EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_355_R_0091_01

2006/930/EK: A Tanács határozata ( 2006. november 28. ) a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítása tekintetében az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról

OJ L 355, 15.12.2006, p. 91–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 355/91


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 28.)

a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítása tekintetében az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2006/930/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. március 22-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása során az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat kezdjen egyes más WTO-tagállamokkal.

(2)

A Bizottság a tárgyalást az EK-Szerződés 133. cikke által létrehozott bizottsággal konzultálva, a Tanács által kiadott tárgyalási irányelveket követve folytatta.

(3)

A Bizottság az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság közötti megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló tárgyalásokat lezárta. Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítása tekintetében az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az 1. cikkben említett, a Közösséget jogilag kötelező, levélváltás formájában megkötött megállapodás aláírására jogosult személy(ek)et.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról

Brüsszel,

Tisztelt Uram!

Az Európai Közösségek és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján kezdeményezett tárgyalásokat követően, amelyek a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítását érintették, az alábbi megállapodás született az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között az EK 2004. január 19-i, WTO-nak szóló, az 1994. évi GATT XXIV. cikke 6. pontja értelmében történt bejelentését követően megkezdődött tárgyalások lezárása érdekében.

Az EK egyetért azzal, hogy az EK-25 vámterületére vonatkozó engedményes listájára felveszi a korábbi engedményes listáján szereplő engedményeket.

Az Európai Közösség egyetért azzal, hogy az EK-25 vámterületére vonatkozó engedményes listájára felveszi az e megállapodás mellékletében szereplő engedményeket.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Európai Közösség az Argentin Köztársaságtól a megállapodásról szóló, megfelelően kiállított levelet megkapja, miután a megállapodást a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták. Az Európai Közösség minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedések 2006. október 1-jéig, de mindenképpen legkésőbb 2007. január 1-jéig hatályba lépjenek.

az Európai Közösség részéről

Image

MELLÉKLET

0304 20 96: 11,4 %-os alacsonyabb alkalmazott vámtétel három évig vagy addig az időpontig, ameddig a dohai fejlesztési menetrend eredményeinek végrehajtása el nem éri a megállapított vámtarifaszintet, attól függően, melyik a korábbi időpont.

0303 79 96: 12,4 %-os alacsonyabb alkalmazott vámtétel három évig vagy addig az időpontig, ameddig a dohai fejlesztési menetrend eredményeinek végrehajtása el nem éri a megállapított vámtarifaszintet, attól függően, melyik a korábbi időpont.

EK-vámkontingensben kifejezett további 4 003 tonna (erga omnes) a következőkre: „szarvasmarhafélék húsa, fagyasztva; szeparált vagy nem szeparált elülsőnegyedek; csontozott”, és „élelmezési célra alkalmas szarvasmarhaféle vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva; sovány és zsíros dagadó. Az importált húst feldolgozásra kell használni” (vámtételszámok: 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

EK-vámkontingensben kifejezett további 537 tonna (erga omnes) sovány tejpor tekintetében (vámtétel-szám: 0402 10 19),

EK-vámkontingensben kifejezett további 96 tonna (erga omnes) alma tekintetében (vámtételszám: ex 0808 10 80),

242 074 tonna (erga omnes) vámkontingens megnyitása kukorica tekintetében (vámtételszám: 1005 10 90, 1005 90 00), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 0 %,

7 044 tonna (erga omnes) vámkontingens megnyitása gyümölcslé tekintetében (vámtételszámok: 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 20 %,

20 000 hl (erga omnes) vámkontingens megnyitása bor tekintetében (vámtételszám: 2204 29 65 és 2204 29 75), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 8 EUR/hl,

40 000 hl (erga omnes) vámkontingens megnyitása bor tekintetében (vámtételszám: 2204 21 79 és 2204 21 80), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 10 EUR/hl,

13 810 hl (erga omnes) vámkontingens megnyitása vermut tekintetében (vámtételszám: 2205 90 10), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 7 EUR/hl,

Valamennyi fenti vámsorra és kontingensre az EU-15 pontos tarifális megnevezése vonatkozik.

a 11 000 tonna „csontozott, kiváló minőségű” húsra vonatkozó EK-vámkontingens árumegnevezésének meghatározását: „Osztályon felüli vagy kiváló minőségű darabolt hús, amelyet kizárólag legelőn tartott, 22–24 hónapos korú, két állandó metszőfoggal rendelkező állatokból nyertek, amelyek vágási élősúlya nem haladja meg a 460 kilogrammot, és húsuk »különleges dobozolt marhahús« jelzéssel van ellátva, a darabokon pedig az »sc« betűk láthatók (»special cuts«, különleges darabolt hús)” a következőkre kell kiigazítani: „A marhafélékhez tartozó állatok kiváló minőségű csontozott húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva,” szállító ország: Argentína.

Brüsszel,

Tisztelt Uram!

Hivatkozva az Ön levelére, amely a következőket állapítja meg:

„Az Európai Közösségek és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján kezdeményezett tárgyalásokat követően, amelyek a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítását érintették, az alábbi megállapodás született az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között az EK 2004. január 19-i, WTO-nak szóló, az 1994. évi GATT XXIV. cikke 6. pontja értelmében történt bejelentését követően megkezdődött tárgyalások lezárása érdekében.

Az Európai Közösség egyetért azzal, hogy az EK-25 vámterületére vonatkozó engedményes listájára felveszi a korábbi engedményes listáján szereplő engedményeket.

Az Európai Közösség egyetért azzal, hogy az EK-25 vámterületére vonatkozó engedményes listájára felveszi az e megállapodás mellékletében szereplő engedményeket.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Európai Közösség az Argentin Köztársaságtól a megállapodásról szóló, megfelelően kiállított levelet megkapja, miután a megállapodást a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták. Az Európai Közösség minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedések 2006. október 1-jéig, de mindenképpen legkésőbb 2007. január 1-jéig hatályba lépjenek.”

Ezennel örömmel fejezem ki kormányom egyetértését.

az Argentin Köztársaság részéről

Image


Top