EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_340_R_0061_01

2005/929/EK: A Tanács határozata ( 2005. december 13. ) az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően

OJ L 340, 23.12.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 288–290 (MT)

23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/61


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. december 13.)

az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2005/929/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdése első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. március 22-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének (6) bekezdése értelmében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egyes tagállamaival, a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása során tárgyalásokat kezdjen.

(2)

A Bizottság a Szerződés 133. cikke által létrehozott bizottsággal konzultálva, a Tanács által kiadott tárgyalási irányelvek keretén belül folytatta a tárgyalásokat.

(3)

A Bizottság az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tárgyalásokat lezárta. Ezért az említett megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás – tekintettel a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság engedményes listájának ezen országoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatos különleges engedmények visszavonására – a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t (1).

Kelt Brüsszelben, 2005. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. GRANT


(1)  A megállapodás hatálybalépésének napját az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetik ki.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően

Brüsszel, 2005. december 13.

Tisztelt Uram!

Az Európai Közösségek (EK) és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listájában szereplő engedmények ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során eszközölt módosítása céljából folytatott tárgyalások kezdeményezését követően az EK és a Korai Köztársaság között az EK által 2004. január 19-én az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése értelmében a WTO-nak küldött bejelentést követően megkezdett tárgyalások lezárása érdekében az alábbi megállapodás született.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy az EK-25 vámterülete vonatkozásában felvegye az engedményes listájára a korábbi listáján szereplő engedményeket.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy engedményes listájára az alábbi csökkentett alkalmazott vámtételeket vegye fel:

 

8525 40 99: 12,5 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

3903 19 00: 4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8521 10 30: 13,0 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8527 31 91: 11,4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel.

A fenti, csökkentett alkalmazott vámtételeket három évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A 8525 40 99-re vonatkozó csökkentett alkalmazott vámtételt ugyanakkor négy évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A fenti időszakok a végrehajtás időpontjában kezdődnek.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az EK a Koreai Köztársaságtól a kellő formában jóváhagyott, megállapodásról szóló levelet megkapja, és azt a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták. Az EK minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedések legkésőbb 2006. január 1-jén hatályba lépjenek.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Az Európai Közösség részéről

Image

Brüsszel, 2005. december 13.

Tisztelt Uram!

Ezennel igazolom az alábbi levelének kézhezvételét:

„Az Európai Közösségek (EK) és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listájában szereplő engedmények ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során eszközölt módosítása céljából folytatott tárgyalások kezdeményezését követően az EK és a Koreai Köztársaság között az EK által 2004. január 19-én az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése értelmében a WTO-nak küldött bejelentést követően megkezdett tárgyalások lezárása érdekében az alábbi megállapodás született.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy az EK-25 vámterülete vonatkozásában felvegye az engedményes listájára a korábbi listáján szereplő engedményeket.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy engedményes listájára az alábbi csökkentett alkalmazott vámtételeket vegye fel:

 

8525 40 99: 12,5 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

3903 19 00: 4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8521 10 30: 13,0 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8527 31 91: 11,4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel.

A fenti, csökkentett alkalmazott vámtételeket három évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A 8525 40 99-re vonatkozó csökkentett alkalmazott vámtételt ugyanakkor négy évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A fenti időszakok a végrehajtás időpontjában kezdődnek.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az EK a Koreai Köztársaságtól a kellő formában jóváhagyott, megállapodásról szóló levelet megkapja, és azt a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták. Az EK minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedések legkésőbb 2006. január 1-jén hatályba lépjenek.”

Megtiszteltetés számomra, hogy kifejezhetem Kormányom egyetértését.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

A Koreai Köztársaság részéről

Image


Top