EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_076_R_0001_01

2005/213/: A Tanács határozata (2005. január 24.) az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodásról
Megállapodás Levélváltás formájában, az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti alkalmazásáról

OJ L 76, 22.3.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 254–255 (MT)

22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodásról

(2005/213/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halászatról szólómegállapodás értelmében (1), a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv érvényességi idejének lejárata előtt, a szerződő felek tárgyalásokat kezdenek a jegyzőkönyv következő időszakra vonatkozó tartalmának közös megegyezéssel történő meghatározásáról, valamint szükség esetén a melléklet módosításáról, illetve kiegészítéséről.

(2)

A két fél 2003. november 9. és 13. között Abidjanban tárgyalásokat folytatott egy, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó új jegyzőkönyvről. Ezt a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó jegyzőkönyvet 2004. március 3-án írták alá Brüsszelben.

(3)

E jegyzőkönyv értelmében a Közösség halászai, az Elefántcsontpart felségjoga, illetve fennhatósága alá tartozó vizeken rendelkeznek halászati lehetőségekkel a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

(4)

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a Közösség hajói számára a halászati tevékenységek megszakítása, elengedhetetlen, hogy az említett jegyzőkönyv a lehető legrövidebb időn belül alkalmazásra kerüljön. Ezért a két fél levélváltás formájában megállapodást írt alá, mely az aláírt jegyzőkönyv átmeneti alkalmazásáról rendelkezik, a hatályban lévő jegyzőkönyv lejáratát követő naptól kezdődő hatállyal.

(5)

A halászati megállapodás keretében, fontos meghatározni a halászati lehetőségek tagállamok közötti felosztásának kulcsát, a halászati lehetőségek hagyományos felosztása alapján.

(6)

A levélváltás formájában létrejött megállapodást, annak a Tanács részéről történő jóváhagyására is figyelemmel, jóvá kel hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra került.

A levélváltás formájában megkötött megállapodás és a jegyzőkönyv szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

(1)   A jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségek felosztásra kerültek a tagállamok között, az alábbi kulcs szerint:

a)

mélytengeri halászat:

Spanyolország: éves átlagban havonta 1 300 BT;

b)

tonhal halászat:

i)

kerítőhálós tonhal-halászhajók

Franciaország : 17 hajó

Spanyolország : 17 hajó;

ii)

felszíni hosszú horogsoros hajók

Spanyolország : 6 hajó

Portugália : 5 hajó;

iii)

horgászbotos tonhal-halászhajók

Franciaország : 3 hajó.

(2)   Ha ezeknek a tagállamoknak az engedélykérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, akkor a Bizottság bármely más tagállam engedélykérelmét figyelembe veheti.

3. cikk

Azok a tagállamok, melyek hajói e megállapodás keretében halásznak, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendeletben (2) meghatározott szabályok szerint tájékoztatják a Bizottságot az Elefántcsontparti halászati övezetben kifogott minden egyes tétel mennyiségéről.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak – annak megkötésére figyelemmel történő – aláírására a Közösség nevében jogosult személyeket.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

elnök

F. BODEN


(1)  HL L 379., 90.12.31., 3. o. A legutóbb az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság között létrejött, az elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2000. július 1-jétől 2003. június 30-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvvel (HL L 102., 2001.4.12., 3. o.) módosított megállapodás.

(2)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN,

az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti alkalmazásáról

Tisztelt Uram!

Hivatkozással a 2004. március 3-án Brüsszelben aláírt, 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvre, megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom Önt arról, hogy az elefántcsontparti kormány készen áll e jegyzőkönyv 2004. július 1-jétől való átmeneti alkalmazására, míg az, a 10. cikk értelmében hatályba nem lép, feltéve, hogy az Európai Közösség szintén készen áll erre.

Ebben az esetben, a jegyzőkönyv 3. cikkében szereplő pénzügyi kompenzáció első részletének folyósítása 2004. december 31. előtt esedékes.

Lekötelezne, ha megerősítené az Európai Közösség egyetértését, az átmeneti alkalmazásra vonatkozóan.

Tisztelt Uram, kérem fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Elefántcsontpart kormánya nevében

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Hivatkozással a 2004. március 3-án Brüsszelben aláírt, 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvre, megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom Önt arról, hogy az elefántcsontparti kormány készen áll e jegyzőkönyv 2004. július 1-jétől való átmeneti alkalmazására, míg az, a 10. cikk értelmében hatályba nem lép, feltéve, hogy az Európai Közösség szintén készen áll erre.

