EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/EK: A Tanács határozata ( 2008. július 8. ) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilitási és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

OJ L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/45


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. július 8.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilitási és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/800/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. október 23-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat folytasson a Horvát Köztársasággal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvről, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából,

(2)

Ezek a tárgyalások sikerrel befejeződtek, és jegyzőkönyvet – figyelemmel annak egy későbbi időpontban való lehetséges megkötésére is – a Közösség nevében alá kell írni.

(3)

A jegyzőkönyvet átmeneti jelleggel 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek – egy későbbi időpontban való lehetséges megkötésére is figyelemmel – a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

2. cikk

A jegyzőkönyvet 2007. augusztus 1-jétől hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. LAGARDE


JEGYZŐKÖNYV

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban „a tagállamok”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban „a Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

egyrészről, valamint

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) Európai Unióhoz, és ezáltal a Közösséghez 2007. január 1-jén történő csatlakozására,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: az STM) 2001. október 29-én Luxembourgban aláírták, és 2005. február 1-jén hatályba lépett.

(2)

2005. április 25-én Luxembourgban aláírták a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: csatlakozási szerződés).

(3)

A Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.

(4)

A csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új szerződő feleknek az STM-hez történő csatlakozásáról egy az STM-hez csatolt jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni.

(5)

Az STM 36. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációkat folytattak annak biztosítása céljából, hogy a Közösség és Horvátország említett megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti, 2001. október 29-én Luxembourgban aláírt stabilizációs és társulási megállapodás feleivé válnak, továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatokat és egyoldalú nyilatkozatokat.

AZ STM SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MELLÉKLETEKET ÉS A JEGYZŐKÖNYVEKET IS

II. SZAKASZ

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

2. cikk

Mezőgazdasági termékek sensu stricto

(1)   Az STM IVa. és IVc. melléklete helyébe e jegyzőkönyv I. mellékletének szövege lép.

(2)   Az STM IVb. és IVd. melléklete helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének szövege lép.

(3)   Az STM IVe. melléklete helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének szövege lép.

(4)   Az STM IVf. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének szövege lép.

(5)   Az STM IVg. melléklete helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének szövege lép.

3. cikk

Halászati termékek

(1)   Az STM Va. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VI. mellékletének szövege lép.

(2)   Az STM Vb. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VII. mellékletének szövege lép.

4. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

Az STM 3. jegyzőkönyvének I. és II. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VIII. mellékletének megfelelő szövegei lépnek.

5. cikk

Borászati megállapodás

Az STM kereskedelmi szempontjait a bizonyos borok kölcsönös preferenciális kereskedelmi kedvezményeire, a bornevek kölcsönös elismerésére, védelmére és ellenőrzésére, valamint a szeszes italok és az ízesített italok (likőrök) kölcsönös elismerésére, védelmére és ellenőrzésére vonatkozó, a felek közötti tárgyalások végeredményének figyelembevétele céljából a kiegészítő jegyzőkönyv (az STM 27. cikkének (4) bekezdésében említett, az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti, a bizonyos borok kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményeiről szóló megállapodás) I. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IX. mellékletének szövege lép.

III. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

6. cikk

Az STM 4. jegyzőkönyve helyébe e jegyzőkönyv X. mellékletének szövege lép.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

IV. SZAKASZ

7. cikk

WTO

A Horvát Köztársaság vállalja, hogy nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen az 1994. évi GATT XXIV. 6. és XXVIII. cikkei szerinti engedményt a Közösség 2007-es bővítésével kapcsolatban.

8. cikk

Származási bizonyítvány és igazgatási együttműködés

(1)   A köztük érvényes preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések keretében a Horvát Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által megfelelően kiadott származási bizonyítványokat a megfelelő országok elfogadják, feltéve, hogy:

a)

az ilyen származás megszerzése az STM-ben található preferenciális tarifális rendelkezések alapján preferenciális tarifális elbánásra jogosít;

b)

a származási bizonyítványt és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás előtti napon adták ki;

c)

származási bizonyítványt a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az árukat akár a Horvát Köztársaságban, akár valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be behozatalra a Horvát Köztársaság és az adott új tagállam között akkor érvényes preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések szerint, úgy az e megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiadott származási bizonyítvány is elfogadható, feltéve, hogy azt a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

(2)   A Horvát Köztársaság és az új tagállamok jogosultak fenntartani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott exportőrök” státust a közöttük érvényes preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján adták meg, feltéve, hogy:

a)

ezt a Horvát Köztársaság és a Közösség között a csatlakozás időpontját megelőzően megkötött megállapodás is előírja; és

b)

az elfogadott exportőrök azon megállapodás szerint hatályban lévő származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb egy évvel a csatlakozás napját követően az STM feltételei szerint kiadott új engedélyekkel kell helyettesíteni.

(3)   Az 1. és 2. bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések szerint kiadott származási bizonyítványok utólagos megerősítésére iránti megkereséseket mind a Horvát Köztársaság, mind a tagállamok illetékes vámhatóságai elfogadják az adott származási bizonyítvány kiadását követő három éven belül, és a behozatali vámárunyilatkozatok alátámasztása céljából e vámhatóságoknak benyújtott származási bizonyítványokat azok elfogadását követő hároméves időszakon keresztül utólagos megerősítés alá vonhatják e vámhatóságok.

9. cikk

Tranzitáruk

(1)   Az STM rendelkezései mind a Horvát Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, mind az új tagállamok valamelyikéből a Horvát Köztársaságba exportált olyan árukra vonatkozóan alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az STM-hez csatolt 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján a Horvát Köztársaságban vagy pedig az érintett új tagállamban árutovábbítási eljárás alatt álltak, vagy amelyeket átmeneti megőrzésben, vámraktárban vagy vámszabad területen tároltak.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánás akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőlegesen kibocsátott származási igazolást.

10. cikk

2007-es kontingensek

A 2007. évre az új vámkontingensek szerinti mennyiségeket és a meglévő vámkontingensek mennyiségeinek a növekményeit az alapmennyiségek százalékos részarányában kell kiszámítani a 2007. augusztus 1. előtt eltelt időszakra eső részt figyelembe véve.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

V. SZAKASZ

11. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

12. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében a Tanács, valamint a Horvát Köztársaság a saját eljárása szerint hagyja jóvá.

(2)   A felek értesítik egymást az 1. bekezdésben említett idevágó rendelkezések végrehajtásáról. A jóváhagyó okmányokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán helyezik letétbe.

13. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Abban az esetben, ha ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges valamennyi dokumentumot 2007. augusztus 1-jéig nem helyezik letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv 2007. augusztus 1-jétől kezdődően ideiglenes jelleggel alkalmazandó.

14. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készül angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint horvát nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

15. cikk

Az STM szövegét, az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmányt és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegét el kell készíteni bolgár és román nyelveken, amely szövegek az eredeti szövegekkel egyformán hitelesek (1). Ezeket a szövegeket a Stabilizációs és Társulási Tanács hagyja jóvá.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  A megállapodás bolgár és román nyelvi változatát a Hivatalos Lap különkiadásában egy későbbi időpontban hirdetik ki.

I. MELLÉKLET

IVa. és IVc. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (korlátlan mennyiségben vámmentesen behozható) a 27. cikk (3) bekezdés a) pont i. alpontjában és a 27. cikk (3) bekezdés b) pont i. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Az NN 134/2006 hivatalos közlönyben kihirdetett módosított Horvát Vámkódexben meghatározottak szerint.

II. MELLÉKLET

IVb. és IVd. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (2007. augusztus 1-jétől kezdődően a kontingensen belül vámmentes) a 27. cikk (3) bekezdés a) pont ii. alpontjában és a 27. cikk (3) bekezdés c) pont i. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonna)

Éves növekedés (tonnában)

0103 91

0103 92

Élő sertés, de nem fajtiszta tenyészállatok

625

25

0104

Élő juh és kecske

1 500

0201

Szarvasmarhafélék húsa, frissen vagy hűtve

200

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

1 325

5

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

870

30

0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

545

15

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

17 250

150

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

17 750

700

0405 10

Vaj

330

10

0406

Sajt és túró

2 500

100

0406 kiv. 0406 90 78

Goudán kívüli sajt és túró

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Természetes méz

20

0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra

12

0602 90 10

Gombacsíra

9 400

0701 90 10

Burgonya, frissen vagy hűtve, keményítőgyártáshoz

1 000

0702 00 00

Paradicsom, frissen vagy hűtve

9 375

375

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve

1 250

50

0712

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

1 050

0805 10

Narancs, frissen vagy szárítva

31 250

1 250

0805 20

Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek frissen vagy szárítva

3 000

120

0806 10

Szőlő, frissen

10 000

400

0808 10 (1)

Alma, frissen

5 800

 

0809 10 00

Kajszibarack, frissen

1 250

50

0810 10 00

Földieper, frissen

250

10

1002 00 00

Rozs

1 000

100

1101 00

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

250

1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából

100

1206 00

Napraforgómag, törve is

125

5

1507

Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

1 230

10

1509

Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

450

20

1514 19

1514 99

Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem nyersolaj

100

1602 41

1602 42

1602 49

Más elkészített vagy konzervált sertéshús, -belsőség vagy -vér

375

15

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

7 125

285

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

6 150

240

2004 90

Más zöldségek és zöldségkeverékek nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva, fagyasztott

125

5

2005 91 00

2005 99

Más zöldségek és zöldségkeverékek nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztott

200

2007 99

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, amennyiben nem homogenizált készítmény vagy nem citrusfélékből készül

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Narancslé nem fagyasztva, legfeljebb 67 Brix-értékkel

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Almalé, bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, gyümölcs- vagy zöldséglékeverék

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, legfeljebb 67 Brix-értékkel

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény: ízesített vagy színezett cukorszirup

550

2302 30

Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is

6 200

2309 90

Állatok etetésére szolgáló készítmény, a kutya- és macskaeledel kivételével, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

1 350


(1)  A kontingenst a február 21–szeptember 14. közötti időszakban kell kiosztani.

