EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_147_R_0001_01

A Tanács és a Bizottság határozata (2000. április 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás megkötéséről
Euro-mediterrán megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0384Hivatalos Lap L 147 , 21/06/2000 o. 0001 - 0002


A Tanács és a Bizottság határozata

(2000. április 19.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás megkötéséről

(2000/384/EK, ESZAK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével és 310. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően és a Tanács egyhangú hozzájárulásával,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [1],

mivel:

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó, 1995. november 20-án Brüsszelben aláírt euro-mediterrán megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodást, az ahhoz mellékelt jegyzőkönyveket és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatot a Tanács és a Bizottság, az Európai Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség nevében jóváhagyja.

Az első bekezdésben említett szövegeket csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1) A Közösség által a Társulási Tanácsban és a Társulási Bizottságban képviselendő álláspontot a Bizottság javaslata alapján a Tanács, vagy adott esetben a Bizottság határozza meg, mindkét esetben az Európai Közösséget és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés megfelelő rendelkezéseivel összhangban.

(2) A Megállapodás 68. cikkének megfelelően a Társulási Tanácsban a Tanács elnöke elnököl és előterjeszti a Közösség álláspontját. A Megállapodás 71. cikkének megfelelően a Társulási Bizottságban a Tanács elnökségének képviselője elnököl és előterjeszti a Közösség álláspontját.

3. cikk

A Tanács elnöke letétbe helyezi a Megállapodás 85. cikkében meghatározott értesítést az Európai Közösség nevében. A Bizottság elnöke letétbe helyezi ezen értesítést az Európai Szén- és Acélközösség nevében.

Kelt Brüsszelben, 2000. április 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Capoulas Santos

a Bizottság részéről

R. Prodi

az elnök

[1] HL C 78., 1996.3.18., 12. o.

--------------------------------------------------

Top