Ebben az esetben, a jegyzőkönyv 3. cikkében szereplő pénzügyi kompenzáció első részletének folyósítása 2004. december 31. előtt esedékes.

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem az Európai Közösség egyetértését, az említett átmeneti alkalmazásra vonatkozóan.”

Tisztelt Uram, kérem fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Az Európai Unió Tanácsa nevében

JEGYZŐKÖNYV

az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó halászati lehetőségek és a pénzügyi hozzájárulás meghatározásáról

1. cikk

(1)   2004. július 1-jétől kezdődően, és egy hároméves időszakra vonatkozóan, a megállapodás 2. cikke értelmében engedélyezett halászati lehetőségek a következőképpen kerültek meghatározásra:

a)

mélytengeri rákféléket, lábasfejűeket és mélytengeri halakat halászó, fagyasztóval felszerelt mélytengeri vonóhálós halászhajók: éves átlagban 1 300 BT (1) (űrtartalom) havonta;

b)

horgászbotos tonhalászhajók: 3 hajó;

c)

felszíni hosszú horogsoros hajók: 11 hajó;

d)

kerítőhálós tonhalászhajók: 34 hajó.

(2)   A megállapodás 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, az Európai Közösség bármely tagállamának felségjele alatt hajózó hajói, csak akkor folytathatnak halászati tevékenységet Elefántcsontpart halászati övezetében, ha rendelkeznek e jegyzőkönyv keretében, és a mellékletben meghatározott szabályok szerint kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk

Az 1. cikkben szereplő halászati lehetőségek az Európai Közösség kérelmére kölcsönös megegyezéssel növelhetők, amennyiben ez nem veszélyezteti az elefántcsontparti erőforrásokkal való racionális gazdálkodást.

Ebben az esetben, a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan megnövelik.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben szereplő halászati lehetőségekre vonatkozó pénzügyi hozzájárulást, valamint az alábbi 4. cikkben szereplő halászati ágazati politika támogatását, évi 1 065 000 EUR-ban állapították meg.

(2)   Ez a pénzügyi hozzájárulás a tonhalhalászatra vonatkozóan, az elefántcsontparti vizeken évente 9 000 tonna kifogott halmennyiségre szól. Amennyiben a közösségi hajók által, az elefántcsontparti halászati övezetben kifogott halmennyiség ezt meghaladja, akkor a fent említett összeget arányosan növelni kell. Mindazonáltal a Közösség által kifizetett pénzügyi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az 1. bekezdésben szereplő összeg dupláját.

(3)   Az éves pénzügyi hozzájárulás, a jegyzőkönyv szerint minden évben legkésőbb december 31-ig fizetendő. A 4. cikkben szereplő specifikációk szerint, a pénzügyi hozzájárulás felhasználását illetően, az elefántcsontparti kormány kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

4. cikk

(1)   A felek megegyeznek az elefántcsontparti halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás területén megvalósítandó célkitűzéseket illetően. A 3. cikk 1. bekezdésében szereplő pénzügyi hozzájárulást, az elefántcsontparti kormány többéves ágazati programjában szereplő, e célkitűzések megvalósítását célzó intézkedések finanszírozására fordítják, indikatív jelleggel és az alábbi bontásban:

a)

tudományos programok finanszírozása, beleértve egy oceanográfiai hajó által végzett, és az elefántcsontparti halászati övezetekre vonatkozó halászati és biológiai ismeretek fejlesztésére irányuló, vonóhálós halászati kampány megvalósítását: 200 000 EUR;

b)

a halászati monitoring, ellenőrzés és felügyelet támogatása, beleértve a halászhajók egy műholdas megfigyelőrendszerének a kiépítését (VMS) e jegyzőkönyv hatálya második évének vége előtt: 280 000 EUR;

c)

a halászati statisztikák javítása: 100 000 EUR;

d)

az Állati Termékek és Halászati Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: „Minisztérium”) támogatása, a halászati fejlesztési politikák és stratégiák kidolgozására és végrehajtására: 485 000 EUR.

(2)   A jegyzőkönyv hatályának első évében, a 4. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott intézkedéseket, valamint a hozzájuk rendelt éves összegeket a Minisztérium határozza meg, a többéves ágazati Programmal összhangban. Ezt a programot, melyet legkésőbb 2004. október 1-ig be kell nyújtani az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációjához, a megállapodás 10. cikkében szereplő vegyesbizottságnak jóvá kell hagynia.