III. MELLÉKLET

IVe. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (a legnagyobb kedvezményes vám 50 %-a korlátlan mennyiségekre) a 27. cikk (3) bekezdés c) pont ii. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

0104

Élő juh és kecske

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:

 

Legfeljebb 185 g tömegű:

0105 12 00

– –

Pulyka

 

Más:

0105 94 00

– –

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:

0105 94 00 30

– – –

Fiatal tyúkok

0105 94 00 40

– – –

Tojótyúkok

0209 00

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0407 00

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:

 

Baromfitojás:

0407 00 30

– –

Más:

0407 00 30 40

– – –

Pulykatojás

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit), dugvány és oltvány; gombacsíra

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó, frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0712

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:

 

Pörkölt kávé:

0901 21 00

– –

Koffeintartalmú

0901 22 00

– –

Koffeinmentes

1003 00

Árpa:

1003 00 90

Más:

1003 00 90 10

– –

sörgyártáshoz

1004 00 00

Zab

1005

Kukorica

1005 90 00

Más

1104

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

1702 30

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, szárazanyagra számított gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal

1702 40

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, szárazanyagra számított legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, az invertcukor kivételével:

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:

2005 40 00

Borsó (Pisum sativum)

 

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Bab, kifejtve

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

2008 50

Kajszibarack

2008 70

Őszibarack (beleértve a nektarint is)

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 

Ananászlé:

2009 41

– –

Legfeljebb 20 Brix-értékkel:

2009 41 10

– – –

100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor hozzáadásával

 

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):

2009 69

– –

Más

2206 00

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei

2302

Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is:

2302 30

– –

Búzából

2306

Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2306 90

Más

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény:

2309 90

Más

IV. MELLÉKLET

IVf. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (2007. augusztus 1-jétől kezdődően a kontingensen belül a legnagyobb kedvezményes vám 50 %-a) a 27. cikk (3) bekezdés c) pont iii. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

(tonnában)

Évenkénti növekmény

(tonnában)

0102 90

Élő szarvasmarhafélék, de nem fajtiszta tenyészállatok

250

10

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

3 750

150

0203

Sertéshús, friss, hűtött vagy fagyasztott

9 125

365

0701

Burgonya, frissen vagy hűtve

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve

12 790

500

0704 90 10

Fejes és vörös káposzta, frissen vagy hűtve

160

0706 10 00

Sárgarépa és fehérrépa frissen vagy hűtve

140

0706 90 30

0706 90 90

Torma (Cochlearia armoracia), salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller (nem gumós vagy német zeller), retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

110

0807 11 00

0807 19 00

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is), frissen

7 035

275

0808 10

Alma frissen

6 900

300

1101 00

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

1 025

45

1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából

9 750

390

1107

Maláta, pörkölve is

19 750

750

1517 10 90

Margarin, a 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalmú folyékony margarin kivételével

150

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

2 250

90

1602 10-től

1602 39-ig,

1602 50-től

1602 90-ig

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér, nem sertésből

650

30

2009 50

2009 90

Paradicsomlé; gyümölcs- vagy zöldséglékeverék

100

2401

Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék

250

10

V. MELLÉKLET

IVg. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények a 27. cikk (3) bekezdés g) pontjában említettek szerint

2007. augusztus 1-jétől kezdődően az ebben a mellékletben feltüntetett árucikkekre az itt jelzett vámok alkalmazandók

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonnában)

A kontingensen belül alkalmazandó vám

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Legfeljebb 300 kg tömegű háziasított élő szarvasmarhafélék és vágásra szánt, 300 kg-ot meghaladó bikák, nem fajtatiszta tenyészállatok

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Élő sertés, de nem fajtiszta tenyészállatok

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyasok 185 g és legfeljebb 2 000 g között

90

10 %

0203

Sertéshús frissen hűtve vagy fagyasztva

3 570

25 %

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Gombák, frissen vagy hűtve

400

10 %

0709 60 10

Paprika, frissen vagy hűtve

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Borsó (Pisum sativum), bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) és zöldségkeverék, nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva

1 500

7 %

1001 90 99

Tönköly, közönséges búza és kétszeres vetőmag, nem vetésre szánt

20 800

15 %

1005 90 00

Kukorica, vetőmag kivételével

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Napraforgómag, törve is, nem vetésre szánt

2 160

6 %

1517 10 90

Margarin, a 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalmú folyékony margarin kivételével

1 200

20 %

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

1 900

10 %

1602 10 00-tól 1602 39-ig

Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:

Homogenizált készítmények,

Májból készült termékek,

A 0105 vámtarifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Más elkészített vagy konzervált sertéshús, -belsőség vagy -vér

180

10 %

1702 40

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, szárazanyagra számítva legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, az invertcukor kivételével

1 000

5 %

1703 90 00

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (kiv. a nádmelaszt)

14 500

14 %

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság)

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Más módon elkészített vagy tartósított kajszibarack, cseresznye és barack, beleértve a nektarint is, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is

22

6 %

VI. MELLÉKLET

Va. MELLÉKLET

A 28. cikk (1) bekezdésében említett termékek

A Horvátországból származó következő termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatala vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 30 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 210 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 35 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 650 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

1604

Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

VK: 1 585 t 0 %-on

VK felett: csökkentett vám, lásd lent

A vámkontingenseken felüli mennyiségek esetében, az elkészített vagy tartósított szardínia és szardellatermékek kivételével, az 1604 HR-vámtarifaszám alatt feltüntetett minden termékre alkalmazandó vámtétel az MFN 50 %-a. A vámkontingensen felüli szardínia- és szardellamennyiségekre alkalmazandó vámtétel a teljes MFN-vám lesz.

VII. MELLÉKLET

Vb. MELLÉKLET

A 28. cikk (2) bekezdésében említett termékek

Az Európai Közösségből származó következő termékeknek a Horvátországba történő behozatala vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 25 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 30 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 35 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 60 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

1604

Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

VK: 315 t 0 %-on

VK felett: csökkentett vám, lásd lent

A vámkontingensen felüli mennyiségek esetében, az elkészített vagy tartósított szardínia és szardellatermékek kivételével, az 1604 HR-vámtarifaszám alatt feltüntetett minden termékre alkalmazandó vámtétel az MFN 50 %-a. A vámkontingensen felüli szardínia- és szardellamennyiségekre alkalmazandó vámtétel a teljes MFN-vám lesz.

VIII. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Horvátországból származó áruk Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámok

(Az STM 25. cikkében említett termékek)

Azt alábbi jegyzékben felsorolt, Horvátországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára nulla vámot számítanak fel.

KN-kód

Árumegnevezés

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10

Joghurt:

 

– –

Ízesített vagy hozzáadott gyümölcsöt, dióféleséget vagy kakaót tartalmaz:

 

– – –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma:

0403 10 51

– – – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 10 53

– – – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 10 59

– – – –

27 tömegszázalékot meghaladó

 

– – –

Más, tejzsírtartalma:

0403 10 91

– – – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 10 93

– – – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 10 99

– – – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0403 90

Más:

 

– –

Ízesített vagy hozzáadott gyümölcsöt, dióféleséget vagy kakaót tartalmaz

 

– – –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma:

0403 90 71

– – – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 73

– – – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 79

– – – –

27 tömegszázalékot meghaladó

 

– – –

Más, tejzsírtartalma:

0403 90 91

– – – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 90 93

– – – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 99

– – – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20

Kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20 10

– –

Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

0405 20 30

– –

Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

0511

Máshol nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

 

Más:

0511 99

– –

Más:

 

– – –

Állati eredetű természetes szivacs:

0511 99 39

– – – –

Más

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 40 00

– –

Csemegekukorica

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 90

Más zöldség; zöldségkeverék:

 

– –

Zöldségfélék: 0

0711 90 30

– – –

Csemegekukorica

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

Növényi nedv és kivonat:

1302 12 00

– –

Édesgyökérből

1302 13 00

– –

Komlóból

1302 20

Pektin tartalmú anyagok, pektinátok és pektátok:

1302 20 10

– –

Száraz

1302 20 90

– –

Más

1505 00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is):

1505 00 10

Nyers gyapjúzsír

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 20

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

1516 20 10

– –

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy ezekből álló készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10

Margarin, a folyékony margarin kivételével:

1517 10 10

– –

10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517 90

Más:

1517 90 10

– –

10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

– –

Más:

1517 90 93

– – –

Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, az 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy ezekből álló készítménye:

1518 00 10

Linoxin

 

Más:

1518 00 91

– –

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, az 1516 vtsz. alá tartozók kivételével;

 

– –

Más:

1518 00 95

– – –

Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból

1518 00 99

– – –

Más

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő, finomítva és színezve is:

1521 90

Más:

 

– –

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is:

1521 90 99

– – –

Más

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

1522 00 10

Degras

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902 11 00

– –

Tojástartalommal

1902 19

– –

Más

1902 20

Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 

– –

Más:

1902 20 91

– – –

Főzve

1902 20 99

– – –

Más

1902 30

Más tészta:

1902 40

Kuszkusz (búzadarakása)

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru, kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

Más:

2001 90 30

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2001 90 60

– –

Pálmafacsúcsrügy

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

Burgonya:

 

– –

Más:

2004 10 91

– – –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

Más zöldség és zöldségkeverék:

2004 90 10

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2005 20

Burgonya:

2005 20 10

– – –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

 

Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– –

Földimogyoró:

2008 11 10

– – –

Amerikai mogyoróvaj

 

Más, a 2008 19 alszám alatt feltüntetettektől eltérő keverékek is:

2008 91 00

– –

Pálmafacsúcsrügy

2008 99

– –

Más:

 

– – –

Alkohol hozzáadása nélkül:

 

– – – –

Cukor hozzáadása nélkül:

2008 99 85

– – – – –

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

2008 99 91

– – – – –

Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

2102 10

Aktív élesztő

2102 20

Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus:

 

– –

Nem aktív élesztő:

2102 20 11

– – –

Tabletta, kocka vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben.

2102 20 19

– – –

Más

2102 30 00

Elkészített sütőpor

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

2103 10 00

Szójamártás

2103 20 00

Paradicsomketchup és más paradicsommártás

2103 30

Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

2103 30 90

– –

Elkészített mustár

2103 90

Más:

2103 90 90

– –

Más

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

2106 90

Más

2106 90 20

– –

Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához

 

– –

Más:

2106 90 92

– – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

2106 90 98

– – –

Más

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

2203 00

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

2208 40

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz

2208 90

Más

 

– –

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban):

2208 90 91

– – –

Legfeljebb 2 literes

2208 90 99

– – –

Több mint 2 literes

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), szivarka (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

 

Más többértékű alkoholok:

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-glucit (szorbit):

2905 45 00

– –

Glicerin

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

3301 90

Más:

 

– –

Kivont oleorezinek:

3301 90 21

– – –

Édesgyökérből és komlóból

3302

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:

3302 10

Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

 

– –

Az italgyártásban használt fajták:

 

– – –

Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

3302 10 10

– – – –

0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

 

– – – –

Más:

3302 10 21

– – – – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

3302 10 29

– – – – –

Más

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 10

Kazein:

3501 10 50

– –

Ipari célra, az élelmiszer- vagy a takarmánygyártás kivételével

3501 10 90

– –

Más

3501 90

Más:

3501 90 90

– –

Más

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítők); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

Dextrinek és más átalakított keményítők:

3505 10 10

– –

Dextrinek

 

– –

Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – –

Más

3505 20

Enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

Keményítőtartalommal

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

3823 11 00

– –

Sztearinsav

3823 12 00

– –

Olajsav

3823 13 00

– –

Tallolajzsírsav

3823 19

– –

Más

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

3824 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

II. MELLÉKLET

1. jegyzék: A Közösségből származó termékek, amelyekre vonatkozóan Horvátország megszünteti a vámokat

KN-kód

Árumegnevezés

0501 00 00

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka

0505

Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0508 00 00

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0510 00 00

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0511

Máshol nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

 

Más:

0511 99

– –

Más:

 

– – –

Állati eredetű természetes szivacs:

0511 99 31

– – – –

Nyers

0511 99 39

– – – –

Más

0511 99 85

– – –

Más:

ex 0511 99 85

– – – –

Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 40 00

Csemegekukorica

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 90

Más zöldség; zöldségkeverék:

 

– –

Zöldségfélék:

0711 90 30

– – –

Csemegekukorica

0903 00 00

Matétea

1212

Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; máshol nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):

