EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_224_R_0015_01

2006/537/EK: A Tanács határozata ( 2004. április 29. ) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról, valamint a partnerségi és együttműködési megállapodás kiigazításáról
Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz (PEM) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság PEM-hez való csatlakozásáról és a PEM kiigazításáról

OJ L 224, 16.8.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. április 29.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról, valamint a partnerségi és együttműködési megállapodás kiigazításáról

(2006/537/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 93., 94., 133. és 181a. cikkére, összefüggésben a 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a 2003. április 16-i csatlakozási szerződésre és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a csatlakozási szerződéshez csatolt okmányra, és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2003. december 8-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat folytasson Ukrajnával a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolandó, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele és az Európai Unión belül végbement intézményi és jogi változásokhoz kapcsolódó egyes technikai kiigazítások érdekében készülő jegyzőkönyvről.

(2)

A jegyzőkönyv egy későbbi időpontban történő megkötésére is figyelemmel, a 2004. március 30-án parafált jegyzőkönyvet az Európai Közösség és tagállamai nevében alá kell írni.

(3)

A jegyzőkönyvet a csatlakozás időpontjától kezdődően átmeneti jelleggel, annak alakszerű megkötéséhez szükséges eljárások lefolytatásáig kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról, valamint a partnerségi és együttműködési megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, a jegyzőkönyv egy későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére is figyelemmel.

A jegyzőkönyv szövegét (1) csatolták e határozathoz.

2. cikk

A jegyzőkönyvet a csatlakozás időpontjától kezdődően a hatálybalépés időpontjáig átmeneti jelleggel kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 16. oldalát.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz (PEM) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság PEM-hez való csatlakozásáról és a PEM kiigazításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „tagállamok”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: „Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel

egyrészről, illetve

UKRAJNA

másrészről,

a továbbiakban ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában a „részes államok”,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-án, Athénban aláírt szerződésre, amely 2004. május 1-jén lép hatályba;

FIGYELEMBE VÉVE a tíz új tagállamnak az EU-hoz történő csatlakozásából eredő új helyzetet az Ukrajna és az Európai Unió közötti kapcsolatokban, amely lehetőségeket nyit meg és kihívásokat teremt az Ukrajna és az Európai Unió közötti együttműködés terén;

FIGYELEMMEL a részes államok azon óhajára, hogy biztosítsák a PEM célkitűzéseinek és elveinek elérését és végrehajtását,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló, 1994. június 14-én, Luxembourgban aláírt és 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: „megállapodás”) részesei, így a Közösség többi tagállamához hasonlóan elfogadják és figyelembe veszik a megállapodás szövegét, csakúgy, mint az ugyanezen a napon aláírt záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatoknak, nyilatkozatoknak és levélváltásoknak, valamint a megállapodás 1997. április 10-én kelt, és 2000. október 12-én hatályba lépett jegyzőkönyvének szövegét.

2. cikk

(1)   Tekintettel az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi változásokra, a részes államok megállapodnak abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártát követően a megállapodásnak az Európai Szén- és Acélközösségre hivatkozó rendelkezései az Európai Közösségre hivatkozó rendelkezéseknek minősülnek, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által vállalt minden jog és kötelezettség átszállt.

(2)   Tekintettel a GATT-WTO nemzetközi kereskedelmi rendszerében bekövetkezett intézményi változásokra, a részes államok egyetértenek abban, hogy a megállapodás szövegében szereplő, a GATT-ra történő hivatkozásokat a GATT 1994-es fordulójára történő hivatkozásoknak kell tekinteni, és az „Ukrajna GATT-hoz történő csatlakozása” rendelkezést „Ukrajna WTO-hoz történő csatlakozása”-ként kell értelmezni.

(3)   Tekintettel az Európai Energiacharta szerződési alapjának fejlődésére, a részes államok egyetértenek abban, hogy a megállapodás szövegében szereplő, az Európai Energiachartára történő hivatkozásokat az Európai Energiachartát, valamint az Energiacharta az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló jegyzőkönyvét egyaránt tartalmazó hivatkozásokként kell értelmezni.

3. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

(1)   E jegyzőkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Ukrajna saját eljárásának megfelelően hagyja jóvá.

(2)   A részes államok értesítik egymást az előző bekezdésben említett megfelelő eljárások teljesítéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

5. cikk

(1)   E jegyzőkönyv a csatlakozási szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve hogy addig az időpontig az e jegyzőkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe helyeztek.

(2)   Amennyiben eddig az időpontig nem helyeztek minden, az e jegyzőkönyvet jóváhagyó okiratot letétbe, e jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(3)   Amennyiben 2004. május 1-jéig nem helyeznek az e jegyzőkönyvet jóváhagyó minden okiratot letétbe, e jegyzőkönyv átmenetileg 2004. május 1-jétől kezdődő hatállyal alkalmazandó.

6. cikk

A megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum, továbbá az 1997. április 10-i megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven készült.

Ezek e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és minden ahhoz csatolt dokumentum, továbbá az 1997. április 10-i megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek (1).

7. cikk

E jegyzőkönyv másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és ukrán nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addi' ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  A megállapodás cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvi változatát a Hivatalos Lapban egy későbbi időpontban hirdetik ki.


Top