A jegyzőkönyv hatályának második évétől kezdődően, legkésőbb 2005. október 1-jéig és 2006. október 1-jéig, a Minisztérium benyújt az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációjához egy részletes végrehajtási jelentést a program végrehajtásáról, valamint az elért eredményekről.

A 4. cikk 1. bekezdése szerint meghatározott intézkedésekre vonatkozó bármilyen módosítást, valamint a vonatkozó összegeket, a két fél közös megegyezéssel eldöntheti.

Miután a vegyesbizottság jóváhagyta a többéves ágazati programot, a jegyzőkönyv hatályának első évére vonatkozóan, és a végrehajtási jelentést, a következő két évre vonatkozóan, az éves összegeket legkésőbb minden év december 31-én ráutalják a Minisztérium által közölt, és az Európai Bizottság által jóváhagyott bankszámlára.

A vegyesbizottság legkésőbb a jegyzőkönyv évfordulóját követő négy hónap múlva ülésezik, tehát a jegyzőkönyv érvényessége idején, legkésőbb minden év november 1-jén.

Az Európai Bizottság bármilyen kiegészítő információt kérhet a Minisztériumtól a végrehajtási jelentések eredményeivel kapcsolatban.

5. cikk

Az Európai Közösség e jegyzőkönyv 3. és 4. cikkeiben előírt pénzügyi kötelezettségei bármelyikének elmulasztása, maga után vonhatja a halászati megállapodásból származó kötelezettségek felfüggesztését az Elefántcsontparti Köztársaságra vonatkozóan.

6. cikk

Abban az esetben, ha súlyos körülmények – természeti jelenségek kivételével – megakadályozzák a halászati tevékenységek gyakorlását az Elefántcsontparti halászati övezetben, akkor a felek közötti előzetes egyeztetést követően, az Európai Közösség felfüggesztheti a pénzügyi hozzájárulás folyósítását.

A pénzügyi hozzájárulás folyósítása akkor indul újra, amint rendeződnek a körülmények és a két fél közötti konzultációk megerősítik, hogy a helyzet minden valószínűség szerint lehetővé teszi a halászati tevékenység folytatását.

A megállapodás 4. cikke értelmében a közösségi hajók engedélyeinek érvényességét, a halászati tevékenység felfüggesztésének időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbítják.

7. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság között az elefántcsontparti nyílttengeri halászatra vonatkozó megállapodás melléklete helyébe e jegyzőkönyv melléklete lép.

8. cikk

Az Európai Bizottság és az elefántcsontparti hatóságok minden szükséges intézkedést meg fognak tenni a halászati erőforrások állapotának felértékelése érdekében.

Ezért egy közös Tudományos Bizottság kerül felállításra, mely rendszeresen, legalább évente egyszer ülésezni fog. E Bizottság a két fél által közös megegyezéssel kiválasztott tudományos munkatársakból fog állni.

A két fél, a megállapodás 10. cikke értelmében, a Tudományos Bizottság következtetései alapján, valamint a rendelkezésre álló legjobb tudományos vélemények tükrében, a vegyesbizottság keretében konzultál egymással, hogy adott esetben közös megegyezéssel dolgozzák át a halászati lehetőségeket és feltételeket.

9. cikk

Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) nyilatkozata a munkához való alapelvekről és alapjogokról, teljeskörűen alkalmazandó az Európai Közösség hajóira felvett tengerészekre. Ez elsősorban az egyesületi szabadságról, a dolgozók kollektív tárgyaláshoz való jogának tényleges elismeréséről, valamint a diszkrimináció kiküszöböléséről van szó, foglalkozás és szakma vonatkozásában érvényes.

A helyi tengerészek munkaszerződései, melyből egy másolatot átadnak az aláíróknak, a hajótulajdonosok képviselője(i), valamint a tengerészek és/vagy szakszervezeteik, vagy az illetékes helyi hatóságokkal kapcsolatban álló képviselőik között kerülnek megkötésre. Ezek a szerződések garantálják a tengerészek számára a rájuk alkalmazandó társadalombiztosítási rendszer kedvezményeit, mely tartalmaz haláleseti-, betegség- és balesetbiztosítást. A helyi halász-tengerészek bérezési feltételei nem lehetnek alacsonyabb szintűek annál, mint amelyek a halászati megállapodás aláíró államának legénységére alkalmazandók, és semmi esetre sem lehetnek alacsonyabbak az ILO-normáknál.