1212 20 00

Tengeri moszat és más alga

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

Növényi nedv és kivonat:

1302 12 00

– –

Édesgyökérből

1302 13 00

– –

Komlóból

1302 19

– –

Más

1302 20

Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok

 

Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 32 10

– – –

Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1404

Máshol nem említett növényi eredetű termék

1505 00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

1515 90

Más:

1515 90 11

– –

Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex 1515 90 11

– – –

Jojobaolaj és frakciói

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 20

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

1516 20 10

– –

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

1518 00 10

Linoxin

 

Más:

1518 00 91

– –

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével

 

– –

Más:

1518 00 95

– – –

Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból

1518 00 99

– – –

Más

1520 00 00

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

1522 00 10

Degras

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

1702 90

Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:

1702 90 10

– –

Vegytiszta malátacukor

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:

1704 10

Rágógumi, cukorbevonattal is

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

1901 10 00

Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

1901 20 00

Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez

1901 90

Más

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal), vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902 11 00

– –

Tojástartalommal

1902 19

– –

Más

1902 20

Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 

– –

Más:

1902 20 91

– – –

Főzve

1902 20 99

– – –

Más

1902 30

Más tészta:

1902 40

Kuszkusz (búzadarakása)

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

Más:

2001 90 30

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2001 90 60

– –

Pálmafacsúcsrügy

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

Burgonya:

 

– –

Más:

2004 10 91

– – –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

Más zöldség és zöldségkeverék:

2004 90 10

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2005 20

Burgonya:

2005 20 10

– –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

 

Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– –

Földimogyoró:

2008 11 10

– – –

Amerikai mogyoróvaj

 

Más, a 2008 19 alszám alatt feltüntetettektől eltérő keverékek is:

2008 91 00

– –

Pálmafacsúcsrügy

2008 99

– –

Más:

 

– – –

Alkohol hozzáadása nélkül:

 

– – – –

Cukor hozzáadása nélkül:

2008 99 85

– – – – –

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

2008 99 91

– – – – –

Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, és elkészített mustár

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

2106 90

Más:

2106 90 20

– –

Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához

 

– –

Más:

2106 90 92

– – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

2106 90 98

– – –

Más

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó:

2201 90 00

Más

2203 00

Malátából készült sör

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

2208 20

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz

2208 30

Whisky:

2208 40

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz

2208 50

Gin és holland gin

2208 60

Vodka

2208 70

Likőr és szíverősítő:

2208 90

Más:

 

– –

Rizspálinka, tartályban (palackban):

2208 90 11

– – –

Legfeljebb 2 literes

2208 90 19

– – –

Több mint 2 literes

 

– –

Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likőrt), tartályban (palackban):

2208 90 33

– – –

Legfeljebb 2 literes:

ex 2208 90 33

– – – –

körte- vagy meggypárlat kivéve a szilvapárlatot (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Több mint 2 literes:

ex 2208 90 38

– – – –

körte- vagy meggypárlat kivéve a szilvapárlatot (Slivovitz)

 

– –

Más szesz, likőr és más szeszesital tartályban (palackban):

 

– – –

Legfeljebb 2 literes:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Más:

 

– – – – –

Párlat (kivéve a likőrt):

 

– – – – – –

Gyümölcs desztillálásából:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Más

 

– – – – – –

Más:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Más

2208 90 69

– – – – –

Más szeszesital

 

– – –

Több mint 2 literes:

 

– – – –

Párlat (kivéve a likőrt):

2208 90 71

– – – – –

Gyümölcs desztillálásából

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Más

2208 90 78

– – – –

Más szeszesital

 

– –

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban):

2208 90 91

– – –

Legfeljebb 2 literes

2208 90 99

– – –

Több mint 2 literes

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), szivarka (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból:

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és szivarka (cigarillos) dohánytöltettel

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia:

 

Más:

2403 91 00

– –

»Homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia)

2403 99

– –

Más

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

 

Más többértékű alkoholok:

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-glucit (szorbit):

2905 45 00

– –

Glicerin

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

3301 90

Más:

 

– –

Kivont oleorezinek:

3301 90 21

– – –

Édesgyökérből és komlóból

3301 90 30

– – –

Más

3302

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:

3302 10

Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

 

– –

Az italgyártásban használt fajták:

 

– – –

Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

3302 10 10

– – – –

0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

 

– – – –

Más:

3302 10 21

– – – – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

3302 10 29

– – – – –

Más

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 10

Kazein

3501 90

Más:

3501 90 90

– –

Más

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítők); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

Dextrinek és más átalakított keményítők:

3505 10 10

– –

Dextrinek

 

– –

Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – –

Más

3505 20

Enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

Keményítőtartalommal

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

3823 11 00

– –

Sztearinsav

3823 12 00

– –

Olajsav

3823 13 00

– –

Tallolajzsírsav

3823 19

– –

Más

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

3824 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

2. jegyzék: A Közösségből származó termékek Horvátországba történő behozatalára alkalmazandó kontingensek és vámok

Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékekre az ott megállapított vámkontingenseken belül érvényes a nulla vámtarifa. Ezen mennyiségek felett az MFN 50 %-a alkalmazandó.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

2 390 tonna

0405 20 10

0405 20 30

Kenhető tejkészítmények, legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 75 tömegszázalék zsírtartalommal

68 tonna

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal; étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

700 tonna

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Ásványvíz és szénsavas víz

16 907 tonna

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Szilvapárlat (Slivovitz), kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretta dohánytöltettel szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohánypótlóból

35 tonna

2403 10 10

2403 10 90

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is

42 tonna

3. jegyzék: A Közösségből származó termékek Horvátországba történő behozatalára alkalmazandó kontingensek és vámok

Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékekre az ott megállapított vámkontingenseken belül érvényes a nulla vámtarifa. Ezen mennyiségek felett az MFN 40 %-a alkalmazandó.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonnában)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) rágógumi kivételével, kakaótartalom nélkül

1 250

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

2 410

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

4 390

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

1 430

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

18 100

4. jegyzék: A Közösségből származó termékek Horvátországba történő behozatalára alkalmazandó kontingensek és vámok

Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékekre az ott megállapított éves vámkontingenseken belül érvényes a nulla vámtarifa. A vámkontingensen felüli mennyiségekre a 3. jegyzőkönyvhöz csatolt II. melléklet 1. jegyzékében előírt feltételek alkalmazandók.

Kn-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonna)

2103 90 30

2103 90 90

Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér (gencián), fűszer és különböző fűszerkeverék tartalommal, 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve; ebből készült más szószok és készítmények, ételízesítő és más ízesítő keverék, a szójamártás, paradicsomketchup és más paradicsommártás, mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney) kivételével.

300

IX. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

MEGÁLLAPODÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ EGYES BOROKRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNÖS PREFERENCIÁLIS KERESKEDELMI ENGEDMÉNYEKRŐL

1.

A Horvát Köztársaságból származó következő termékeknek a Közösségbe történő behozatala vonatkozásában 2007. augusztus 1-jétől kezdődően az alábbi táblázatban feltüntetett engedmények alkalmazandók:

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazandó vám

Éves mennyiség (hl)

Éves növekedés (hl)

Különös rendelkezések

ex 2204 10

ex 2204 21

Minőségi habzóbor

Friss szőlőből készített bor

vámmentes

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Friss szőlőből készített bor

vámmentes

29 000

0

(2)

(1)

Amennyiben az előző év folyamán legalább a vámkontingensben engedélyezett mennyiség 80 %-át felhasználták, akkor az évenkénti növekedés alkalmazandó mindaddig, amíg az ex 2204 10 és ex 2204 21 vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens és az ex 2204 29 vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingens összege el nem éri a maximális 98 000 hl értéket.

(2)

A szerződő felek egyikének kérésére tanácskozásokat tarthatnak a kontingensek oly módon történő kiigazításáról, hogy az ex 2204 29 vámtarifaszám alatt feltüntetett termékek esetében alkalmazott vámkontingensből mennyiségeket visznek át az ex 2204 10 és ex 2204 21 vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékekre vonatkozó vámkontingensbe.

2.

A Közösség preferenciális nulla vámot biztosít az 1. pontban említett vámkontingenseken belül azzal a kikötéssel, hogy a Horvát Köztársaság ezekre az exporttételekre exporttámogatást nem nyújthat.

3.

A Közösségből származó következő termékeknek a Horvát Köztársaságba történő behozatala vonatkozásában 2007. augusztus 1-jétől kezdődően az alábbi táblázatban feltüntetett engedmények alkalmazandók:

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Alkalmazandó vám

Éves Mennyiségek (hl)

Éves növekedés (hl)

Különös rendelkezések

ex 2204 10

ex 2204 21

Minőségi habzóbor

Friss szőlőből készített bor

vámmentes

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Friss szőlőből készített bor

vámmentes

8 000

0

 

ex 2204

Friss szőlőből készített bor, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

Az MFN 50 %-a

900

0

 

(1)

Amennyiben az előző év folyamán legalább a vámkontingensben engedélyezett mennyiség 80 %-át felhasználták, akkor az évenkénti növekedés alkalmazandó mindaddig, amíg a vámkontingens összege el nem éri a maximális 18 000 hl értéket.

4.

A Horvát Köztársaság preferenciális nulla vámot biztosít a 3. pontban említett vámkontingenseken belül azzal a kikötéssel, hogy a Közösség ezekre az exporttételekre exporttámogatást nem nyújthat.

5.

Ez a megállapodás olyan borokra vonatkozóan alkalmazandó

a)

amelyeket teljes mértékben az érintett szerződő fél területén termelt és szüretelt friss szőlőből állítanak elő, és amelyek

b)

i.

az Európai Unióból származnak, és amelyeket a Tanács 1493/1999/EK rendeletének V. címében említett borászati gyakorlatokra és eljárásokra irányadó szabályoknak megfelelően készítettek;

ii.

a Horvát Köztársaságból származnak, és amelyeket a horvát jognak megfelelően a borászati gyakorlatokra és eljárásokra irányadó szabályoknak megfelelően készítettek. Ezeknek az említett borászati szabályzatoknak összhangban kell lenniük a közösségi jogszabályokkal.

6.

A borok e megállapodás szerinti engedmények alapján való behozatalához szükséges a közösen összeállított listákon feltüntetett, kölcsönösen elismert hivatalos testület által kibocsátott bizonyítvány bemutatása annak igazolása céljából, hogy a kérdéses borászati termék megfelel az 5. bekezdés b) pontjában előírt rendelkezéseknek.

7.

A szerződő legkésőbb 2005 első negyedéve folyamán megvizsgálják azt a lehetőséget, hogy egymás számára további kedvezményeket adnak, a szerződő felek közötti borkereskedelem fejlődését figyelembe véve.

8.

A szerződő felek biztosítják, hogy a viszonossági alapon megadott kedvezményeket más intézkedések nem kérdőjelezik meg.

9.

Bármelyik szerződő fél kérésére tanácskozásokat tartanak az e megállapodás működésével kapcsolatos problémákról.

10.

Ezt a Megállapodást kell alkalmazni egyrészről azokon a területeken, ahol az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák és a Szerződésben megállapított feltételek mellett, másrészről pedig a Horvát Köztársaság területén.

