.10., 1. o.

(4)  HL C 332., 2011.11.14., 134. o.

(5)  HL L 286., 2012.10.17., 22. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.) kapcsolódó határozat.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(9)  Az európai átláthatósági kezdeményezés.

(10)  HL L 250., 2011.9.27., 25. o.

(11)  HL L 313., 2011.11.26., 13. o.

(12)  301653. sz., 2012. január 31-i levél.

(13)  HL L 252., 2010.9.25., 24. o.


Top