Abban az esetben, ha a munkáltató egy helyi vállalat, a kötelezettségvállalási szerződésnek tartalmaznia kell a hajótulajdonos és a felségjel államának nevét.

Egyébként a hajótulajdonos, hasonló fedélzeti élet- és munkakörülményeket garantál a felvett helyi tengerészek számára, mint amelyekben az Európai Közösség tengerészei részesülnek.

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv az aláírása időpontjában lép hatályba.

Ezt a jegyzőkönyvet 2004. július 1-jétől kell alkalmazni.


(1)  A 2002.12.20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletben (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.) meghatározottaknak megfelelően.

MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG HAJÓINAK AZ ELEFÁNTCSONTPART HALÁSZATI ÖVEZETÉBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ FELTÉTELEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A.   Az engedély kérelmezésére, és annak kiállítására vonatkozó szabályok

A Megállapodás értelmében, a Közösség illetékes hatóságai, minden egyes halászni szándékozó hajó esetében kérelmet nyújtanak be az Állati Termékek és Halászati Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: „Minisztérium”) – az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációjának közreműködésével.

A kérelmet, amelynek mintája az 1. függelékben mellékelve található, az Elefántcsontpart által e célra rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani.

Minden egyes halászati engedélykérelemhez csatolni kell az engedély érvényességének időtartamára vonatkozó illetékfizetési igazolást.

Az illetékek minden központi (nemzeti) és helyi adót tartalmaznak, a szolgáltatási díjak és kikötői illetékek kivételével.

A Minisztérium, a Megállapodás hatálybalépését megelőzően minden információt közöl a díjfizetéseknél alkalmazandó bankszámlákra vonatkozóan.

Az engedélyt egy meghatározott hajó nevére állítják ki, és az nem átruházható.

Mindazonáltal, vis maior esetén, és az Európai Bizottság kérelmére egy adott hajóra vonatkozó engedély helyettesíthető egy másik, a helyettesítendő hajóéhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező hajó nevére kiállított új engedéllyel. A helyettesítendő hajó hajótulajdonosa – az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációja útján – visszaszolgáltatja az érvénytelenített engedélyt a Minisztérium részére.

Az új engedélyen fel kell tüntetni a következőket:

a kiállítás dátuma,

az a tény, hogy az új engedély érvényteleníti az előző hajó engedélyét, és annak helyébe lép.

A fennmaradó érvényességi időre nem fizetendő a Megállapodás 4. cikkének (2) bekezdése szerinti semmiféle illeték.

1.

A Minisztérium, a kérelmek beérkezését követő 30 napon belül megküldi az engedélyeket az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációjának.

2.

Az eredeti engedélyt állandó jelleggel a hajó fedélzetén kell tartani, és az illetékes elefántcsontparti hatóságok felszólítására be kell azt mutatni.

Mindazonáltal a horgászbotos tonhalászhajók, a kerítőhálós tonhalászhajók, és a felszíni hosszú horogsoros hajók esetében, az Európai Bizottság megküldi az előlegfizetési igazolást a Minisztérium számára, mely a kézhezvételt követően felveszi az érintett hajót a halászati engedéllyel rendelkező hajók jegyzékébe, amelyet megküldenek az elefántcsontparti ellenőrző hatóságoknak. Másrészről, az engedély eredetijének kézhezvételéig, kiadható a már kiállított engedély egy (fax-) másolata, hogy azt a hajó fedélzetén tarthassák.

3.

A megállapodás 2. cikke alapján engedéllyel rendelkező vonóhálós halászhajóknak be kell jelenteni a Minisztérium felé a hajó tulajdonságaiban – melyeket az engedély kiállításakor 1. függelékben felsoroltak szerint abba bejegyeztek – bekövetkezett valamennyi változást.

4.

A vonóhálós halászhajó űrtartalmának (BT) bármilyen növekedése esetén, új engedélykérelmet kell benyújtani.

B.   A horgászbotos tonhalászhajókra, a kerítőhálós tonhalászhajókra és a felszíni hosszú horogsoros hajókra vonatkozó rendelkezések

1.

Az engedély egy éves időtartamra érvényes és megújítható.

2.

Az Elefántcsontparti ZEE* (*Zone Économique Exclusive = kizárólagos gazdasági övezet) övezetben halászott halmennyiségre vonatkozóan az illetéket tonnánként 25 EUR-ban állapították meg.

3.