X. MELLÉKLET

4. JEGYZŐKÖNYV

A »származó termékek« fogalmának és az igazgatási együttműködés módszereinek a meghatározásáról a Közösség és Horvátország közötti ezen megállapodás rendelkezéseinek alkalmazása céljából

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

II. CÍM

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

3. cikk

Bilaterális kumuláció a Közösségben

4. cikk

Bilaterális kumuláció Horvátországban

5. cikk

Teljes egészében előállított termékek

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

8. cikk

Minősítési egység

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

10. cikk

Készletek

11. cikk

Semleges elemek

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

13. cikk

Közvetlen szállítás

14. cikk

Kiállítások

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

18. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

19. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

23. cikk

Elfogadott exportőr

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

26. cikk

Részletekben történő behozatal

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

28. cikk

Igazoló okmányok

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

34. cikk

Vitarendezés

35. cikk

Büntetések

36. cikk

Vámszabad területek

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

38. cikk

Különös feltételek

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

Mellékletek felsorolása

I. Melléklet:

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

II. Melléklet:

A nem származó anyagokon végrehajtandó olyan megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke, amelyek eredményeként az előállított termék megkaphatja a származó minősítést

III. Melléklet:

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IV. Melléklet:

A számlanyilatkozat szövege

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a)

»előállítás«: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy az egyedi műveleteket is;

b)

»anyag«: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy rész stb.;

c)

»termék«: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d)

»áruk«: az anyagok és a termékek egyaránt;

e)

»vámérték«: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO-egyezmény a vámérték megállapításáról) VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodás szerint megállapított érték;

f)

»gyártelepi ár«: az előállított termékért azon közösségi vagy horvátországi gyártónak fizetett árat jelenti, akinek vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből az előállított termékek kivitele esetén visszatérítésre kerülő vagy visszatéríthető belső adókat;

g)

»anyagok értéke«: a felhasznált nem származó anyagok behozatala idején megállapított vámértékét jelenti, vagy ha ez nem ismeretes és nem is lehet megállapítani, akkor az ezekért az anyagokért a Közösségben vagy Horvátországban fizetett első megállapítható árat jelenti;

h)

»származó anyagok értéke«: az ilyen anyagok értéke, a g) pont meghatározásának értelemszerű alkalmazásával;

i)

»hozzáadott érték«: az a gyártelepi ár, amelyből levonásra kerül minden egyes beépített anyag vámértéke, amelyek a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokból származnak, illetve amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Horvátországban fizetett első megállapítható ár;

j)

»árucsoport« és »vámtarifaszám«: a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszert – e jegyzőkönyvben »Harmonizált Rendszer« vagy »HR« – alkotó nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kód);

k)

»besorolt«: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történő besorolására vonatkozik;

l)

»szállítmány«: olyan termékek, amelyeket egyidejűleg szállítanak egy exportőrtől egy címzett részére, vagy amelyeknek az exportőrtől a címzetthez történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában egyetlen számlával történik;

m)

»területek«: a felségvizeket is magukban foglalják.

II. CÍM

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

(1)   E megállapodás végrehajtása során a következő termékeket kell a Közösségből származó termékeknek tekinteni:

a)

az 5. cikk értelmében teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek;

b)

olyan termékek, amelyek előállítására a Közösség területén, de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhasználásával került sor, feltéve, hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösség területén;

(2)   E megállapodás végrehajtása során a következő termékeket kell Horvátországból Közösségből származó termékeknek tekinteni:

a)

az 5. cikk értelmében teljes egészében Horvátország területén előállított termékek;

b)

olyan termékek, amelyek előállítására Horvátországban, de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhasználásával került sor, feltéve, hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Horvátországban.

3. cikk

Bilaterális kumuláció a Közösségben

Horvátországból származó anyagokat a Közösségből származó anyagoknak kell tekinteni, amennyiben azokat ott előállított termékekbe építették be. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, feltéve, hogy azok e jegyzőkönyv 7. cikk (1) bekezdésében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

4. cikk

Bilaterális kumuláció Horvátországban

A Közösségből származó anyagokat Horvátországból származó anyagoknak kell tekinteni, amennyiben azokat ott előállított termékekbe építették be. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, feltéve, hogy azok e jegyzőkönyv 7. cikk (1) bekezdésében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

5. cikk

Teljes egészében előállított termékek

(1)   Az alábbiakat kell teljes egészében a Közösségben vagy Horvátországban létrejöttnek vagy előállítottnak tekinteni:

a)

az érintett országok földjéből vagy a hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b)

az ott betakarított növényi termények;

c)

az ott született és felnevelt élő állatok;

d)

az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e)

az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f)

a Közösség vagy Horvátország felségvizein kívüli tengeren a hajóikkal fogott tengeri halászati és más termékek;

g)

feldolgozó hajóikon a kizárólag az f) pontban említett termékekből előállított termékek;

h)

kizárólag nyersanyagok visszanyerésére hasznosítható, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a használt gumiabroncsokat újrafutózásra vagy hulladékként való hasznosításra;

i)

az ott végzett feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j)

a felségvizeiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos joggal bírnak az abból a talajból vagy altalajból történő kitermelésre;

k)

a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2)   Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt »hajóik« és »feldolgozó hajóik« kifejezést csak olyan hajókra és feldolgozó hajókra kell alkalmazni, amelyek:

a)

a Közösség valamely tagállamában vagy Horvátországban vannak bejegyezve, illetve nyilvántartva;

b)

a Közösség valamely tagállamának vagy Horvátországnak a zászlaja alatt hajóznak;

c)

legalább 50 százalékban a Közösség valamely tagállama vagy Horvátország állampolgárainak, vagy egy olyan vállalkozásnak a tulajdonában állnak, amelynek a székhelye ezen országok valamelyikében van; amelynek az igazgatója vagy igazgatói, az igazgatótanácsi vagy felügyelő-bizottsági elnöke, valamint az e bizottságok tagságának a többsége a Közösség valamely tagállamának vagy Horvátországnak az állampolgára; továbbá amennyiben – társulások vagy korlátolt felelősségű társaságok esetében – a tőke legalább felerészben ezen államok, köztestületek vagy az említett államok állampolgárainak a tulajdonát képezi;

d)

amelyeknek a parancsnoka és tisztjei a Közösség valamely tagállamának vagy Horvátországnak az állampolgárai;

valamint

e)

amelyek esetében a legénység legalább 75 %-a a Közösség valamely tagállamának vagy Horvátországnak az állampolgára.

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1)   A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékeket akkor kell kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a II. melléklet jegyzékében meghatározott feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék tekintetében feltüntetik a nem származó anyagokon az előállítás során kötelezően végrehajtandó megmunkálást vagy feldolgozást, amely csak az ilyen anyagokra vonatkozik. Ebből következik, hogy ha egy termék előállítása során olyan terméket használnak fel, amely a jegyzékben szereplő feltételek teljesítése révén megszerezte a származó minősítést, az ezt felhasználó termékre vonatkozó feltételek rá nézve nem alkalmazhatók, és figyelmen kívül kell hagyni azokat a nem származó anyagokat, amelyek felhasználására a termék előállítása folyamán esetleg sor került.

(2)   Az (1) bekezdéstől függetlenül azok a nem származó anyagok, amelyeket a jegyzékben meghatározott feltételeknek megfelelően egy adott termék gyártásában nem szabad felhasználni, ennek ellenére felhasználhatók, feltéve, hogy:

a)

összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 százalékát;

b)

e bekezdés alkalmazásával a nem származó anyagok legnagyobb értékére a jegyzékben megadott százalékértékeket nem haladják meg.

Ez a bekezdés a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportja alá tartozó termékek esetében nem alkalmazható.

(3)   Az (1) és (2) bekezdést a 7. cikk rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül a származó termék minősítés megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következőket, függetlenül attól, hogy a 6. cikk követelményei teljesülnek-e:

a)

a szállítás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek;

b)

csomagok szétbontása és összeállítása;

c)

mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külső réteg eltávolítása;

d)

textíliák vasalása vagy gyűrtelenítése;

e)

egyszerű festési és fényezési műveletek;

f)

gabonafélék és rizs hántolása, részleges vagy teljes fehérítése, fényezése és glazúrozása;

g)

cukor színezését vagy formázását szolgáló műveletek;

h)

gyümölcs-, dió- és zöldségfélék hámozása, kimagozása, feltörése és kifejtése;

i)

élezés, egyszerű köszörülés vagy egyszerű vágás;

j)

szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás; (ideértve a készletek összeállítását is);

k)

egyszerű palackozás, üvegekbe, konzervdobozokba, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, lapokon vagy táblákon való rögzítés stb., és minden más egyszerű csomagolási művelet;

l)

jelölések, címkék, logók és más hasonló megkülönböztető jelzések elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

m)

termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül;

n)

árucikkek alkatrészeinek egyszerű összeszerelése teljes késztermékké, vagy termékek szétválasztása részekre;

o)

az a)–n) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

p)

állatok levágása.

(2)   A Közösségben vagy Horvátországban valamely adott terméken végrehajtott minden műveletet együttesen kell figyelembe venni annak meghatározásakor, hogy az (1) bekezdés értelmében elégtelennek kell-e tekinteni azokat a megmunkálási vagy feldolgozási műveleteket, amelyeken a termék keresztülment.

8. cikk

Minősítési egység

(1)   E jegyzőkönyv rendelkezései alkalmazásának szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája segítségével történő besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a)

ha cikkek egy csoportjából vagy összeállításából álló terméket a Harmonizált Rendszer feltételei szerint egyetlen vámtarifaszám alá sorolnak be, a termék egésze alkotja a minősítési egységet;

b)

ha egy szállítmány számos azonos, a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt termékből áll, minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2)   Amennyiben a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya szerint a csomagolást a besorolás szempontjából a termék részének kell tekinteni, azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

A berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel együtt szállított olyan tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok, amelyek a szokásos berendezés részét képezik és belefoglaltatnak a berendezés, gép, készülék vagy jármű árába, vagy amelyeket nem számláznak le külön, a kérdéses berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel egynek kell tekinteni.

10. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint a készleteket akkor kell származónak tekinteni, ha a készletet alkotó összes termék is származó. Mindazonáltal olyan esetekben, amikor valamely készlet származó és nem származó termékeket egyaránt tartalmaz, a készletet a maga egészében származónak kell tekinteni, ha a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának a 15 százalékát.

11. cikk

Semleges elemek

Annak eldöntéséhez, hogy valamely termék származó-e, az előállítása során felhasznált alábbi tételek származási helyét nem szükséges vizsgálni:

a)

energia és tüzelőanyag;

b)

üzem és berendezése;

c)

gépek és szerszámok;

d)

olyan áruk, amelyek nem épülnek be a termék végső összetételébe, és azokat nem is arra szánták.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

(1)   A 3. és 4. cikkben, valamint e cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a II. címben meghatározott, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a Közösségben és Horvátországban.

(2)   A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségből vagy Horvátországból más országba exportált származó áruk visszavitelre kerülnek, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítják, hogy:

a)

a visszaszállított áruk megegyeznek a kivitt árukkal;

valamint

b)

nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megőrzéshez szükségest meghaladó műveleteken.

(3)   A származó minősítésnek a II. cím alatt felsorolt feltételekkel összhangban történő megszerzését nem befolyásolja az a megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet a Közösségen vagy Horvátországon kívül a Közösségből vagy Horvátországból exportált anyagokkal végeztek, majd oda ismételten behozták, feltéve, hogy:

a)

a fenti anyagok teljes egészében a Közösségben vagy Horvátországban létrejöttnek vagy előállítottnak minősülnek, illetve a 7. cikkben említett műveleteket meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a kivitelt megelőzően;

valamint

b)

a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy

i.

az újból behozott árukat az exportált anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával állították elő;

valamint

ii.

a Közösségen vagy Horvátországon kívül az e cikk előírásainak betartása mellett a teljes hozzáadott érték nem haladja meg a származó minősítésre pályázó végtermék gyártelepi árának a 10 százalékát.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a II. címben megállapított származó helyzet elnyerésének feltételei nem alkalmazandók a Közösségen vagy Horvátországon kívül végrehajtott megmunkálásra vagy feldolgozásra. Ott azonban, ahol a II. mellékletben foglalt jegyzékben a beépített valamennyi nem származó anyaghoz egy maximális értéket megállapító szabályt alkalmaznak a végtermék származó helyzetének meghatározásához, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok összértéke, az e cikk rendelkezéseinek alkalmazásával a Közösségen vagy Horvátországon kívül elért teljes hozzáadott értéket is figyelembe véve, nem haladhatja meg a megállapított százalékot.

(5)   A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásában a »teljes hozzáadott érték« úgy tekintendő, hogy a Közösségen vagy Horvátországon kívül felmerülő valamennyi költséget jelenti, az ott beépített anyagok értékét is beleértve.

(6)   A (3) és (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az olyan termékekre, amelyek nem tesznek eleget a II. mellékletben szereplő listában felsorolt feltételeknek, vagy amelyeket a 6. cikk (2) bekezdésében rögzített általános tolerancia alkalmazása mellett lehet csak kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni.

(7)   A (3) és (4) bekezdés rendelkezései a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjaiban szereplő termékekre nem alkalmazhatóak.

(8)   Az e cikk rendelkezései alá tartozó és a Közösségen vagy Horvátországon kívül végrehajtott minden fajta megmunkálást vagy feldolgozást a passzív feldolgozás szabályai vagy hasonló rendszerek alapján kell végrehajtani.

13. cikk

Közvetlen szállítás

(1)   A megállapodás szerint biztosított preferenciális elbánás csak a Közösség és Horvátország között közvetlenül szállított, ennek a jegyzőkönyvnek a követelményeit kielégítő termékekre vonatkozik. Ugyanakkor az egyetlen szállítmányt alkotó termékek átszállíthatók más területeken keresztül is – adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással az adott területeken –, feltéve, hogy a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megőrzésére irányuló bármilyen műveleten kívül semmilyen más műveleten nem esnek át.

A származó termékek csővezetéken a Közösség vagy Horvátország területén kívüli területen keresztülszállíthatók.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott következő okmányokkal kell bizonyítani:

a)

egységes fuvarokmány, amely kiterjed az exportáló országból a tranzitországon keresztül történő áthaladásra; vagy

b)

a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i.

pontos leírást ad a termékekről;

ii.

tartalmazza a termékek lerakásának és újbóli felrakásának az időpontját, és amennyiben alkalmazandó, az igénybe vett hajók vagy egyéb szállítóeszközök nevét;

valamint

iii.

tanúsítja a termékek tranzitországban való tartózkodásának feltételeit; vagy

c)

a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

14. cikk

Kiállítások

(1)   A nem a Közösségben vagy Horvátországban rendezett kiállításra küldött, majd a kiállítást követően a Közösségbe vagy Horvátországba történő bevitel céljára értékesített származó termékek a behozatalkor részesülnek a megállapodás rendelkezéseinek előnyeiből, feltéve, hogy a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítják, hogy:

a)

ezeket a termékeket egy exportőr a Közösségből vagy Horvátországból küldte a kiállítást rendező országba és azokat ott kiállította;

b)

a termékeket ez az exportőr olyan személynek adta el vagy bocsátotta más módon a rendelkezésére, aki közösségi vagy horvát illetőségű;

c)

a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána ugyanabban az állapotban, ahogy azokat a kiállításra küldték, elszállították;

valamint

d)

a termékeket a kiállításra történő kiszállításuk után nem használták semmilyen más célra, mint a kiállításon történő bemutatásra.

(2)   A származási igazolást a V. cím rendelkezéseinek megfelelően kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani a behozatali ország vámhatóságainak. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ahol szükséges, külön írásos bizonyíték benyújtása követelhető meg azokról a feltételekről, amelyek mellett a termékeket kiállították.

(3)   Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra, külföldi termékek boltokban vagy üzlethelyiségekben való értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

(1)   A Közösségben vagy Horvátországban semmilyen fajta vámvisszatérítés vagy vámmentesség nem alkalmazható a Közösségből vagy Horvátországból származó termékek gyártásában használt nem származó anyagokra vonatkozóan, amelyekhez az V. cím rendelkezéseivel összhangban bocsátottak ki vagy állítottak ki származásigazolást.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom a Közösség vagy Horvátország területén a gyártásban használt anyagokra alkalmazandó vám vagy azonos hatású díj részbeni vagy teljes visszatérítéséről, elengedéséről vagy meg nem fizetéséről szóló valamennyi rendelkezésre vonatkozik, amennyiben ilyen visszatérítést, elengedést vagy meg nem fizetést alkalmaznak, kifejezetten vagy hatásában, amikor az említett anyagokból előállított terméket exportálják és nem akkor, amikor belföldi forgalomba helyezik.

(3)   A származási igazolás hatálya alá tartozó termékek exportőre a vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani minden szükséges okmányt annak bizonyítására, hogy az érintett termékek előállításában felhasznált nem származó anyagok tekintetében visszatérítésre nem került sor, valamint hogy az ilyen anyagokra vonatkozó valamennyi vámot és azonos hatású díjat megfizették.

(4)   Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolás, a 9. cikk szerinti tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok, és a 10. cikk szerinti, készletet alkotó termékek tekintetében is alkalmazni kell, amennyiben e tételek nem származók.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre a megállapodás vonatkozik. Nem zárják ki továbbá a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazását, amely az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban történő kivitel esetében alkalmazandó.

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

(1)   A Közösségből származó termékek a Horvátországba történő behozatalkor, a Horvátországból származó termékek pedig a Közösségbe történő behozatalkor részesülnek a megállapodás által biztosított előnyökből, amennyiben azokhoz bemutatják:

a)

az EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelynek mintáját a III. melléklet tartalmazza; vagy

b)

a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által a számlán, szállítólevélen vagy más, az érintett termék azonosítására alkalmas, kellően részletezett leírást tartalmazó kereskedelmi okmányon kiadott nyilatkozatot (a továbbiakban: számlanyilatkozat); a számlanyilatkozat szövegét a IV. melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 27. cikkben meghatározott esetekben a jegyzőkönyv szerinti származó termékek anélkül részesülnek a megállapodás szerinti kedvezményekben, hogy a fent említett okmányok benyújtására szükség lenne.

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

(2)   E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, amelyek mintái a III. mellékletben találhatók. Ezeket a formanyomtatványokat a megállapodás egyik hivatalos nyelvén és az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőrnek az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését.

(4)   Valamely EK-tagállam vagy Horvátország vámhatósága akkor adja ki az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha az érintett termékek a Közösségből vagy Horvátországból származó termékeknek tekinthetők, és megfelelnek e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

(5)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadó vámhatóság megtesz minden szükséges intézkedést a termékek származó minősítésének és e jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenőrzése érdekében. E célból jogában áll bármely bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni. Biztosítja továbbá, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve. Különösen azt ellenőrzi, hogy az árumegnevezésre fenntartott helyet mindenfajta hamis kiegészítés lehetőségét kizárva töltötték-e ki.

(6)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának dátumát a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

(7)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kiállítja és az exportőr rendelkezésére bocsátja, amint a tényleges kivitel megtörténik vagy az biztosított.

18. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1)   A 17. cikk (7) bekezdésétől függetlenül az EUR.1 szállítási bizonyítvány kivételesen az adott termékek kivitele után is kibocsátható, ha:

a)

azt a kivitelkor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki;

vagy

b)

a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítják, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállították, de technikai okokból a behozatalkor nem fogadták el.

(2)   Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportőrnek jeleznie kell kérelmében azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3)   A vámhatóságok csak akkor állíthatják ki utólag az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha ellenőrizték, hogy az exportőr kérelmében foglalt adatok megegyeznek a megfelelő okmányokban foglaltakkal.

(4)   Az utólagosan kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi angol nyelvű szöveggel kell érvényesíteni:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«.

(5)   A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány »Megjegyzések« rovatába kell bejegyezni.

19. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány eltulajdonítása, elveszítése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kiállító vámhatóságtól kérelmezheti, hogy a hatóság birtokában lévő kiviteli okmányok alapján másodlatot állítson ki.

(2)   Az ily módon kibocsátott másolatot az alábbi angol szóval kell érvényesíteni:

»DUPLICATE«.

(3)   A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának »Megjegyzések« rovatába kell bejegyezni.

(4)   A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásának dátumát és a másodlat ettől a naptól érvényes.

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján

Amikor származó terméket a Közösségben vagy Horvátországban valamely vámhivatal ellenőrzése alá helyeznek, lehetőséget kell biztosítani az eredeti származásigazolás helyettesítésére egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal annak érdekében, hogy ezek közül a termékek közül néhányat vagy mindegyiket a Közösségen vagy Horvátországon belül máshova küldjék. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

(1)   Amennyiben az azonos és felcserélhető származó és nem származó anyagok elkülönített raktározása jelentős költséggel vagy nehézséggel járna, a vámhatóságok az érintettek írásos kérelmére engedélyezhetik az úgynevezett »könyvelés szerinti elkülönítés« módszerének alkalmazását az ilyen raktározás alkalmazása során.

(2)   E módszernek biztosítania kell egy bizonyos referencia-időszakon keresztül, hogy a »származónak« tekinthető termékek száma megegyezzen azzal a számmal, amelyet a raktározás fizikai elválasztásával nyertek volna.

(3)   A vámhatóságok adhatnak ilyen engedélyt a szükségesnek ítélt feltételek betartása mellett.

(4)   E módszer nyilvántartására és alkalmazására a termék előállításának helye szerinti országban alkalmazandó általános számviteli alapelvek szerint kerül sor.

(5)   E könnyítés kedvezményezettje a helyzettől függően kiállíthat vagy kérelmezhet származási igazolást a termékek azon mennyiségére, amely származónak tekinthető. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

(6)   A vámhatóság a felhatalmazás alkalmazását figyelemmel kíséri és azt bármikor visszavonhatja, ha a kedvezményezett bármilyen formában szabálytalanul él a felhatalmazással vagy nem tesz eleget az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételek valamelyikének.

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1)   A 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a)

a 23. cikk értelmében az elfogadott exportőr;

vagy

b)

egy vagy több csomagból álló és 6 000 EUR összértéket meg nem haladó, származó terméket tartalmazó bármely szállítmány exportőre.