Az engedélyeket a horgászbotos tonhalászhajók, a kerítőhálós tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók esetében csak egy átalányösszegű előleg megfizetését követően állítják ki, mely minden egyes horgászbotos tonhalászhajó esetében évi 375 EUR, minden egyes kerítőhálós tonhalászhajó esetében évi 2 750 EUR, minden egyes felszíni hosszú horogsoros hajó esetében pedig évi 1 000 EUR.

4.

Az Európai Bizottság, minden egyes naptári év végén elkészíti az adott (halászati) kampányra vonatkozóan a fizetendő illetékek zárókimutatását, az egyes hajótulajdonosok által elkészített, és a fogási adatok ellenőrzéséért felelős tudományos intézetek – mint például egyrészről a Fejlesztési Kutatóintézet „Institut de recherche pour le développement” (IRD), az „Instituto Español de Ocenografía” (IEO) és az „Instituto Português de Investigação Marítima” (IPIMAR), másrészről az Elefántcsontparti Oceanográfiai Kutatóközpont „Centre de recherche océanographique de Côte d’Ivoire” – által megerősített fogási nyilatkozatok alapján. A kimutatást egyidejűleg továbbítják az elefántcsontparti halászati hatóságok és a hajótulajdonosok részére. A hajótulajdonosoknak minden esetleges kiegészítő befizetést, legkésőbb a zárókimutatás jóváhagyását követő 30 napon belül teljesíteniük kell az elefántcsontparti halászati hatóságok felé.

Mindazonáltal, ha a zárókimutatás összege nem éri el a fent említett előleg összegét, akkor a fennmaradó összeg nem téríthető vissza a hajótulajdonos részére.

5.

E cikk rendelkezései keretében kifizetett illetékek egy részét a halászat támogatására és fejlesztésére fogják felhasználni.

Az elefántcsontparti hatóságok, a Megállapodás hatálybalépését megelőzően minden információt közölnek az illetékek fizetésénél alkalmazandó Kincstári számlára vonatkozóan.

C.   A Fagyasztó-berendezéssel felszerelt vonóhálós halászhajókra vonatkozó rendelkezések

1.

A fagyasztó-berendezéssel felszerelt vonóhálós halászhajók engedélyei, egy éves, hat hónapos illetve három hónapos időtartamra érvényesek és megújíthatók.

2.

Az egy éves engedélyek illetékeit hajónként 100 EUR/BT-ben határozták meg.

Az egy évnél rövidebb időtartamra szóló engedélyek illetékeit időarányosan kell fizetni. A féléves és negyedéves engedélyek esetében 3 %-os, illetőleg 5 %-os felár alkalmazandó.

D.   Fogási nyilatkozatok

1.

A megállapodás alapján, az elefántcsontparti halászati övezetben halászati tevékenység folytatására jogosult hajóknak meg kell küldeniük a fogási adatokat tartalmazó nyilatkozataikat a halászatért felelős hatóságoknak, és egy másolatot az Európai Bizottság Elefántcsontparti Kirendeltsége részére, és annak közreműködésével, a következők szerint:

a)

a vonóhálós halászhajók, a fogásaik bejelentését a 2. függelékben található formanyomtatvány alapján készítik el. Ezeket a nyilatkozatokat havi rendszerességgel kell elkészíteni, és legalább negyedévente egyszer megküldeni;

b)

a horgászbotos tonhalászhajók, a kerítőhálós tonhalászhajók, és a felszíni hosszú horogsoros hajók halászati naplót vezetnek, a felszíni hosszú horogsoros hajók esetében a 3. függelékben, a kerítőhálós hajók és a horgászbotos hajók esetében a 4. függelékben meghatározott minta szerint, az elefántcsontparti halászati övezetben töltött minden egyes halászati időtartamra vonatkozóan. Ezt akkor is kitöltik, ha nem volt fogás.

A formanyomtatványt vagy a kikötőben gyűjtik be az Elefántcsontparti Oceanográfiai Kutatóközpont „Centre de Recherche Océanographique” illetékes részlegei, vagy az elefántcsontparti halászati övezetben töltött (halászati) kampány végét követő 45 napon belül meg kell küldeni azokat ugyanezen részlegnek.

E dokumentumok másolatát megküldik a Minisztérium részére, és a fent említett B. pont (4) bekezdésében szereplő tudományos intézeteknek.

Ezeket a formanyomtatványokat olvashatóan kell kitölteni, és a hajó kapitányának alá kell azokat írnia. Ezenkívül, azokra az időszakokra vonatkozóan, amikor a fent említett hajó nem az elefántcsontparti vizeken tartózkodott, a kapitánynak az „Elefántcsontparti ZEE övezeten kívül” szöveget kell bejegyezni a fent említett fedélzeti (halászati) naplóba.