(2)   Számlanyilatkozat akkor állítható ki, ha az érintett termékek a Közösségből vagy Horvátországból származó termékeknek tekinthetők és kielégítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(3)   A számlanyilatkozatot kiállító exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának kérelmére bármikor bemutassa az érintett termék származó minősítését, valamint e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

(4)   Az exportőr a számlanyilatkozatot – amelynek szövegét a IV. melléklet tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, az említett mellékletben meghatározott nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával és az exportáló ország hazai joga rendelkezéseinek megfelelően állítja ki. Ha a nyilatkozatot kézírással töltik ki, tintát és nyomtatott betűket kell használni.

(5)   A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 23. cikk értelmében elfogadott exportőrnek azonban nem szükséges ezeket a nyilatkozatokat aláírnia, amennyiben az exportáló ország vámhatóságánál írásos formában kötelezettséget vállal arra, hogy minden őt megjelölő számlanyilatkozatért ugyanúgy teljes felelősséget vállal, mintha azokat saját kezűleg aláírta volna.

(6)   A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően állíthatja ki, azzal a feltétellel, hogy azt a termékek behozatalát követően legkésőbb két éven belül bemutatja az importáló országban.

23. cikk

Elfogadott exportőr

(1)   Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik bármely exportőrnek (a továbbiakban: elfogadott exportőr), aki gyakran szállít e megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy az érintett termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot állítson ki. Az ilyen felhatalmazás megszerzése iránt érdeklődő exportőrnek a vámhatóságokat kielégítő minden olyan biztosítékot meg kell adnia, amely a termékek származóvá történő minősítésének, valamint az e jegyzőkönyvben foglalt követelmények teljesítésének az ellenőrzéséhez szükséges.

(2)   A vámhatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatják meg az elfogadott exportőr státust.

(3)   A vámhatóság az elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

(4)   A vámhatóság nyomon követi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel a felhatalmazást.

(5)   A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Így kell eljárnia abban az esetben, ha az elfogadott exportőr már nem nyújtja az (1) bekezdésben említett garanciákat, már nem teljesíti a (2) bekezdésben említett feltételeket, vagy más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

(1)   A származási igazolás a kiviteli országban történő kiállítás napjától számított négy hónapig érvényes, és azt ezen időszak alatt be kell nyújtani a behozatali ország vámhatóságának.

(2)   Az importáló ország vámhatósága számára az (1) bekezdésben meghatározott bemutatási határidő után benyújtott származási igazolásokat akkor lehet elfogadni a preferenciális elbánás alkalmazásának céljából, ha ezen okmányok megállapított határidőre történő benyújtását kivételes körülmények akadályozták meg.

(3)   A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származási igazolást, ha a termékeket az említett határidő előtt benyújtották.

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságai részére az ezen országban alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell benyújtani. Az említett hatóság előírhatja, hogy a származási igazolásról fordítást kell készíteni, és megkövetelheti azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz csatolják az importőr arra vonatkozó megállapítását, miszerint a termékek eleget tesznek a megállapodás végrehajtása szempontjából megkívánt feltételeknek.

26. cikk

Részletekben történő behozatal

Olyan esetben, amikor az importőr kérésének és az importáló ország vámhatósága által meghatározott feltételeknek megfelelően, a Harmonizált Rendszer 2(a) általános szabályának értelmében, a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztálya, vagy a 7308 és a 9406 vámtarifaszáma alá besorolt termékeket szétszerelt vagy nem összeszerelt állapotban, részletekben importálják, az ilyen termékekre vonatkozóan egyetlen származási igazolást kell a vámhatósághoz az első részlet behozatalakor benyújtani.

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

(1)   A magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származási igazolás benyújtása nélkül származó termékekként kell vámkezelni, feltéve, hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be és azokat e jegyzőkönyv feltételeinek megfelelő termékként jelentették be, továbbá nem fér kétség ahhoz, hogy ez a nyilatkozat megfelel a valóságnak. A postán küldött termékek esetében ezt a nyilatkozatot a CN22/CN23 jelű vámnyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz csatolt papírlapon lehet megtenni.

(2)   Az esetenkénti és kizárólag a címzett, az utas vagy családja személyes használatára szánt termékek behozatala nem tekinthető kereskedelmi behozatalnak, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

(3)   A fentieken túlmenően e termékek összértéke kis csomagok esetében nem haladhatja meg az 500 EUR-t, az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében pedig az 1 200 EUR-t.

28. cikk

Igazoló okmányok

A 17. cikk (3) bekezdésében és a 22. cikk (3) bekezdésében említett, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek a Közösségből vagy Horvátországból származó termékeknek tekinthetők és megfelelnek e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek, többek között a következőkből állhatnak:

a)

közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a beszállító által az érintett áruk beszerzése érdekében végrehajtott eljárásokról, amely például elszámolásaiban vagy belső könyvelésében található;

b)

a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító okmányok, amelyeket a Közösségben vagy Horvátországban bocsátottak ki vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai joggal összhangban használják;

c)

a Közösségben vagy Horvátországban az anyagok megmunkálását vagy feldolgozását bizonyító okmányok, amelyeket a Közösségben vagy Horvátországban bocsátottak ki vagy állítottak ki, ahol ezeket az okmányokat a hazai joggal összhangban használják;

d)

e jegyzőkönyvvel összhangban a Közösségben vagy Horvátországban kibocsátott vagy kiállított, a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok;

e)

megfelelő bizonyíték a Közösségen vagy Horvátországon kívül, a 12. cikkben foglaltak alkalmazása mellett végzett megmunkálásról vagy feldolgozásról, amely igazolja, hogy az e cikkben foglalt követelményeket betartották.

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább három évig megőrizni a 17. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(2)   A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni e számlanyilatkozat másolatát, valamint a 22. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3)   A kiviteli ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kibocsátotta, köteles legalább három évig megőrizni a 17. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4)   A behozatali ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

(1)   A származási igazoláson szereplő adatok és a termékek behozatalához szükséges vámkezelés elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi a származási igazolást eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy ez az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

(2)   Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson előforduló gépelési hibák, nem vezetnek szükségszerűen az okmányok visszautasításához, ha ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányon tett nyilatkozat helyességét.

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

(1)   A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 27. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása érdekében azokban az esetekben, amikor a termékeket eurótól eltérő pénznemben számlázzák, a Közösség tagállamai vagy Horvátország nemzeti valutájában kifejezett és az euróban kifejezett összegekkel egyenértékű összegeket évente kell rögzíteni.

(2)   Egy szállítmány a 22. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy a 27. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerinti kedvezményben a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegeknek megfelelően.

(3)   A felhasználandó, bármely adott nemzeti pénznemben kifejezett összegek megegyeznek az október első munkanapján az euróban kifejezett összegek ilyen valutában számított értékével. Az összegeket október 15-ig kell az Európai Közösségek Bizottságával közölni, és azok a következő év január 1-jétől alkalmazandók. A vonatkozó összegekről az Európai Közösségek Bizottsága az összes érintett országot tájékoztatja.

(4)   Az egyes országok az euróban kifejezett összeg nemzeti pénznemre történő átszámítása eredményeként keletkező összeget kerekíthetik akár felfelé, akár lefelé. A kerekített összeg nem térhet el 5 százalékot meghaladó mértékben az átszámítással kapott összegtől. Az egyes országok változtatás nélkül is megtarthatják az euróban kifejezett összeg nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékét, amennyiben – a (3) bekezdésben előírt éves kiigazítás időpontjában – ennek az összegnek az átváltása a kerekítések előtt nem haladja meg a 15 százalékos emelkedést a nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték tekintetében. A nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték változtatás nélkül megtartható, ha az átváltás csökkenést eredményez az egyenérték tekintetében.

(5)   Az euróban kifejezett összegeket a Közösség vagy Horvátország kérésére a Stabilizációs és Társulási Bizottság vizsgálja felül. A felülvizsgálat során a Stabilizációs és Társulási Bizottság megfontolás tárgyává teszi, hogy kívánatos-e az érintett korlátok hatását reálértékben továbbra is fenntartani. Ebből a célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

VI. CÍM

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1)   A közösségi tagállamok és Horvátország vámhatóságai az Európai Közösségek Bizottságán keresztül megküldik egymásnak a vámhivatalaikban az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához használt bélyegzők mintáit, valamint az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságaik címét.

(2)   E jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Horvátország – az illetékes vámigazgatásokon keresztül – segíti egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy a számlanyilatkozatok hitelességének és az ezekben az okmányokban közölt adatok helyességének ellenőrzésében.

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

(1)   A származási igazolások utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságainak alapos okuk van kételkedni az ilyen okmányok valódiságában vagy az érintett termékek származó minősítésében, illetve e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az EUR.1 szállítási bizonyítványt és – ha benyújtották – a számlát, a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát az exportáló ország vámhatóságainak, szükség szerint megadva a vizsgálat okát. Az ellenőrzésre irányuló kérelem alátámasztásaként ugyancsak meg kell küldeni minden olyan rendelkezésre álló okmányt és információt, amely a származási igazoláson megadott információk helytelen voltára utalnak.

(3)   Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai végzik el. E célból jogukban áll bármilyen bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

(4)   Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik az érintett termékekre vonatkozó preferenciális elbánást, az importőrnek felajánlják a termékek kiadását a szükségesnek ítélt elővigyázatossági intézkedések mellett.

(5)   Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell ezen ellenőrzés eredményeiről. Az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, hogy az adott termékek a Közösségből, Horvátországból, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek valamelyikéből származónak tekinthetők-e, valamint hogy teljesítik-e a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(6)   Amennyiben alapos gyanúra okot adó esetekben az ellenőrzés iránti kérelem napjától számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a szóban forgó okmány valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérelmet előterjesztő vámhatóságok – kivéve, ha kivételes körülmények állnak fenn – visszautasítják a preferenciális elbánásra való jogosultságot.

34. cikk

Vitarendezés

Ha a 33. cikk szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős vámhatóságok között nem lehet rendezni, vagy ha ezek a jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdést vetnek fel, az ilyen vitákat a Stabilizációs és Társulási Bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai között felmerülő valamennyi vita az említett ország jogrendszerének hatálya alá tartozik.

35. cikk

Büntetések

Minden olyan személyt, aki olyan okmányt állít vagy állíttat ki, amely különböző termékek részére a preferenciális elbánás biztosítása céljából helytelen információkat tartalmaz, büntetéssel kell sújtani.

36. cikk

Vámszabad területek

(1)   A Közösség és Horvátország minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a származási igazolás mellett kereskedelem tárgyát képező olyan termékek, amelyek szállítás közben igénybe veszik a területükön lévő vámszabad területeket, ne legyenek más termékekkel kicserélhetők, valamint hogy az állapotromlás megelőzéséhez szükséges szokásos eljáráson kívül semmilyen más művelet végrehajtására ne kerülhessen sor rajtuk.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, olyan esetekben, amikor a Közösség területéről vagy Horvátországból származó termékeket származási igazolás fedezete mellett vámszabad területekre hoznak be, és ezek a termékek ott valamilyen kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az exportőr kérésére az érintett hatóságok – amennyiben a végrehajtott kezelés vagy feldolgozás az e jegyzőkönyvben meghatározott rendelkezések betartása mellett történt – új EUR.1 szállítási bizonyítványt adnak ki.

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

(1)   A 2. cikkben használt »Közösség« kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

(2)   A Horvátországból származó termékek Ceutára vagy Melillára importáláskor minden tekintetben ugyanolyan kedvezményeket élveznek a vám tekintetében, mint amelyek a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak az Európai Közösségekhez való csatlakozási okmánya 2. jegyzőkönyve értelmében a Közösség vámterületéről származó termékekre vonatkoznak. Horvátország ugyanolyan vámrendszert biztosít az e megállapodás hatálya alá tartozó, Ceutáról és Melilláról származó termékek behozatalához, mint amelyet a Közösségből importált és a Közösségből származó termékekhez nyújt.

(3)   A (2) bekezdésnek a Ceutáról és Melilláról származó termékek tekintetében történő alkalmazása érdekében ezt a jegyzőkönyvet értelemszerűen kell alkalmazni, a 38. cikkben meghatározott különös feltételekre is figyelemmel.

38. cikk

Különös feltételek

(1)   Feltéve, hogy azokat a 13. cikk rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül szállították, a következők tekintendők:

1.

Ceutáról és Melilláról származó termékeknek:

a)

a teljes egészében Ceután és Melillán előállított termékek;

b)

azok a Ceután és Melillán előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve, hogy:

i.

az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii.

ezek a termékek Horvátországból vagy a Közösségből származó termékek, feltéve, hogy olyan megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vetették azokat alá, amely túlmutat a 7. cikkben említett műveleteken.

2.

Horvátországból származó termékeknek:

a)

a teljes egészében Horvátországban előállított termékek;

b)

azok a Horvátországban létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve, hogy:

i.

az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii.

ezek a termékek Ceutából és Melillából vagy a Közösségből származó termékek, feltéve, hogy olyan megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vetették azokat alá, amely túlmutat a 7. cikkben említett műveleteken.

(2)   Ceuta és Melilla egységes területnek minősül.

(3)   Az exportőr vagy meghatalmazott képviselője a »Horvátország« vagy »Ceuta és Melilla« szavakat az EUR.1 szállítási bizonyítványok 2. rovatában vagy a számlanyilatkozatokon tünteti fel. Ezen felül a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton is jelezni kell.

(4)   E jegyzőkönyvnek Ceuta és Melilla területén való alkalmazásáért a spanyol vámhatóságok felelnek.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

A Stabilizációs és Társulási Tanács határozhat az e jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések módosításáról.

I. MELLÉKLET

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A II. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ

1. megjegyzés:

A jegyzék felsorolja azon szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékeket a jegyzőkönyv 6. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni.

2. megjegyzés:

2.1.

A lista első két oszlopa az előállított terméket ismerteti. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifa- vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig megadja a rendszerben e vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz használt árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy – a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított – szabály vonatkozik. Abban a néhány esetben, amikor az első oszlopban lévő számot az »ex« szó előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik.

2.2.

Amennyiben az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop a termékeket általános kifejezésekkel nevezi meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá tartoznak.

2.3.

Amennyiben a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének megnevezését, amelyre a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4.

Amennyiben az első két oszlopban szereplő tételre mind a 3., mind a 4. oszlop szabályt határoz meg, az exportőr választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs megadva származási szabály, a 3. oszlopban megadott szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés:

3.1.

A jegyzőkönyv 6. cikkének a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezéseit attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték-e el, ahol e termékeket felhasználják vagy az egyik szerződő fél területén lévő másik gyárban.

Például:

Egy, 8407 vámtarifaszám alá besorolt motor, amelyre vonatkozóan a szabály megállapítja, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40 %-át, az ex ex 7224 vámtarifaszám alá besorolt »egyéb, kovácsolással durván alakított ötvözött acél«-ból készül.

Ha ezt a kovácsolást a Közösségben végezték el nem származó öntvényből, akkor a kovácsolt termék már elnyerte a származó helyzetet a listában az ex ex 7224 vámtarifaszámra vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolás ekkor származónak számíthat a motor értékének kiszámításában, függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy a Közösségben egy másik gyárban állították-e elő. A nem származó öntvény értékét a nem származó anyagok értékének összesítése során így tehát már nem kell figyelembe venni.

3.2.

A listán szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást képviseli, több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; ellenben az ennél alacsonyabb szintű megmunkálás vagy feldolgozás nem tud származó minősítést biztosítani. Így tehát ha valamely szabály lehetővé teszi, hogy az előállítás egy bizonyos szintjén nem származó anyagot használjanak fel, az ilyen anyag felhasználása az előállításnak egy korábbi szakaszában megengedett, a későbbi szakaszában viszont már nem.

3.3.

A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, amikor valamely szabály az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból« kifejezést használja, akkor bármely vámtarifaszám alá besorolt anyag (még a termékkel azonos leírással, azonos vámtarifaszám alatt szereplő anyagok is) felhasználható, figyelembe véve természetesen azokat a konkrét korlátozásokat, amelyek az adott szabályban ugyancsak szerepelhetnek.

Mindazonáltal az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, ideértve a … vámtarifaszám alatt szereplő egyéb anyagokat is« vagy az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, ideértve a termékkel azonos vámtarifaszám alatt szereplő egyéb anyagokat is« azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá besorolt anyag felhasználható, kivéve a lista 2. oszlopában a termékre megadott leírással azonos leírásút.

3.4.

Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ebből nem következik, hogy mindegyik anyagot fel kell használni.

Például:

Az 5208–5212 vámtarifaszámok alatt szereplő szövetekre vonatkozó szabály megállapítja, hogy azok előállításához természetes szálak használhatók, valamint, hogy – az egyéb anyagok mellett – vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel kell használni; használható akár az egyik, akár a másik, akár pedig mindkettő.

3.5.

Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek jellegüknél fogva nem felelhetnek meg a szabálynak. (A textíliákra vonatkozóan lásd az alábbi 6.2. megjegyzést.)

Például:

Az 1904 vámtarifaszám alá besorolt élelmiszerekre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabona és származékai használatát, nem tiltja az ásványi sók, vegyi anyagok és más olyan adalékanyagok használatát, amelyek nem gabonából előállított termékek.

Ez azonban nem vonatkozik az olyan termékekre, amelyek – noha a jegyzékben meghatározott konkrét anyagokból nem gyárthatók – egy ugyanilyen természetű anyagból a gyártásnak egy korábbi szakaszában előállíthatók.

Például:

Az ex 62. árucsoport alá besorolt egyik olyan ruházati cikk esetében, amelyet nem szövött anyagokból állítanak elő, ha az ilyen osztályba tartozó ruházati cikkhez kizárólag nem származó fonalat szabad használni, nem lehet nem szövött textilanyagból kiindulni – még abban az esetben sem, ha nem szövött anyagokat szokásos körülmények között nem lehet fonalból előállítani. Ilyen esetben a kiinduló anyag rendszerint a fonal előtti, azaz a szál állapot.

3.6.

Ha a lista valamely szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, a felhasznált összes nem származó anyag maximális értéke semmiképpen nem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyes százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés:

4.1.

A listában használt »természetes szálak« kifejezés a mesterséges és szintetikus szálaktól eltérő szálakra vonatkozik. Használata a fonás előtti szakaszok jelölésére korlátozott, a hulladékot is ideértve, és – hacsak más kikötés nincs – a kártolt, fésült vagy más módon feldolgozott, de nem megfont szálakat öleli fel.

4.2.

A »természetes szálak« fogalma a 0503 vámtarifaszám alá besorolt lószőrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá besorolt selymet, továbbá az 5101–5105 vámtarifaszámok alá besorolt gyapjúszálat, a finom és durva állati szőrt, az 5201–5203 vámtarifaszámok alá besorolt pamutszálat, valamint az 5301–5305 vámtarifaszámok alá besorolt egyéb növényi szálat foglalja magában.

4.3.

A listában használt »textilpép«, »vegyi anyagok« és »papír előállítására szolgáló anyagok« kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportba nem sorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.

4.4.

A listában használt »szintetikus vagy mesterséges vágott szálak« kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés:

5.1.

Amennyiben a jegyzék egy adott termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók az e termék előállítása során felhasznált textilalapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált textilalapanyagok teljes tömegének legfeljebb 10 %-át teszik ki. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. megjegyzést is.)

5.2.

Az 5.1. megjegyzésben említett tolerancia azonban csak az olyan vegyes termékek esetében alkalmazható, amelyek két vagy több alapvető textilanyagból készültek.

Az alapvető textilanyagok a következők:

selyem,

gyapjú,

durva állati szőr,

finom állati szőr,

lószőr,

pamut,

papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

len,

valódi kender,

juta és más textilháncsrost,

szizál és az Agave nemhez tartozó más növények rostjai,

kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű textilrost,

szintetikus végtelen szálak,

mesterséges végtelen szálak,

áramvezető végtelen szál,

szintetikus vágott műszál polipropilénből,

szintetikus vágott műszál poliészterből,

szintetikus vágott műszál poliamidból,

szintetikus vágott műszál poliakrilnitrilből,

szintetikus vágott műszál poliimidből,

szintetikus vágott műszál politetrafluor-etilénből,

szintetikus vágott műszál poli(fenilén-szulfid)-ból,

szintetikus vágott műszál poli(vinil-klorid)-ból,

egyéb szintetikus vágott műszál,

mesterséges vágott műszál viszkózból,

egyéb mesterséges vágott műszál,

rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból álló – alumíniumporral bevonva, vagy anélkül is –, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó más termékek.

Például:

Egy, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, amely az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készül, kevert fonal. Ezért az olyan nem származó szintetikus vágott szál, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek a vegyi anyagokból vagy textilipari pépből történő előállítást írják elő) akkor használható fel, ha az összsúlya a fonal súlyának legfeljebb a 10 %-át teszi ki.

Például:

Egy, az 5112 vámtarifaszám alá besorolt olyan gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá besorolt gyapjúfonalból és az 5509 vámtarifaszám alá besorolt szintetikus vágott szálból készült szintetikus fonalból készítettek, kevert szövet. Tehát az olyan szintetikus fonal, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy textilipari pépből történő előállítást), vagy olyan gyapjúszövet, amely nem tesz eleget a származási szabályoknak (amelyek előírják a nem kártolt vagy fésült, vagy fonásra másként elő nem készített természetes szálakból történő előállítást), vagy a két anyag kombinációja akkor használható, ha azok összsúlya nem haladja meg a szövet súlyának a 10 %-át.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá besorolt olyan tűzött textilszövet, amelyet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből állítottak elő, csak akkor számít kevert terméknek, ha a pamutszövet maga is két különálló vámtarifaszám alá besorolt fonalból álló kevert szövet, vagy ha a felhasznált pamutfonalak maguk is kevertek.

Például:

Ha a szóban forgó tűzött szövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, a felhasznált két fonal nyilvánvalóan két különböző textil alapanyag, így a tűzött szövet ennek megfelelően kevert termék.

5.3.