2.

Amennyiben ezeket a rendelkezéseket nem tartják be, az elefántcsontparti hatóságoknak joguk van felfüggeszteni a jogsértő hajó engedélyét, mindaddig, míg az nem teljesíti az előírt követelményeket. Ebben az esetben az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációját haladéktalanul értesíteni kell.

E.   A fogások kirakodása

A tonhalászhajók és felszíni hosszú horogsoros hajók, melyek fogásaikat az Elefántcsontparti egyik kikötőjében rakodják ki, arra törekednek, hogy járulékos halfogásaikat, a szabad verseny elvével összhangban, helyi piaci áron bocsássák az elefántcsontparti gazdasági szereplők rendelkezésére.

Ezenkívül, Európai Közösség tonhalászhajói hozzájárulnak az elefántcsontparti tonhal-konzervgyárak ellátásához, egy a nemzetközi piac folyó piaci árai alapján, az Európai Közösség hajótulajdonosai, és az elefántcsontparti gazdasági szereplők közös megegyezésével meghatározott áron. Az összeg kifizetését konvertibilis valutában kell teljesíteni A kirakodási ütemtervet az Európai Közösség hajótulajdonosai és az elefántcsontparti gazdasági szereplők közös megegyezésével kell kialakítani.

F.   Halászati övezetek

1.

Az ívási területek és a kisipari halászati tevékenység védelme érdekében, az Európai Közösség halászati engedéllyel rendelkező hajói, a megállapodás 2. cikke értelmében nem folytathatnak halászati tevékenységet a következő övezetekben:

a parttól 12 tengeri mérföldig terjedő sávban, a fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalászhajók, a horgászbotos tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók esetében,

a parttól 6 tengeri mérföldig terjedő sávban, a fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók esetében.

2.

Mindazonáltal az élő csalival halászó horgászbotos tonhalászhajók számára engedélyezik, hogy e csalira halásszanak a fentebb meghatározott tiltott övezetben, kizárólag annak érdekében, hogy alapvető csali-szükségleteiket fedezzék.

G.   Belépés az övezetbe és kilépés az övezetből

A hajók kötelesek az övezetbe történő minden egyes belépést és kilépést követő három órán belül, valamint az elefántcsontparti vizeken folytatott halászati tevékenységük alatt háromnaponta közvetlenül értesíteni a Minisztériumot helyzetükről és a fedélzetén lévő fogásról, lehetőleg faxon (+225 21 35 04 09), vagy annak hiányában, azon hajók esetében, amelyek nem rendelkeznek faxszal, rádión vagy interneten (Email dphcotedivoire@aviso.ci).

A faxszámot és a rádiófrekvenciát a halászati engedély kiállításakor közlik.

A Minisztérium és a hajótulajdonosok megőriznek egy másolatot a faxon bonyolított levelezésből, illetve a rádión lebonyolított kommunikáció hangfelvételéből, mindaddig, míg mindkét fél jóvá nem hagyja a B. pontban szereplő végleges díjkimutatást.

Az a hajó, amelyet halászati tevékenységen érnek tetten, anélkül, hogy ottlétéről tájékoztatta volna a Minisztériumot, engedély nélküli hajónak tekintendő, és az elefántcsontparti törvényhozásban szereplő szankciókkal büntethető.

H.   Hálószembőség

Az engedélyezett legkisebb szembőség (kifeszített hálók esetében):

a)

40 mm a mélytengeri rákfélékre halászó, fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók esetében;

b)

70 mm a lábasfejűekre halászó, fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók esetében;

c)

60 mm a halakra halászó, fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók esetében;

d)

a tonhal esetében az ICCAT által ajánlott szabványokat kell alkalmazni.

I.   Tengerészek alkalmazása

Azok a hajótulajdonosok, akik rendelkeznek a megállapodásban szereplő halászati engedélyekkel, az alábbi feltételekkel és korlátozásokkal járulnak hozzá elefántcsontparti állampolgárok gyakorlati szakmai képzéséhez:

1.

Minden egyes vonóhálós halászhajó hajótulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy alkalmazni fog:

tengerészt a 460 BT alatti hajók esetében,

tengerészt a 460 BT és 550 BT közötti hajók esetében,

tengerészt az 550 BT feletti hajók esetében.

A tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók tulajdonosai az alábbi feltételekkel és korlátozásokkal vállalnak kötelezettséget elefántcsontparti tengerészek foglalkoztatására:

a horgászbotos tonhalászhajók flottája esetében 4 elefántcsontparti tengerészt alkalmaznak az elefántcsontparti halászati övezetben a halászati kampány idejére. A horgászbotos tonhalászhajókon alkalmazott tengerészek számára vonatkozó kötelező előírás, hogy egy hajón nem lehet egy tengerésznél több,

a kerítőhálós tonhalászhajók flottája esetében 30 elefántcsontparti tengerészt alkalmaznak,

a felszíni hosszú horogsoros hajók flottája esetében 4 elefántcsontparti tengerészt alkalmaznak az elefántcsontparti halászati övezetben a halászati kampány idejére. A felszíni hosszú horogsoros hajókon alkalmazott tengerészek számára vonatkozó kötelező előírás, hogy egy hajón nem lehet egy tengerésznél több.

A fent megállapított korlátozások nem zárják ki további elefántcsontparti tengerészek alkalmazását, ha azt a hajótulajdonosok kérelmezik.

Az elefántcsontparti tengerészeket a hajótulajdonosok, a Minisztérium által elismert, hivatásos tengerészek közül választják ki.

2.

Ezeknek a tengerészeknek a munkabérét, a hajótulajdonosok vagy azok képviselői, és a Minisztérium közötti közös megegyezéssel, az engedélyek kiállítása előtt kell meghatározni; melynek költségei a hajótulajdonosokat terhelik és melynek tartalmaznia kell a tengerészekre vonatkozó társadalombiztosítási járulékokat (többek között; betegség-, baleset-, életbiztosítást).

3.

Amennyiben nem alkalmaznak tengerészt, a vonóhálós halászhajók, a horgászbotos tonhalászhajók, a kerítőhálós tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók tulajdonosai, a halászati kampányidőszakban, az Elefántcsontparti ZEE övezetben töltött napok száma alapján, a nem alkalmazott tengerészek munkabérével egyenértékű átalányösszeg fizetésére kötelesek.

Ezt az összeget a Minisztérium által megadott számlára utalják, és az Elefántcsontparti tengerészek képzésére fordítják.

4.

Valamennyi hajónak fel kell vennie a fedélzetére egy a Minisztérium által javasolt gyakornokot, feltéve, hogy a javasolt gyakornokot a hajó kapitánya elfogadja. A gyakornokra, a lehetőségekhez mérten, ugyanazokat a feltételeket alkalmazzák a fedélzeten, mint amelyeket a legénység azonos szinten lévő tagjaira. Ez utóbbi tartózkodási költségeit az Elefántcsontparti Állam fedezi.

J.   Tudományos megfigyelők

A Minisztérium kérelmére, az Elefántcsontparti ZEE övezetben halászó hajóknak, fel kell venniük a fedélzetre egy tudományos megfigyelőt, akit tisztként kell kezelni. A lehetőségekhez mérten ugyanez vonatkozik az elhelyezésére is. A megfigyelőnek a fedélzeten töltendő idejét a Minisztérium határozza meg, de általános főszabály, hogy azért ne lépje túl a feladatai elvégzéséhez szükséges határidőket. A megfigyelő a fedélzeten:

megfigyeli a hajók halászati tevékenységeit,

ellenőrzi a halászati tevékenységet folytató hajók helyzetét,

tudományos programok keretében, biológiai mintavételezési műveleteket végez,

feljegyzéseket készíti az alkalmazott halászfelszerelésekről, halászati eszközökről,

ellenőrzi a fedélzeti naplóban szereplő, Elefántcsontparti övezetre vonatkozó fogások adatait.

A fedélzeti tartózkodása alatt, a megfigyelő:

megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy tevékenykedésének körülményei, valamint jelenléte a hajó fedélzetén ne akadályozzák, és ne zavarják a halászati tevékenységeket,

tiszteletben tartja a fedélzeten lévő tárgyak és felszerelések épségét, valamint az érintett hajóhoz tartozó valamennyi dokumentum bizalmas jellegét,

jelentést készít a tevékenységekről, amelyet továbbít a Minisztériumnak, és amelyet másolatban megküld az Európai Bizottság Delegációjának.