A »rugalmas poliéter szegmensekkel előállított poliuretán fonal, paszományozott is« megnevezéshez tartozó fonalat tartalmazó termék esetén ez a tolerancia e fonal tekintetében 20 %.

5.4.

Az olyan termékek esetében, amelyek »egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból álló – alumíniumporral bevonva, vagy anélkül –, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot« tartalmaznak, ez a tolerancia 30 % az érintett szalagban.

6. megjegyzés:

6.1.

Amennyiben e jegyzékben erre a megjegyzésre történik hivatkozás, az érintett konfekcionált termékekre a jegyzék 3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, azzal a feltétellel, hogy a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartoznak, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8 %-át.

6.2.

A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül, az 50–63. árucsoportba nem tartozó anyagok szabadon felhasználhatók a textiltermékek előállítása során, textiltartalmuktól függetlenül.

Például:

Ha a jegyzék egy szabálya azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermék (például egy nadrág) előállításához fonalat kell használni, ez nem akadályozza meg a fém részek – például gombok – használatát, mivel a gombok nem tartoznak az 50–63. fejezetbe. Ugyanilyen okoknál fogva, ez a szabály nem zárja ki a villámzárak használatát, noha a villámzárak rendszerint textilanyagot is tartalmaznak.

6.3.

Amennyiben százalékos szabály érvényes, az 50–63. árucsoportba nem tartozó anyagokat figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

7. megjegyzés:

7.1.

Az ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 és ex ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a »speciális célú eljárások« a következők:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a folyamat valamennyi következő műveletet felöleli: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

i)

izomerizálás.

7.2.

A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a »különleges eljárások« a következők:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a folyamat valamennyi következő műveletet felöleli: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

i)

izomerizálás;

j)

csak az ex ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében hidrogénnel történő kéntelenítés, amelynek eredményeként a kezelt termék kéntartalma legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

k)

csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés a szűréstől eltérő művelettel;

l)

csak az ex ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében hidrogénnel több mint 20 bar nyomáson és több mint 250 oC hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt kenőolajoknak hidrogénnel történő további kezelése azonban (pl. hidrogénkikészítés vagy színtelenítés), különösen a szín és a stabilitás céljából, nem számít különleges eljárásnak;

m)

csak az ex ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve, kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 oC-on;

n)

csak az ex ex 2710 vámtarifaszám alá besorolt nehézolajok esetében, a gázolajok és a fűtőolajok kivételével, kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

o)

csak az ex ex 2712 vámtarifaszám alá besorolt nyerstermékek esetében (a súlyát tekintve 0,75 %-nál kevesebb olajat tartalmazó vazelin, ozokerit, lignitviasz vagy tőzegviasz, paraffinviasz kivételével), olajmentesítés frakcionált kristályosítással.

7.3.

Az ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902, valamint ex ex 3403 vámtarifaszámok alkalmazásában, az egyszerű eljárások, például a tisztítás, dekantálás, sóeltávolítás, vízelválasztás, szűrés, színezés, jelölés, a kéntartalom megállapítása különböző kéntartalmú termékekkel történő keverés révén, vagy az említett, illetve ezekhez hasonló műveletek bármilyen kombinációja nem eredményez származást.

II. MELLÉKLET

A nem származó anyagokon végrehajtandó olyan megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke, amelyek eredményeként az előállított termék elérheti a származó minősítést

A listán említett termékek nem mindegyike szerepel feltétlenül a megállapodásban. A megállapodás egyéb részeit is szükséges tehát áttanulmányozni.

HR vámtarifaszám

Árumegnevezés

A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amely származó minősítést eredményez

(1)

(2)

(3) vagy (4)

1. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoport alá besorolt állatoknak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lenni

 

2. árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek

Előállítás, amely során az 1. és 2. fejezetbe tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

3. árucsoport

Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Előállítás, amely során a 3. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

ex ex 4. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve:

Előállítás, amely során a 4. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

Előállítás, amely során:

a 4. árucsoport alá besorolt valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejött vagy előállított kell lennie,

a 2009 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált gyümölcslé (az ananász, zöld citrom és a grapefruit-lé kivételével) származó és

a 17. árucsoport alá besorolt felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi értékének a 30 %-át

 

ex ex 5. árucsoport

Máshol nem említett állati eredetű termékek; kivéve:

Előállítás, amely során a 5. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

ex ex 0502

Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte

A sörte és a szőr tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése

 

6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat

Előállítás, amely során:

a 6. árucsoport alá besorolt valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejött vagy előállított, és

a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának az 50 %-át

 

7. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

Előállítás, amely során a 7. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

8. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

Előállítás, amely során:

valamennyi felhasznált gyümölcs és dióféle teljes egészében előállított, és

a 17. árucsoport alá besorolt valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi értékének a 30 %-át

 

ex ex 9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve:

Előállítás, amely során a 9. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

0902

Tea, aromásítva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 0910

Fűszerkeverékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

10. árucsoport

Gabonafélék

Előállítás, amely során a 10. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

ex ex 11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin, búzasikér; kivéve:

Előállítás, amely során a 0714 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált gabonaféle, élelmezési célra alkalmas növény, gyökér és gumó, illetőleg gyümölcs teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 1106

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése

 

12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények, szalma és takarmány

Előállítás, amely során a 12. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

Előállítás, amely során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

 

Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

Előállítás módosítatlan nyálkából és dúsítóból

 

Más

Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

14. árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; máshol nem említett növényi termékek

Előállítás, amely során a 14. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

ex ex 15. árucsoport

Állati vagy növényi zsír és olaj, valamint ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

1501

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

 

 

Zsír csontokból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, kivéve a 0203, 0206 és 0207 vámtarifaszám alá besoroltakat, illetve a 0506 vámtarifaszám alá besorolt csontokat

 

Más

Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből

 

1502

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

 

 

Zsír csontokból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat

 

Más

Előállítás, amely során a 2. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

Más

Előállítás, amely során az 2. és 3. fejezetbe tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

ex ex 1505

Finomított lanolin

Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból

 

1506

Más állati zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

Más

Előállítás, amely során a 2. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

1507–1515

Növényi olajok és ezek frakciói

 

 

Szójabab-, földimogyoró-, pálma-, kókuszdió- (kopra-), pálmamagbél-, babassu-, tung- (kínaifa-) és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakcióinak kivételével

Előállítás a 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagból

 

Más

Előállítás, amely során valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

Előállítás, amely során:

a 2. árucsoport alá besorolt valamennyi felhasznált termék teljes egészében létrejött vagy előállított, és

a felhasznált valamennyi növényi eredetű anyag teljes egészében előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók

 

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével

Előállítás, amely során:

a 2. és a 4. árucsoport alá besorolt valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított, és

a felhasznált valamennyi növényi eredetű anyag teljes egészében előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók

 

16. árucsoport

Húsból, halból vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek

Előállítás:

az 1. árucsoport alá besorolt állatokból, és/vagy

amelyben a 3. árucsoportba besorolt valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 17. árucsoport

Cukor és cukoráruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amely során a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

 

 

Vegytiszta maltóz és fruktóz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amely során a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

Más

Előállítás, amely során valamennyi felhasznált anyag származó

 

ex ex 1703

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amely során a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

 

 

 

Malátakivonat

Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből

 

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

 

20 tömegszázalékot nem meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rákféle- vagy puhatestű-tartalommal

Előállítás, amely során az valamennyi felhasznált gabonaféle és azok származékai (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított

 

20 tömegszázalékot meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rákféle- vagy puhatestű-tartalommal

Előállítás, amely során:

valamennyi felhasznált gabonaféle és azok származékai (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított, továbbá

a 2. és 3. árucsoport alá besorolt valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek keményítőből pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, kivéve a 1108 vámtarifaszám alá besorolt burgonyakeményítőt

 

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás:

a 1806 vámtarifaszám alá besoroltak kivételével bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból,

amelyben valamennyi felhasznált gabonaféle és liszt (a durumbúza és a Zea indurata kukorica, valamint ezek származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított, továbbá

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru, kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

Előállítás a 11. árucsoport alá besoroltak kivételével bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból

 

ex ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények, kivéve:

Előállítás, amely során valamennyi felhasznált gyümölcs, dióféle és más növényrész teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 2001

Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2004 és

ex ex 2005

Burgonyaliszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

2006

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

Előállítás, amely során a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 2008

Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

Előállítás, amely során a 0801, 0802 és 1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált származó dióféle és olajos mag értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át

 

Mogyoróvaj; gabonaalapú keverékek; Pálmafacsúcsrügy; kukorica

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Más, kivéve a más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcsök és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és az ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált cikória teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

 

 

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A mustárliszt vagy -dara, vagy az elkészített mustár azonban felhasználható

 

Mustárliszt és -dara, elkészített mustár

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével

 

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelyben a felhasznált valamennyi szőlő, vagy szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelyben a 17. árucsoport alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át, továbbá

amelyben a felhasznált összes gyümölcslé (az ananász, a zöld citrom és grapefruitlé kivételével) származó

 

2207

Nem denaturált etil-alkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

Előállítás:

a 2207 és 2208 vámtarifaszám kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, továbbá

amelyben az összes felhasznált szőlő vagy szőlőből származó anyag teljes egészében előállított, vagy ha a felhasznált összes többi anyag már eleve származó, térfogatszázalékban megadva legfeljebb 5 % rizspálinka használható

 

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

Előállítás:

a 2207 és 2208 vámtarifaszám kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, továbbá

amelyben minden szőlő vagy szőlőből származó anyag teljes egészében előállított, vagy ha a felhasznált összes többi anyag már eleve származó, térfogatszázalékban megadva legfeljebb 5 % rizspálinka használható

 

ex ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2301

Bálnaliszt; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból

Előállítás, amely során az 2. és 3. fejezetbe tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie

 

ex ex 2303

Kukoricakeményítő előállításánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot

Előállítás, amely során az összes felhasznált kukorica teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 2306

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 %-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal

Előállítás, amely során a felhasznált összes olajbogyó teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

Előállítás, amely során:

a felhasznált összes gabonaféle, cukor vagy melasz, hús vagy tej származó, továbbá

a 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve:

Előállítás, amely során a 24. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

Előállítás, amely során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó

 

ex ex 2403

Fogyasztási dohány

Előállítás, amely során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó

 

ex ex 25. árucsoport

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2504

Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve

A széntartalom dúsítása, a nyers kristályos grafit tisztítása és őrlése

 

ex ex 2515

Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A márvány fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)

 

ex ex 2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A kő fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)

 

ex ex 2518

Kalcinált dolomit

A nem kalcinált dolomit kalcinálása

 

ex ex 2519

Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható

 

ex ex 2520

Gipsz kifejezetten fogászati célra

Előállítás, amely során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2524

Természetes azbesztszálak

Előállítás azbeszt-koncentrátumból

 

ex ex 2525

Csillámpor

A csillám vagy csillámhulladék őrlése

 

ex ex 2530

Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban

A földfestékek kalcinálása vagy őrlése

 

26. árucsoport

Ércek, salakok és hamu

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, ha legalább 65 térfogatszázalékuk 250 oC hőmérsékleten átdesztillál (beleértve a könnyűbenzin és benzol keverékét is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2709

Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása

 

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás alkalmazása (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a