A megfigyelő hajóra való felvételének és tevékenységének feltételeit a hajótulajdonos, illetve képviselője, és a Minisztérium közötti közös megegyezéssel határozták meg. A vonóhálós halászhajók hajótulajdonosai, az illeték megfizetésével egyidőben, befizetnek a Minisztérium részére, az elefántcsontparti vizeken halászati tevékenységet folytató hajók után, hajónként időarányosan évi 3 EUR/BT összeget, melyet a Minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni. A kerítőhálós tonhalászhajók, a horgászbotos tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók hajótulajdonosai, minden egyes fedélzetre felvett megfigyelő után, annak ott tartózkodása alatt, napi 10 EUR-t fizetnek az elefántcsontparti kormány részére. Amennyiben a hajótulajdonos nem tudja a megfigyelőt abban az elefántcsontparti kikötőben felvenni, és ott partra tenni, melyet a Minisztériummal kölcsönös megegyezéssel meghatároztak, akkor a megfigyelő szolgálatba helyezésének és visszaszállításának költségei a hajótulajdonost terhelik.

Amennyiben a megfigyelő a megegyezés szerinti helyen és időben, valamint a megbeszélt időpontot követő 12 órán belül nem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő fedélzetre vételi kötelezettsége alól.

A megfigyelő munkabérét és a társadalombiztosítási járulékokat Elefántcsontpart fizeti.

K.   Felügyelet és ellenőrzés

Az elefántcsontparti hatóságok kérelmére, a megállapodás keretében tevékenykedő közösségi halászhajók, kötelesek lehetővé tenni és segíteni, megkönnyíteni a halászati tevékenységek felügyeletével és ellenőrzésével megbízott, elefántcsontparti tisztviselők számára a fedélzetre való felszállását és feladataik végrehajtását.

E tisztviselők fedélzeten töltött tartózkodási (szolgálati) ideje, nem lépheti túl a feladataik elvégzéséhez szükséges határidőket.

L.   A hajó személyzetének átvizsgálásA esetén alkalmazott eljárás

1.

Az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációja három munkanapon belül értesítést kap az elefántcsontparti ZEE övezeten belül történő valamennyi átvizsgálásról, mely az Európai Közösség valamely tagállamának felségjele alatt hajózó, és e megállapodás keretében tevékenykedő halászhajót érinti. A Delegáció ezzel egyidejűleg kap egy tömör jelentést az átvizsgáláshoz vezető okokról és körülményekről.

2.

Mielőtt a hajó kapitányát vagy legénységét, illetve a hajó rakományát és felszerelését érintő bármilyen intézkedést kilátásba helyeznének – kivéve azokat, amelyek a feltételezett jogsértés bizonyítékainak megőrzése érdekében szükségesek –, a fenti információk beérkezését követő egy munkanapon belül egyeztető tárgyalást tartanak, az Európai Bizottság Elefántcsontparti Delegációja, a Minisztérium és egyéb ellenőrzési hatóságok részvételével, illetve az érintett tagállam egy képviselőjének esetleges bevonásával. Az egyeztető tárgyalás során, a felek megosztanak egymással minden fontos dokumentumot és információt, amelyek segíthetnek a megállapított tények körülményeinek tisztázásában. A hajótulajdonost vagy képviselőjét értesítik az egyeztetés eredményéről, valamint az átvizsgáláshoz kapcsolódó valamennyi intézkedésről.

3.

Mielőtt bármiféle bírósági eljárást kezdeményeznének, kísérletet kell tenni a feltételezett jogsértés, egyeztető eljárással történő rendezésére. Ez az eljárás legkésőbb az Európai Bizottság Delegációjának tájékoztatását követő három munkanapon belül lezárul.

4.

Amennyiben az ügyet nem sikerül egyeztető eljárással rendezni, és ha így a kapitány ellen eljárást indítanak az elefántcsontparti illetékes bíróságon, akkor az egyeztető eljárás lezárását követő két munkanapon belül az illetékes hatóság megállapít egy ésszerű mértékű banki biztosítékot a bírósági határozat megszületéséig. A banki biztosítékot az illetékes hatóság eltörli, mihelyt az érintett hajó kapitányát bírósági határozattal felmentik.

5.

A hajót és legénységét felmentik:

az egyeztetés lezárását követően, ha a megállapított tények ezt lehetővé teszik, vagy

az esetleges pénzbírság megérkezésekor (egyeztető eljárás), vagy

a banki biztosíték letétbe helyezésekor (bírósági eljárás).

6.

Abban az esetben, ha bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy a fenti eljárás alkalmazásánál probléma vagy jogvita merült fel, kérheti e jegyzőkönyv aláíróinak sürgős konzultációját.

1. Függelék

Image

Image

2. Függelék

Image

3. Függelék

Image

4. Függelék

Image


Top